Moon Camp 2023/2024 – wkrótce

Zaprojektuj swoją bazę księżycową!

Aktualizacja strony wyzwania nastąpi w dniu 21 września 2023 r.!

Wyzwanie Moon Camp to edukacyjny projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Fundacji Airbus przy wsparciu firmy Autodesk. Przenosi nas w świat projektowania trójwymiarowego – 3D, który pozwoli zespołom uczniów i uczennic stworzyć księżycową bazę. W przyszłości, aby astronauci i astronautki mogli pozostać na Księżycu przez długi czas, należy przygotować im całą infrastrukturę, która pomoże sprostać różnym wyzwaniom, czekającym na odkrywców i odkrywczynie tego Srebrnego Globu. Niektóre z nich to ochrona przed promieniowaniem i meteorytami, produkcja energii, wydobycie i odzyskiwanie wody, czy produkcja żywności oraz wiele, wiele innych. Wyzwanie Moon Camp zaprasza do zbadania Księżyca i opracowania projektów, które mogą rozwiązać problemy, jakim przyjdzie się zmierzyć przyszłym astronautom i astronautkom.

Moon Camp to nie lada wyzwanie! Zespoły uczniowskie swoje zadanie mogą rozpocząć od zapoznania się z przykładami naukowych i interdyscyplinarnych eksperymentów, które znajdują się na stronie wyzwania: https://mooncampchallenge.org/resources/. Pozwolą im poznać ekstremalne środowisko kosmiczne. Chodzi o ty, by zrozumieli, jak astronauci i astronautki mogliby żyć na Księżycu. To pozwoli przygotować pełniejsze i bardziej naukowe projekty. Głównym zadaniem uczniów i uczennic będzie zaprojektowanie trójwymiarowego (3D) modelu bazy księżycowej. Ich konstrukcja powinna być dostosowana do trudnego środowiska i korzystać z lokalnych zasobów oraz zapewnić ochronę i/lub pomieszczenia mieszkalne bądź robocze dla astronautów i astronautek mieszkających na Srebrnym Globie.

Wyzwanie zostało podzielone na trzy oddzielne poziomy:

Moon Camp Discovery, polega na zaprojektowaniu wybranego elementu bazy księżycowej przy wykorzystaniu narzędzia Autodesk®Tinkercad™.

Zespoły mają do wyboru, zaprojektować:

 • Lądownik księżycowy
 • Moduł mieszkalny astronautów i astronautek
 • Łazik księżycowy
 • Rakietę
 • Księżycową Stację Kosmiczną
 • Kombinezon astronauty/astronautki

Moon Camp Discovery to wyzwanie dla początkujących. Wszystkie zespoły, które prześlą zgłoszenie zgodne z wytycznymi wyzwania, otrzymają certyfikat uczestnictwa, a ich projekt będzie udostępniony na platformie internetowej Moon Camp.

Moon Camp Explorers, w tym wyzwaniu misją każdej drużyny jest zaprojektowanie trójwymiarowej bazy przy wykorzystaniu narzędzia Autodesk®Tinkercad™. Ma ona być domem dla co najmniej 2 astronautów, utrzymać ich przy życiu i chronić przed zagrożeniami oraz próżnią panującą w przestrzeni kosmicznej. Zespoły będą musiały przesłać raport o ich projekcie.

Obóz księżycowy powinien obejmować:

 • Wykorzystanie lokalnych zasobów (np. ziemia księżycowa, lód)
 • Rozwiązania technologiczne (np. źródło prądu, system recyklingu, komora wzrostu żywności – uprawa hydroponiczna)
 • Ochrona (przed meteorytami i promieniowaniem)
 • Infrastruktura potrzebna do życia i pracy dla astronautów

Moon Camp Pioneers, w tym wyzwaniu misją każdej drużyny jest zaprojektowanie trójwymiarowej bazy przy wykorzystaniu narzędzia Autodesk®Fusion 360. Ma ona być domem dla co najmniej 2 astronautów, utrzymać ich przy życiu i chronić przed zagrożeniami oraz próżnią panującą w przestrzeni kosmicznej. Zespoły będą musiały przesłać raport o ich projekcie.

