CanSat 2020/2021

Trwa Konkurs CanSat 2021!

CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej, który polega na samodzielnym skonstruowaniu minisatelitów przez uczniów i uczennice oraz prowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. Dzięki temu młodzież ma szansę zaangażować się w autorski projekt naukowy i inżynierski, już na etapie edukacji szkolnej.

 

Czym jest konstruowany przez młodzież CanSat?

Tak zwany CanSat to minisatelita mieszczący się w pojemniku wielkości puszki po napoju. Jego zadaniem jest przeprowadzenie badań i eksperymentów najpierw podczas lotu rakietą, a następnie w trakcie opadania na spadochronie. Uczniowie i uczennice stają przed wyzwaniem umieszcenia w CanSacie wszystkich podstawowych systemów składających się na satelitę – zasilania, modułu komunikacji oraz komputera pokładowego. Dane, jakie zbierają cansaty bywają różne – od ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza, przez telemetrię i fotografie, po poziom promieniowania jonizującego.

Projekt CanSata podlega kilku podstawowym ograniczeniom i wytycznym nałożonym przez organizatorów. Poza konkretnymi wymiarami geometrycznymi CanSat nie może zagrażać bezpieczeństwu uczestników (np. nie może mieć napędu pirotechnicznego), a jego zasilanie powinno pozwolić na kilka godzin samodzielnej pracy (np. dzięki bateriom słonecznym). Początkujący zawodnicy mogą skorzystać z dostarczanych przez organizatorów, gotowych zestawów elektronicznych, zawierających podstawowe komponenty CanSata.

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • Zespoły, których członkowie/członkinie są uczniami/uczennicami szkoły ponadpodstawowej z jednego z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z ESA;
 • Zespół powinien składać się z od 4 do 6 osób;
 • Każdy zespół musi mieć opiekuna/kę;
 • Co najmniej 50% członków/członkiń zespołu musi być obywatelami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA.

Nie ma narzuconego limitu liczby zespołów pochodzących z jednej szkoły, jednak jeden opiekun/ka może zgłosić maksymalnie jeden zespół uczniowski, w tym każdy uczeń może być członkiem tylko jednego zespołu. Każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Szczegółowe zasady Konkursu CanSat określa Regulamin CanSat2021.

Widok z kamery podczas opadania satelitów w trakcie polskiego finału konkursu CanSat.

Konkurs CanSat składa się z sześciu etapów:

 • Etap I – Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • Etap II – Szkolenie wprowadzające online
 • Etap III – Raport I (PDR): Projekt misji
 • Etap IV – Raport II (CDR): Prototypowanie i budowanie cansatów
 • Etap V – Raport III (FDR): Przesłanie całościowego raportu i dokumentacji potwierdzającej budowę CanSata
 • Etap VI – Finał polskiej edycji Konkursu CanSat

Instrukcja do tworzenia Raportów znajduje się tu: Design Documentation

Jak się zgłosić?

 • Rekrutacja do Konkurs CanSat 2021 została zakończona we wrześniu 2020, kolejna rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2021.
 • Zespół zgłasza osoba opiekująca się nim, np. nauczyciel/nauczycielka wypełniając formularz, 
 •  Regulamin CanSat2021.

Pamiętajcie, że nauczyciel/nauczycielka opiekujący się zespołem, nie musi być specjalistą/specjalistką w każdym zagadnieniu konkursowym!

 

Polskie sukcesy

Polscy uczniowie i studenci już od kilku lat biorą udział w zawodach CanSatów. W 2013 roku sukces odniosła drużyna Kraksat z Krakowa, która zajęła pierwsze miejsce na europejskich finałach uczniowskich w Holandii. Jeszcze lepszym rokiem, okazał się 2015, kiedy studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej zwyciężyli w zawodach CanSat Competition w Teksasie a drużyna licealistów Techswarm z tego samego miasta zajęła II miejsce w konkursie europejskim. Zwycięzcy polskiej edycji CanSat 2017, zespół CANpernicus z Torunia, osiągnęli sukces, zajmując trzecie miejsce w europejskich finałach, organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną w Niemczech. Z kolei w 2019 roku, zespół ArctowSky uzyskał na finałach eurpejskich nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcie naukowe.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt na cansat@kopernik.org.pl lub bezpośrednio:

Agnieszka Bajtyngier
koordynatorka konkursu CanSat
tel. +48 502 256 397
agnieszka.bajtyngier@kopernik.org.pl 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Nowicka
rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik
tel. 604 194 689
katarzyna.nowicka@kopernik.org.pl

Kreatywnych pomysłów, dużo cierpliwości, niszczenia setek prototypów! Powodzenia!

Partnerem projektów STEM jest Boeing.Boeing