CanSat 2021/2022

Zespoły, które przeszły do II etapu Konkursu CanSat 2022 (kolejność alfabetyczna):

 

1 3fall III LO Gdynia im. Marynarki Wojennej RP
2 Akademeia in Space (AiS) Akademeia High School, Warszawa
3 Alkonost III LO Gdynia im. Marynarki Wojennej RP
4 Andromeda XIII LO im. Świętej Rodziny w Olsztynie
5 Calidum Nothi SP Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
6 CanSonde XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
7 CherrySat Technikum Mechatroniczne Nr 1
8 Crater Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi
9 Czeterej Pancerni i CanSat IV LO IM. S. STASZICA w Sosonowcu
10 ERUCA ODYSSEA I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie, Ostrzeszów
11 GreenSpace 2 LO im. Pawła Jasienicy STO, Warszawa
12 Kiebsy Aerospace Technikum im. Jana Pawła 2 w Kleszczowie
13 LYNX III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie
14 NERV Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
15 POG CAN V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego, Kraków
16 SaTech Technikum Łączności im. prof. dra. inż. Janusza Groszkowskiego
17 SpySat Szkoła Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego, Warszawa
18 TeamVLO V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
19 The Sails Team Liceum „Żagle” Stowarzyszenia STERNIK, Warszawa
20 TLSat I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego, Tychy
21 We CAN into space Zespół Szkół Powiatowych imienia Stanisława Staszica w Opocznie, Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu
22 ZSEnSmart Zespół Szkół Energetycznych, Lublin
23 ZSM-Sat Team Zespół Szkół Morskich, Świnoujście

 

 

CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polega on na samodzielnym konstruowaniu symulatorów sond kosmicznych przez uczniów i uczennice oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. Dzięki temu młodzież ma szansę zaangażować się w autorski projekt naukowy i inżynierski, już na etapie edukacji szkolnej.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do Konkursu zgłaszane są Zespoły uczniowskie przez swojego Opiekuna/kę.

Zespół powinien:

 • Składać się z od 4 do 6 osób w wieku 14-19 lat;
 • Członkowie/członkinie powinni być uczniami/uczennicami szkoły ponadpodstawowej;
 • Co najmniej 50% członków/członkiń zespołu musi być obywatelami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA;
 • Każdy zespół musi mieć opiekuna/kę.

Jeden opiekun/ka może zgłosić maksymalnie jeden zespół uczniowski, a jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego zespołu. Każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Nie ma limitu zespołów, pochodzących z jednej szkoły.

Szczegółowe zasady Konkursu CanSat określa Regulamin.

Konkurs CanSat składa się z kilku etapów:

 • Rejestracja – wypełnienie przez opiekuna/kę formularza zgłoszeniowego. Formularz pojawi się na tej stronie 01.09.2021, rejestracja będzie otwarta do 23.09.2021.
 • Informacja o zakwalifikowanych zespołach – 27.09.2021.
 • Szkolenie wprowadzające online dla zakwalifikowanych zespołów (29.09-01.10.2021).
 • Raport I – Projekt misji (do 17.10.2021).
 • Informacja o zespołach zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu – 27.10.2021 ( na podstawie Raportu I).
 • Warsztaty techniczne dla zakwalifikowanych zespołów (listopad 2021)
 • Raport II – Prototypowanie i budowanie CanSatów (styczeń 2022, dokładna data zostanie przekazana uczestnikom Konkursu).
 • Raport III – Raport końcowy i dokumentacja potwierdzającej budowę CanSata (marzec 2022, dokładna data zostanie przekazana uczestnikom konkursu).
 • Informacja o zespołach zakwalifikowanych do finałów CanSat 2022
 • Kampania Startowa – lot i zrzuty CanSatów (marzec/kwiecień 2022)
 • Finał Konkursu CanSat Online – prezentacje wyników badań, przeprowadzonych przez zespoły (kwiecień 2022)

Instrukcja do tworzenia Raportów znajduje się tu: Design Documentation

Jak się zgłosić?

