Program ambasadorski

Jako Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO wspieramy rozwój aktywnych nauczycieli i nauczycielek wykorzystujących tematykę kosmiczną w codziennej pracy poprzez Program Ambasadorski. Celem programu jest uwzględnienie w działaniach ESERO-Polska różnych punktów widzenia oraz pogłębienie kontaktu między ESERO a edukator(k)ami oraz osobami „zajmującymi się kosmosem” zawodowo. Pragniemy zebrać i skorzystać z perspektywy osób doświadczonych w:

  • praktyce edukacyjnej, wykorzystujących kontekst kosmiczny, nowe technologie czy też konstruowanie jako kluczowe elementy swoich działań, a może również zaangażowanych w projekty uczniowskie,
  • pracy naukowej, podczas której poruszają zagadnienia, mogące sprawdzić się jako idealne narzędzia w rękach nauczycieli/ek podczas rozbudzania pasji swoich podopiecznych,
  • projektach studenckich, w ramach których zdobyły one już umiejętności i wiedzę pozwalające im śmiało być specjalist(k)ami w danych obszarach,
  • inżynierskich wyzwaniach oraz rzeczywistości pracy w dynamicznie rozwijającym się w Polsce sektorze kosmicznym, i mogące podzielić się doświadczeniami oraz refleksjami związanymi ze swoją pracą.

Metoda uczenia poprzez działanie jest myślą przewodnią w ESERO-Polska, wokół której orbitują wszystkie nasze działania – chcielibyśmy, aby osoby mające doświadczenie w aktywnościach czy też projektach edukacyjnych aktywizujących młodzież dzieliły się swoimi kompetencjami z jak najszerszym gronem. Taką okazją jest program ambasadorski, podczas którego można poszerzyć zakres swojej działalności, dzięki m.in. wsparciu finansowemu ze strony ESERO-Polska. Poza działalnością popularyzatorską, uwzględniamy naszych Ambasadorów/ki w obradach Komitetu Doradczego ESERO-Polska, w którego skład poza nimi wchodzą osoby reprezentujące instytucje finansujące ESERO-Polska oraz wybrane instytucje sektora kosmicznego, a którego celem jest pomoc w określeniu najbardziej potrzebnych na polskiej scenie edukacyjnej działań w kierunku promocji edukacji kosmicznej. ESERO będzie finansować działalność ambasadorską przez jeden rok, natomiast później zachęcalibyśmy zaangażowane osoby do utrzymania aktywności w ramach edukacji kosmicznej w formie grupy popularyzatorów, mogącej, m.in. poprzez status stowarzyszenia, realizować zewnętrzne projekty. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż nie jest koniecznością, aby osoby aplikujące uczestniczyły w dotychczasowych aktywnościach związanych z edukacją kosmiczną realizowanych przez ESERO. Kluczowe dla nas jest aktywne podejście do edukacji oraz motywacja do tworzenia i ciągłego wzrostu jakości materiałów trafiających do edukatorów/ek, a następnie do uczniów.


POZNAJ NASZYCH AMBASADORÓW I AMBASADORKI!