Kalendarz ESERO na rok szkolny 2022/23

Rozpoczął się nowy rok szkolny! ESERO wraca do szkoły a co za tym idzie, nasz kalendarz wypełnia się różnymi aktywnościami. Przygotowujemy warsztaty, spotkania i działania wspierające rozwój nauczycielek i nauczycieli oraz edukatorów i edukatorek w całej Polsce oraz prowadzimy konkursy i aktywności dla dzieci i młodzieży. 

W ESERO-Polska przez cały rok znajdziecie coś dla siebie oraz waszych uczniów i uczennic. Nasze działania opracowujemy z myślą o nauczycielkach i nauczycielach pracujących na wszystkich etapach edukacji: od wczesnoszkolnej po szkołę ponadpodstawową. Wśród przygotowanych propozycji znajdziecie materiały, które pomagają wprowadzić zagadnienia z tematyki kosmicznej na szkolne zajęcia – od inspiracji artystycznych przez lekcje historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, po biologię, chemię, fizykę i informatykę. Wspieramy inicjatywy oddolne, które mądrze rozwijają wiedzę o sektorze kosmicznym i dzieją się w całym kraju, dzięki naszym partnerom. Prowadzimy i współorganizujemy liczne, kosmiczne wyzwania oraz konkursy dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacji. 

Bądźcie z nami cały rok! A co mamy Wam do zaoferowania? 


Wyzwania i konkursy Europejskiej Agencji Kosmicznej: 

Konkurs CanSat 

 • Zakres wiekowy: 14-19 lat 
 • Zgłoszenia: do 23 września

W konkursie CanSat zespoły uczniowskie podejmują wyzwanie samodzielnej budowy sondy badawczej. Czy projekt będzie badał atmosferę Ziemi, a może symulował misję na inną planetę? To już zależy od inwencji uczestników i uczestniczek. Pewne jest to, że najlepsze sondy wystrzelimy rakietą. A podczas lotu zespoły przeprowadzą zaprojektowane przez siebie badanie.  

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-cansat/  

Wyzwanie Astro Pi 

 • Dwie kategorie: Misja Zero oraz Misja Laboratorium Kosmiczne 
 • Zakres wiekowy: do 19 lat (MZ do 14 lat, MLK do 19 lat) 
 • Zgłoszenia: 
  • Misja Laboratorium Kosmiczne: do końca października  
  • Misja Zero: do połowy marca 

Podczas wyzwania Astro Pi uczniowie i uczennice mają okazję przeprowadzić własne badania naukowe w kosmosie! 

Wyzwanie Astro Pi jest podzielone na dwie osobne misje o różnych poziomach złożoności: Misja Zero i Misja Laboratorium Kosmiczne 

 • W misji Zero zadanie konkursowe zostanie ogłoszone wkrótce.  
 • W misji Laboratorium Kosmiczne zadaniem konkursowym jest napisanie programu w języku Python. Zespoły korzystając z zestawu czujników obecnych na ISS, zaprojektują eksperyment, pozyskają dane oraz przeanalizują je w jednym z wybranych obszarów: życie na Ziemi lub życie w kosmosie 

Astro Pi to projekt edukacyjny ESA prowadzony we współpracy z Fundacją Raspberry Pi. 

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/astro-pi/  

Wyzwanie Climate Detectives 

 • Zakres wiekowy: 8-19 lat 
 • Zgłoszenia: do 16 grudnia

Czy zmiany klimatu wpływają na nasze otoczenie? Zbadajcie to! Zaproś swoich uczniów i uczennice do zastanowienia się czy w Waszym regionie na przestrzeni lat nie ma np. częstszych susz, bardziej ulewnych opadów, mniej pokrywy śnieżnej albo czy zbiory nie cierpią bardziej niż kiedyś. Słowem – zidentyfikujcie, czy jest u Was jakiś lokalny problem klimatyczny. A następnie go zbadajcie. A jak już będziecie mieć wyniki, to będzie dobry moment, aby zastanowić się nad tym jakie działanie mogłoby ewentualnemu problemowi zaradzić lub uświadomić społeczność na jego temat.  

W kluczowych etapach projektu, zespoły otrzymają wsparcie od osób zajmujących się badaniem poszczególnych składników klimatu zawodowo. Zaopiekują się one ich pomysłami i przekażą swoje wskazówki co do realizacji planów badań zaproponowanych przez uczestników i uczestniczki. 

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/climate-detectives/  

Wyzwanie Moon Camp 

 • Zakres wiekowy: 6-19 lat 
 • Zgłoszenia: do połowy kwietnia

Moon Camp to wyzwanie, w którym uczniowie i uczennice projektują własną bazę księżycową za pomocą narzędzia do modelowania 3D (Tinkercad lub Fusion 360). Zespoły przeprowadzają również szereg eksperymentów naukowych w celu zbadania ekstremalnego środowiska kosmicznego i zrozumienia, w jaki sposób astronauci mogliby żyć na Księżycu. 

