ESA Spacecraft Materials Kit

Tematem przewodnim zestawu ESA Spacecraft Materials Kit jest inżynieria materiałowa. Porusza on zagadnienia własności fizycznych wybranych materiałów w kontekście budowy statku kosmicznego Orion. Na podstawie badania różnych kostek materiałowych uczniowie mają za zadanie określić, który z materiałów nadawałby się najlepiej do budowy poszczególnych części statku kosmicznego.

Elementy zestawu umożliwiają uczniom samodzielne badanie właściwości fizycznych ciał stałych. Zaproponowaliśmy kilka modeli doświadczeń, które zaznajomią uczniów z zagadnieniami takimi jak masa, przewodnictwo elektryczne czy magnetyzm. Wykorzystanie zestawu stwarza możliwość wprowadzania elementów metody badawczej na zajęciach w szkole: wykonywanie pomiarów, zapisywanie danych, prezentowanie wyników, wyciąganie wniosków naukowych.

Zobacz na serii filmów, do czego można wykorzystać zestaw ESA Spacecraft Materials Kit:

Co zawiera zestaw? Kliknij link z listą przedmiotów. Sprawdź, czy zestaw może Ci się przydać podczas zajęć!

Kliknij, aby ściągnąć scenariusze proponowanych zajęć. Scenariusze znajdziesz też w formie papierowej w nadesłanym zestawie!

Zestaw można wykorzystać zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Zestaw został opracowany z myślą o pracy z uczniami i uczennicami z grupy wiekowej 8-12 lat, jednak został uzupełniony o materiały dla grup wiekowych 12-15 oraz 15-18 lat. Tak więc może służyć Ci za ciekawą pomoc edukacyjną zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej.

Zapoznaj się z naszym Regulaminem wypożyczeń zestawów, a nabierzesz pewności jak można wykorzystać to edukacyjne narzędzie.