Czym jest ESERO?

Biura Edukacji Kosmicznej ESERO powstały z inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. Utworzono je, aby tematykę kosmiczną wprowadzać do szkół podstawowych i średnich oraz inspirować nią młodzież do wyboru w przyszłości zawodów inżynierskich lub związanych z naukami ścisłymi. W Polsce koordynatorem ESERO jest Centrum Nauki Kopernik.

 

Cele programu

Kierunki dla szeregu działań, które ESERO-Polska kieruje do nauczycieli i nauczycielek, wyznaczają cele przyjęte dla całego programu ESERO. Te cele to:

 • wspierać społeczność edukacyjną poprzez tworzenie informacji, materiałów i działań ukierunkowanych na naukę, inżynierię i badania kosmosu
 • integrować stworzone przez ESA treści z krajowym systemem edukacji
 • budować świadomość środowiska edukacyjnego czym jest STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
 • rozwijać świadomość edukatorów na temat wykorzystywania różnych metod edukacyjnych, np. IBSE (Inquiry-Based Science Education), nastawionych na odkrywanie nauki przez ucznia i proces uczenia się
 • rozwijać u uczniów i uczennic zainteresowania i kompetencje związane z nauką, inżynierią i tematyką kosmiczną
 • informować o możliwościach płynących z rozwoju sektora kosmicznego i przynależności Polski do ESA

 

Sieć biur

Przedstawiciele ESERO tworzą wspólną strategię pracy, ale każde z kilkunastu krajowych biur uwzględnia specyficzne potrzeby danego kraju, realizując działania dostosowane do lokalnego systemu edukacji. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne rozprzestrzenianie się wypracowanych wspólnie idei i rozwiązań.

Działalność ESERO-Polska

 • Na corocznej, dwudniowej konferencji Kosmos w szkole przedstawiamy nauczycielom i nauczycielkom oparte o eksperymentowanie nowatorskie sposoby nauczania przedmiotów ścisłych.
 • Organizujemy polską edycję konkursu CANSAT, podczas którego uczniowie i uczennice już na etapie edukacji szkolnej angażują się w prawdziwy projekt inżynierski. Uczestnicy konkursu zdobywają jedyne w swoim rodzaju astronautyczne doświadczenie. Oprócz CANSAT promujemy też inne konkursy ESA.
 • Przygotowujemy  materiały edukacyjne o tematyce kosmicznej, które udostępniamy na naszej stronie internetowej. Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne, które można wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych.
 • Bierzemy udział w wydarzeniach promujących naukę i technologie oraz organizujemy spotkania z naukowcami i inżynierami kosmicznymi, m.in. Lekcje nie z tej Ziemi.
 • Od 2016 roku prowadzimy Program ambasadorski, którego zdaniem jest propagowanie idei ESERO. Nasi ambasadorzy i ambasadorki w różne zakątki kraju docierają z warsztatami i materiałami, aby swą szeroką wiedzą i doświadczeniem dzielić się z innymi nauczycielami.


Formularz kontaktowy znajdziesz tutaj.

Kontakt e-mail: esero@kopernik.org.pl

Osoby odpowiedzialne w programie:

Aleksander Jasiak
Koordynator ESERO-Polska
tel. +48 694 580 384
aleksander.jasiak@kopernik.org.pl

Justyna Średzińska
Ekspertka ds. naukowych ze specjalizacją astrofizyka ESERO-Polska
tel. +48 515 571 766
justyna.sredzinska@kopernik.org.pl

dr Elżbieta Czerska-Szczepaniak
Ekspertka ds. edukacji ESERO-Polska
tel. +48 502 256 397
elzbieta.czerska@kopernik.org.pl

Ina Boruszewska
Koordynatorka promocji i komunikacji ESERO-Polska
ina.boruszewska@kopernik.org.pl