Wyzwanie jest podzielone na trzy osobne kategorie o różnych poziomach złożoności: Discovery, Explorers i Pioneers 

Moon Camp to wspólne działanie ESA i Airbus Foundation, we współpracy z Autodesk. 

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/moon-camp/  

Misja X: Trenuj jak astronauci! 

 • Zakres wiekowy: 8-12 lat 
 • Zgłoszenia: do połowy stycznia

Misja X to międzynarodowe wyzwanie edukacyjne, które koncentruje się na zdrowiu, nauce, kondycji i żywieniu oraz zachęca uczniów i uczennice do trenowania jak astronauci i astronautki. 

Trening taki oczywiście opiera się na trenowaniu swojej siły, wytrzymałości, koordynacji i świadomości i równowagi, ale nie zaniedbuje również umysłu. Na wyzwanie składają się działania skupiające się na wychowaniu fizycznym oraz nauce. Uczniowie i uczennice ćwiczą więc zarówno swoje ciała, jak i umiejętności dociekania i pracę zespołową. 

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/mission-x/  


Wydarzenia i spotkania o tematyce kosmicznej: 

Kosmos w Szkole 

 • Dla kogo: nauczycielki/le oraz edukatorzy edukacji pozaformalnej 
 • Kiedy: 15-16 października 
 • Gdzie: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz streaming wybranych formatów  
 • Wymagane zapisy 
 • Po ukończeniu kursu przyznawany jest certyfika

Kosmos w Szkole  to nasze kosmiczne święto i okazja do wymiany doświadczeń w zakresie edukowania za pośrednictwem tematów kosmicznych. Na wydarzenia składają się warsztaty, wykłady i formaty dyskusyjne. Zapraszamy zarówno osoby niepewne jak zacząć pracować z tematyką kosmiczną, jak i te z bogatym bagażem doświadczeń! 

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/kosmos-w-szkole/  

Lekcje nie z tej Ziemi 

 • Dla kogo: całe klasy 
 • Zakres wiekowy: od IV kl. SP do końca szkoły średniej 
 • Gdzie: online  
 • Zapisy: listopad

W ramach „Lekcji nie z tej Ziemi” możecie zaprosić ekspertów i ekspertki branży kosmicznej na swoje lekcje. Bezpośrednie rozmowy z inżynierem, astrofizyczką, programistką czy lekarzem medycyny kosmicznej to spotkania inspirujące młodzież do odkrycia w sobie nowych pasji. 

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/lekcje-nie-z-tej-ziemi/  

O kosmosie przy kawie 

 • Dla kogo: nauczycielki/le oraz edukatorzy edukacji pozaformalnej 
 • Kiedy: co miesiąc, w środy o 18:00 
 • Gdzie: online 
 • Spotkania otwarte, zapisy przez formularz zgłoszeniowy 
 • Po każdym spotkaniu przesyłany jest pamiątkowy certyfikat

Spotkania w luźnej atmosferze, aby „przy kawie” porozmawiać, o tym, od czego zacząć i jak zbudować zainteresowanie dzieci i młodzieży zagadnieniami kosmicznymi. Jestto przestrzeń do rozmów o wprowadzaniu tematyki kosmicznej na zajęcia przedmiotowe oraz kół zainteresowań. Każde spotkanie to inny wybrany temat przewodni, prezentacja proponowanych materiałów edukacyjnych czy aktywności, a przede wszystkim okazja do dyskusji. Towarzyszą nam edukatorzy, eksperci i nauczyciele, z którymi współpracujemy. 

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/o-kosmosie-przy-kawie/ 

Galaktyka kobiet 

 • Dla kogo: uczennice i uczniowie szkół ponadpodstawowych 
 • Kiedy: 1 grudnia 2022, 8 marca 2023 
 • Gdzie: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz streaming online 
 • Wydarzenia otwarte, nie wymagają wcześniejszych zapisów

Galaktyka kobiet ma na celu zainteresowanie młodych osób tematyką kosmiczną, technologiami i zawodami przyszłości. Pragniemy rozbudzać pasję do nauk ścisłych wśród młodzieży, dając możliwość bezpośredniej rozmowy w przyjaznej atmosferze z badaczkami. Przełamujemy stereotypy dotyczące płci i przypisywania młodzieży z góry narzucanych ról. To okazja, aby poznać interesujące kobiety zaangażowane w świat nauki i nowoczesnych technologii. Kobiety twórcze, mające nieszablonowe podejście do pracy. 

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/galaktyka-kobiet/ 

Ambasadorzy Edukacji Kosmicznej

 • Dla kogo: nauczycielki/le oraz edukatorzy edukacji pozaformalnej  
 • Rekrutacja: listopad-grudzień – aktualnie otwarta
 • Współpraca na podstawie umowy  
 • Czas trwania programu: rok 2023

Program ambasadorski ma na celu współtworzenie społeczności edukatorskiej wokół edukacji kosmicznej. To wspieranie aktywnych edukatorek i edukatorów w rozwoju merytorycznym i metodycznym. W jego ramach wspólnie pracujemy przy wprowadzaniu projektów, organizowaniu zajęć i wydarzeń edukacyjnych o tematyce kosmicznej. Zapraszamy do współpracy na przestrzeni roku 2023. Oferujemy wsparcie metodyczne ze strony Centrum Nauki Kopernik, możliwość sieciowania w gronie bardzo kreatywnych edukatorów, a także stypendium w wysokości 4000 zł.  

