ESA Spacecraft Materials Kit

Tematem przewodnim zestawu ESA Spacecraft Materials Kit jest inżynieria materiałowa. Porusza on zagadnienia własności fizycznych wybranych materiałów w kontekście budowy statku kosmicznego Orion. Na podstawie badania różnych kostek materiałowych uczniowie mają za zadanie określić, który z materiałów nadawałby się najlepiej do budowy poszczególnych części statku kosmicznego.

Elementy zestawu umożliwiają uczniom samodzielne badanie właściwości fizycznych ciał stałych. Zaproponowaliśmy kilka modeli doświadczeń, które zaznajomią uczniów z zagadnieniami takimi jak masa, przewodnictwo elektryczne czy magnetyzm. Wykorzystanie zestawu stwarza możliwość wprowadzania elementów metody badawczej na zajęciach w szkole: wykonywanie pomiarów, zapisywanie danych, prezentowanie wyników, wyciąganie wniosków naukowych.

Co zawiera zestaw? Kliknij link z listą przedmiotów. Sprawdź, czy zestaw może Ci się przydać podczas zajęć!

Kliknij, aby ściągnąć scenariusze proponowanych zajęć. Scenariusze znajdziesz też w formie papierowej w nadesłanym zestawie! Zestaw można wykorzystać na lekcjach zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej – scenariusze przewidujące pracę z uczniami w różnym wieku odnoszą się do tych samych pomocy.

Zapoznaj się z naszym Regulaminem wypożyczeń zestawów, a nabierzesz pewności jak można wykorzystać to edukacyjne narzędzie.