Obóz księżycowy powinien obejmować:

 • Wykorzystanie lokalnych zasobów (np. ziemia księżycowa, lód)
 • Rozwiązania technologiczne (np. źródło prądu, system recyklingu, komora wzrostu żywności – uprawa hydroponiczna)
 • Ochrona (przed meteorytami i promieniowaniem)
 • Infrastruktura potrzebna do życia i pracy dla astronautów

Kto może wziąć udział w wyzwaniu?

 • Zespoły, których członkowie/członkinie:
  • Discovery – mają maksymalnie 19 lat (w momencie rejestracji), według organizatorów preferowany wiek uczestników i uczestniczek znajduje się w przedziale od 6 do 14 lat.
  • Explorers – mają maksymalnie 14 lat (w momencie rejestracji)
  • Pioneers – znajdują się w przedziale od 15 do 19 lat (w momencie rejestracji) – uczniowie poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w tym etapie, pod warunkiem, że przynajmniej połowa zespołu, będzie w wieku proponowanym przez organizatorów.
 • Zespół powinien składać się z
  • Discovery – minimum 1 do maksymalnie 6 osób
  • Explorers – minimum 2 do maksymalnie 6 osób
  • Pioneers – minimum 2 do maksymalnie 6 osób
 • Zespołem musi się opiekować nauczyciel/ka bądź mentor/ka. Zespołami w wyzwaniu Moon Camp Discovery mogą opiekować się rodzicie. Osoby te mają za zadanie wspierać zespół swoją wiedzą oraz będą kontaktować się w języku angielskim z Biurem Edukacji ESA/Fundacją Airbus w sprawach organizacyjnych przez platformę stworzoną dla wyzwania Moon Camp: www.mooncampchallenge.org lub adres e-mail: moon.camp@esa.int. To oni zakładają konto do przesłania zgłoszenia.
 • Co najmniej 50% członków/członkiń zespołu musi być obywatel(k)ami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA, Słowenii lub Kanady.

Członkowie/członkinie zespołu muszą spełniać jedno z poniższych wymagań:

 1. być uczniami/uczennicami szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej z jednego z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z ESA, Słowenii lub Kanady;
 2. podlegać edukacji domowej;
 3. należeć do koła naukowego/klubu edukacyjnego, działającego w obrębie szkoły lub placówkach edukacyjnych, należeć do harcerstwa lub innych podobnych organizacji edukacyjnych.

Nie ma narzuconego limitu liczby zespołów prowadzonych przez nauczyciela/kę bądź mentora/kę oraz pochodzących z jednej szkoły czy klubu naukowego. Żadna osoba nie może należeć do więcej niż jednego zespołu. Każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Każda drużyna może zgłosić swój projekt w dwóch poziomach, zarówno w wyzwaniu Moon Camp Discovery i Moon Camp Explorers lub Pioneers. Co oznacza, że jeśli stworzycie ciekawy element bazy księżycowej w etapie Discovery może posłużyć wam jako wkład do kolejnego wyzwania!

Zanim zaczniecie projektować swoje elementy bazy księżycowej, warto zastanowić się czy zamieszkał(a)byś na Księżycu?

Jak przesłać zgłoszenie?

 1. Model 3D bazy księżycowej należy stworzyć wyłącznie przy użyciu programu Autodesk®Tinkercad™ lub Autodesk®Fusion 360. Zgłoszenia przygotowane w innych programach nie będą akceptowane.
 2. Projekty należy zgłaszać przez platformę internetową Moon Camp: www.mooncampchallenge.org.