Do zgłaszania się zapraszamy edukatorki i edukatorów, którzy już realizują lub chcieliby zacząć organizować aktywności związane z tematami kosmicznymi. Po okresie roku zapraszamy do pozostania w programie w roli honorowego Ambasadora/Ambasadorki. 

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/program-ambasadorski/  

Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej 

 • Dla kogo: Edukatorzy/rki, pracujący w mniejszych miejscowościach i/lub z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym/edukacyjnym 
 • Kiedy: połowa lipca 2023,  
 • Gdzie: online 
 • Wymagane zapisy 
 • Po ukończeniu kursu przyznawany jest certyfikat 

Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej to intensywny kurs online poświęconych prowadzeniu edukacyjnych projektów kosmicznych z zespołami uczniowskimi (dziecięce i młodzieżowe). Chcesz wprowadzić kosmos do swojej pracy, ale nie masz w tym doświadczenia? Słyszysz o ciekawych projektach edukacyjnych, ale nie wiesz jak się do nich zabrać? Pracujesz w mniejszej miejscowości lub z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, i chcesz zapewnić im dostęp do wartościowej edukacji? To dla Ciebie powstała Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej! Szkoła kończy się wręczeniem certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności, a o nich poniżej. 

Podczas zajęć skupimy się na dwóch grupach umiejętności. Po pierwsze: jak prowadzić zespół projektowy. Po drugie: jak przygotować się do projektu o tematyce kosmicznej: Moon CampCanSat lub Climate Detectives. 

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/letnia/ 

Wypożyczanie zestawów edukacyjnych 

 • Dla kogo: nauczycielki/le oraz edukatorzy edukacji pozaformalnej 
 • Zapisy: przez formularz, na zasadzie kolejności zgłoszeń 
 • Na ile: 2 miesiące 
 • Koszt: tylko koszt przesyłki z powrotem do CNK

Poza aktywnościami, opatrzonymi konkretnymi datami, udostępniamy również narzędzia edukacyjne, które możecie wykorzystać na swoich zajęciach. Scenariusze zajęć mogą stanowić inspirację, ale mamy również zestawy, które mogą posłużyć jako materialna baza do Waszych lekcji. Oferowane przez nas zestawy wykorzystują metodę badawczą oraz nowe technologie, stymulując proces uczenia się młodych osób się poprzez zabawę i twórczą aktywność. 

Do wyboru są dwa zestawy: 

 • Spacecraft Materials Kit – wykorzystujący elementy metody badawczej do analizy właściwości fizycznych różnych materiałów. A wszystko po to, żeby wywnioskować, który z materiałów byłby najlepszym do konstrukcji statku kosmicznego! 
 • Astro Pi Kit – stanowiący bezpieczne środowisko testowe przy rozpoczynaniu swojej przygody z mikrokomputerem Raspberry Pi i programowaniem w języku Python. W zestawie znajdziesz sprzęt wykorzystywany w wyzwaniu Astro Pi, jednak z możliwością swobodnej eksploracji jego możliwości bez presji terminów. 

 Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/zestawy-edukacyjne/  

Kurs online „Zdjęcia satelitarne w szkole” 

 • Dla kogo: nauczycielki/le oraz edukatorzy edukacji pozaformalnej 
 • Możliwość rozpoczęcia: najpóźniej do 19 listopada  
 • Po ukończeniu kursu przyznawany jest certyfikat

Chcesz przetestować nowe narzędzia? Ciekawi Cię jak omawiane przez Ciebie zjawiska wyglądają z orbity? Wykorzystanie zdjęć satelitarnych nigdy nie było prostsze! Kurs składa się z 6 modułów tematycznych – od prostego wstępu jak zdjęcia powstają, sposób ich pozyskiwania i obróbki, aż do mnogości ich możliwych zastosowań.  Jest skierowany głównie (ale nie tylko) do osób uczących w szkołach ponadpodstawowych, zwłaszcza takich przedmiotów jak geografia, fizyka, biologia czy wiedza o społeczeństwie. Wszystkie umiejętności łatwo mogą zostać zaadaptowane na inne przedmioty szkolne i poziomy edukacji. Wszystkie zadania możesz robić po swojemu – w swoim tempie, według dowolnej kolejności.  

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/zdjecia-satelitarne-w-szkole/  

Wszystkie nasze aktywności, projekty i wydarzenia są bezpłatne! 

W ciągu roku tworzymy lub współpracujemy przy tworzeniu nowych aktywności, które nie zostały wymienione powyżej. Zapisz się na nasz newsletter i sprawdzaj nasz profil na Facebooku, żeby nie przegapić żadnych nowości!