CanSat 2023/2024

CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej, podczas którego młodzież  konstruuje symulatory sond kosmicznych oraz przeprowadza za ich pomocą badania naukowe. Program zaczyna się od szkolenia, więc udział w nim może wziąć każdy. Zadania w drużynach są podzielone na wiele obszarów, takich jak: konstruowanie, programowanie, raportowanie, zbieranie i analiza danych, działania promocyjne i edukacyjne. Dzięki temu każdy może znaleźć zakres prac dopasowany do swoich zainteresowań. To bardzo interdyscyplinarny i holistyczny program, świetna szansa na integrację uczniów i budowanie kompetencji XXI wieku w tym pracy zespołowej i projektowej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do Konkursu zgłaszane są Zespoły uczniowskie przez swojego Opiekuna/kę.

Zespół powinien:

 • Składać się z od 4 do 6 osób w wieku 14-19 lat;
 • Członkowie/członkinie powinni być uczniami/uczennicami szkoły ponadpodstawowej;
 • Co najmniej 50% członków/członkiń zespołu musi być obywatelami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA;
 • Każdy zespół musi mieć opiekuna/kę.

Jeden opiekun/ka może zgłosić maksymalnie jeden zespół uczniowski, a jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego zespołu. Każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Nie ma limitu zespołów, pochodzących z jednej szkoły.

Szczegółowe zasady Konkursu CanSat określa Regulamin. Regulamin dla edycji 2023/24 pojawi się <tutaj> w lipcu 2023. Będzie on delikatną modyfikacją zeszłorocznego: Regulamin Konkursu CanSat 2022/2023

 

Konkurs CanSat składa się z kilku etapów (dokładne daty zostaną podane w Regulaminie oraz zakwalifikowanym drużynom):

 • Rejestracja – wypełnienie przez opiekuna/kę formularza zgłoszeniowego publikowanego na tej stronie www co roku 1 września, rejestracja jest otwarta przez 3 tygodnie.
 • Informacja o zakwalifikowanych zespołach do 27 września.
 • Szkolenie Wprowadzające online dla zakwalifikowanych zespołów (koniec września/początek października).
 • Raport I PDR- Projekt misji (październik).
 • Informacja o zespołach zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu – październik ( na podstawie Raportu I).
 • Warsztaty techniczne dla zakwalifikowanych zespołów (listopad)
 • Raport II CDR – Prototypowanie i budowanie CanSatów (styczeń/luty).
 • Raport III FDR – Raport końcowy i dokumentacja potwierdzająca budowę CanSata (marzec).
 • Informacja o zespołach zakwalifikowanych do finałów CanSat
 • Kampania Startowa – lot i zrzuty CanSatów (marzec/kwiecień)
 • Finał Konkursu CanSat Online – prezentacje wyników badań i wyłonienie zwycięzców (kwiecień)

Instrukcja do tworzenia Raportów znajduje się tu: Design Documentation

Jak się zgłosić?

 • Rekrutacja rozpocznie się 1 września 2023 i potrwa do 22 września 2023.
 • Zespół zgłasza opiekun/opiekunka wypełniając formularz, link do formularza: FORMULARZ, zostanie on aktywowany 01.09.2023
 • Do konkursu zostaną zakwalifikowane zespoły, których formularz zostanie wypełniony poprawnie i w terminie.
 • W formularzu należy określić wstępny plan na misję CanSata i zainteresowania badawcze zespołu.

 

Czym jest konstruowany przez młodzież CanSat?

Tak zwany CanSat to sonda badawcza mieszcząca się w pojemniku wielkości puszki po napoju. Jego zadaniem jest przeprowadzenie badań i eksperymentów podczas lotu rakietą i w trakcie opadania na spadochronie. Uczniowie i uczennice stają przed wyzwaniem umieszczenia w CanSacie wszystkich podstawowych systemów składających się na satelitę – zasilania, modułu komunikacji oraz komputera pokładowego.

Dzięki projektowi CanSat uczestniczące Zespoły doświadczają wszystkich faz profesjonalnego projektu kosmicznego od wyboru celów misji, finansowania, promocji, zaprojektowanie CanSata, integracji komponentów, testowania systemu, raportowania, przygotowania do startu po analizę uzyskanych danych naukowych.

W tym procesie uczniowie i uczennice:

 • uczą się poprzez doświadczanie,
 • przyuczają się do zawodów branży kosmicznej,
 • poszerzają wiedzę z przedmiotów STEM,
 • rozwijają kompetencje miękkie, takie jak praca grupowa, umiejętność komunikacji i prezentacji.

 

O założeniach konkursu CanSat mówi Przewodniczący Jury – Michał Gumiela.

 

Każdy CanSat musi odbyć dwie misje: podstawową (zebranie i analiza danych o ciśnieniu i temperaturze) oraz dodatkową (projektowaną przez Zespół). O obu misjach opowiada Grzegorz Gajoch.

 

Konstruowanie CanSata podlega kilku podstawowym ograniczeniom i wymogom. Sonda musi mieć konkretne rozmiary, musi być bezpieczna, a jej zasilanie powinno pozwolić na kilka godzin samodzielnej pracy. Poznajcie szczegóły.

 

 

Pracując nad CanSatami, drużyny mogą użyć dostarczanych przez organizatora zestawów elektronicznych, zawierających podstawowe komponenty sondy badawczej. Z czego składa się zestaw CanSat Kit i jak go uruchomić możecie zobaczyć na filmie poniżej.

 

Polskie sukcesy

Polscy uczniowie i uczennice już od kilku lat biorą udział w zawodach CanSatów. W 2013 roku sukces odniosła drużyna Kraksat z Krakowa, która zajęła pierwsze miejsce na europejskich finałach. W 2015 drużyna licealistów z tego samego miasta zajęła II miejsce w konkursie europejskim. Zwycięzcy polskiej edycji CanSat 2017, zespół CANpernicus z Torunia, osiągnęli sukces, zajmując trzecie miejsce. Z kolei w 2019 roku, zespół ArctowSky uzyskał na finałach eurpejskich nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcie naukowe. W 2021 roku kolejny sukces, OSATeam zdobyła nagrodę za najlepszego CanSata. Możecie poczytać o tym wydarzeniu na stronie Europejskiej Agencji Kosmicznej: Amazing_winners_of_European_CanSat_Competition

 

Strony ESA o CanSatach:

https://cansat.esa.int/

https://www.esa.int/Education/CanSat

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt na cansat@kopernik.org.pl lub bezpośrednio:

Agnieszka Bajtyngier
koordynatorka Konkursu CanSat
tel. +48 502 256 397
agnieszka.bajtyngier@kopernik.org.pl 

 

Kreatywnych pomysłów, dużo cierpliwości, niszczenia setek prototypów! Powodzenia!

Partnerem projektów STEM jest Boeing.Boeing