Harmonogramy

 • od 14 września 2022 r. do 18 kwietnia 2023 r. – terminy nadsyłania zgłoszeń przez zespoły w wyzwaniu Moon Camp Discovery
 • od 14 września 2022 r. do 18 kwietnia 2023 r. – termin nadsyłania zgłoszeń przez zespoły w wyzwaniu Moon Camp Explorers
 • od 14 września 2022 r. do 18 kwietnia 2023 r. termin nadsyłania zgłoszeń przez zespoły w wyzwaniu Moon Camp Pioneers 

Wymagania i ograniczenia dotyczące wyzwania Moon Camp:

 • Zgłoszenia muszą zawierać:
  • Discovery: krótki opis projektu napisany w języku angielskim (należy zawrzeć informacje o tym dlaczego tak został przygotowany projekt oraz jakie są naukowe przesłanki stojące za danym pomysłem);
  • Explorers i Pioneers: raport zespołu wyjaśniający projekt, napisany w języku angielskim. Raport powinien być przygotowany w szablonie dostępnym online.
  • co najmniej jeden zrzut ekranu modelu 3D przygotowanego przez zespół w formacie .JPG lub .PNG, wygenerowane z wykorzystywanego narzędzia;
 • Tinkercad:
  • projekt Tinkercad musi zostać przesłany jako zdjęcie modelu 3D przygotowany w formacie .JPG lub .PNG (maksymalna wielkość pliku to 25 MB)
  • należy również podać publiczny link do projektu Tinkercad.
 • Fusion 360:
  • projekt zespołu powinien zostać zapisany jako plik Fusion 360, w rozszerzeniu .F3D (maksymalny rozmiar pliku 50 Mb). Oznacza to, że zespoły muszą zapisane projekty przygotować jako archiwum z jednym plikiem. Pliki z rozszerzeniem .F3Z będą akceptowane.
  • Historia projektu musi być widoczna w przygotowanym pliku. Sędziowie odtworzą historię projektowania by zobaczyć, jak zostały zbudowane poszczególne elementy projektu. Pliki Fusion 360 bez historii projektowania nie będą uznawane za kwalifikujące się zgłoszenia.
 • Każdy zespół musi sam modelować poszczególne elementy projektu. Niedozwolone jest włączanie już istniejących danych/projektów CAD do ostatecznego zgłoszenia, z wyjątkiem plików przygotowanych na potrzeby wyzwania i dostarczonych przez Firmę Autodesk, ESA lub Fundację Airbus.
 • Zespół musi być jedynym autorem/właścicielem projektu i wszystkich materiałów przesłanych w wyzwaniu Moon Camp. Projekty sponsorowane lub finansowane przez strony trzecie nie mogą być wykorzystywane. Strona trzecia (w tym szkoła lub sponsorzy projektu) powinni mieć wszelkie prawa do przesyłanych materiałów.
 • Zespoły akceptują regulamin wyzwania Moon Camp.

Projekty przygotowane w ramach etapów Moon Camp Explorers i Pioneers podlegają ocenie jury, złożonego z ekspertów ESA, Fundacji Airbus i firmy Autodesk, które wybierze zespoły finalistów i zwycięzców na podstawie następujących kryteriów:

 1. Innowacja, kreatywność i pomysłowość (25%): jak dobrze ten nowy projekt zwiększa możliwości i poprawia wrażenia użytkownika?
 2. Umiejętności programowe (25%): jak dobrze zespół wykorzystał umiejętności techniczne i wziął pod uwagę dobre wykonanie elementów bazy opierając się na wymaganiach technicznych?
 3. Projekt zgody z postawionym celem (25%): stopień, w jakim projekt okazuje się przydatny i odpowiedni do realizacji postawionego przed nim celu, zapewnienia funkcjonalnej bazy księżycowej?
 4. Raport (25%): Jak dobrze raport wyjaśnia uzasadnienie wyboru projektu i ogólnie wykorzystanie obozu księżycowego?:

Kilka wskazówek:

Kontakt

 • Wszystkie pytania formułowane w języku angielskim dotyczące wyzwania Moon Camp, powinny być kierowane bezpośrednio pod adres moon.camp@esa.int
 • Polskie biuro ESERO-Polska, również służy pomocą pod adresem esero@kopernik.org.pl
 • Stworzyliśmy kanał informacyjny na platformie Discord „Moon Camp Polska”: https://discord.gg/petMsHeGyK