 • Rekrutacja rozpoczęła się 1 września 2021 i trwała do 23 września 2021. Kolejna rekrutacja we wrześniu 2022.
 • Zespół zgłasza opiekun/opiekunka wypełniając formularz, który linkujemy na naszej stronie.
 • Do konkursu zostaną zakwalifikowane zespoły, których formularz zostanie wypełniony poprawnie i w terminie.

 

Czym jest konstruowany przez młodzież CanSat?

Tak zwany CanSat to sonda badawcza mieszcząca się w pojemniku wielkości puszki po napoju. Jego zadaniem jest przeprowadzenie badań i eksperymentów podczas lotu rakietą i w trakcie opadania na spadochronie. Uczniowie i uczennice stają przed wyzwaniem umieszczenia w CanSacie wszystkich podstawowych systemów składających się na satelitę – zasilania, modułu komunikacji oraz komputera pokładowego.

Dzięki projektowi CanSat uczestniczące Zespoły doświadczają wszystkich faz profesjonalnego projektu kosmicznego od wyboru celów misji, finansowania, promocji, zaprojektowanie CanSata, integracji komponentów, testowania systemu, raportowania, przygotowania do startu po analizę uzyskanych danych naukowych.

W tym procesie uczniowie i uczennice:

 • uczą się poprzez doświadczanie,
 • przyuczają się do zawodów branży kosmicznej,
 • poszerzają wiedzę z przedmiotów STEM,
 • rozwijają kompetencje miękkie, takie jak praca grupowa, umiejętność komunikacji i prezentacji.

 

O założeniach konkursu CanSat mówi Przewodniczący Jury – Michał Gumiela.

 

Każdy CanSat musi odbyć dwie misje: podstawową (zebranie i analiza danych o ciśnieniu i temperaturze) oraz dodatkową (projektowaną przez Zespół). O obu misjach opowiada Grzegorz Gajoch.

 

Konstruowanie CanSata podlega kilku podstawowym ograniczeniom i wymogom. Sonda musi mieć konkretne rozmiary, musi być bezpieczna, a jej zasilanie powinno pozwolić na kilka godzin samodzielnej pracy. Poznajcie szczegóły.

 

Pracując nad CanSatami, drużyny mogą użyć dostarczanych przez organizatora zestawów elektronicznych, zawierających podstawowe komponenty sondy badawczej.

Ocenie jury podlegają raportowane postępy prac, praca zespołów podczas kampanii finałowej oraz prezentacje finałowe.

 

Polskie sukcesy

Polscy uczniowie i uczennice już od kilku lat biorą udział w zawodach CanSatów. W 2013 roku sukces odniosła drużyna Kraksat z Krakowa, która zajęła pierwsze miejsce na europejskich finałach. W 2015 drużyna licealistów z tego samego miasta zajęła II miejsce w konkursie europejskim. Zwycięzcy polskiej edycji CanSat 2017, zespół CANpernicus z Torunia, osiągnęli sukces, zajmując trzecie miejsce. Z kolei w 2019 roku, zespół ArctowSky uzyskał na finałach eurpejskich nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcie naukowe. W 2021 roku kolejny sukces, OSATeam zdobyła nagrodę za najlepszego CanSata. Możecie poczytać o tym wydarzeniu na stronie Europejskiej Agencji Kosmicznej: Amazing_winners_of_European_CanSat_Competition

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt na cansat@kopernik.org.pl lub bezpośrednio:

Agnieszka Bajtyngier
koordynatorka konkursu CanSat
tel. +48 502 256 397
agnieszka.bajtyngier@kopernik.org.pl 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Nowicka
rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik
tel. 604 194 689
katarzyna.nowicka@kopernik.org.pl

 

Kreatywnych pomysłów, dużo cierpliwości, niszczenia setek prototypów! Powodzenia!

Partnerem projektów STEM jest Boeing.Boeing