Edukacja kosmiczna

Nasze materiały edukacyjne to zbiór różnorodnych i uzupełniających się pomocy dydaktycznych, których celem jest wspieranie nauczycieli i nauczycielek w wprowadzaniu tematyki kosmicznej na lekcje przedmiotowe. Przygotowujemy je przy wsparciu naukowców i dydaktyków z Polski zajmujących się astrofizyką i technologiami kosmicznymi zawodowo lub są wielkimi pasjonatami odkrywania kosmosu.

Mamy świadomość, że astronomia nie znajduje się wprost w podstawie programowej nauczania w szkołach na wszystkich poziomach edukacji. Za to wszystkie dziedziny i przedmioty szkolne mają swoje odzwierciedlenie w badaniu Wszechświata. Nie tylko oczywiste technologie kosmiczne ale informatyka czy biologia przekształcająca się w astrobiologię. Liczne zjawiska i tematy wprowadzane na przedmiotach ścisłych mogą być przedstawione z wykorzystaniem tematyki kosmicznej i wspierane ciekawostkami z życia przemysłu kosmicznego i rozwoju nowych technologii, czy najnowszych odkryć astrofizycznych.

Staramy się przygotowywać materiały z uwagą i dostosowaniem do podstawy programowej, by były użyteczne w ramach codziennej praktyki nauczania w szkołach i na zajęciach pozalekcyjnych, czy samodzielnych placówkach edukacyjnych.

Cenna wiedza za darmo

Materiały, które udostępniamy nauczycielom, swoją unikalność zawdzięczają m.in. wykorzystaniu rzeczywistych efektów pracy naukowców Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wiele satelitów pracujących na orbicie okołoziemskiej czy zmierzających do innych planet, podobnie jak astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, przeprowadza eksperymenty, których wynikami można posłużyć się w nauczaniu dzieci i młodzieży. Jednym z celów Europejskiej Agencji Kosmicznej jest możliwość wykorzystania efektów jej pracy z uczniami i zachęcanie młodych, zdolnych ludzi do rozwijania swoich zainteresowań i odkrywania zupełnie nowych pasji.

Interdyscyplinarność

Zawartość proponowanych materiałów docenią nie tylko nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Zdobywanie wiedzy o kosmosie poszerza horyzonty myślowe, pobudza wyobraźnię i udowadnia, że siła ludzkości zawiera się zarówno w postępie cywilizacyjnym i technologicznym, jak i w kultywowaniu bogatej kultury i historii nauki. Wszyscy pracujący przy projekcie ESERO mają nadzieję, że pokazanie tak szerokiego spektrum wiedzy na wczesnym etapie edukacji uświadomi młodym ludziom, jak wiele jest przed nimi do odkrycia i osiągnięcia oraz sprawi, że ich wrodzona ciekawość świata nigdy nie minie.

 

SCENARIUSZE        ZESTAWY EDUKACYJNE         INSPIRACJE        FILMY EDUKACYJNE