Climate Detectives 2023/2024

ESA Climate Detectives

Zmiany klimatu mogą się wydawać się zagadnieniem odległym. Z drugiej strony, już teraz słyszymy ze świata nauki, aktywizmu, a coraz częściej i mediów, że efekty tychże zmian towarzyszą nam na co dzień. Czy można je samodzielnie zaobserwować? A może nawet zbadać? Tylko jak? Chętnie pomożemy!

Climate Detectives to projekt edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Uczniowie i uczennice, w wieku do 19 lat, mają w nim za zadanie dokonać zmiany w obszarze zrozumienia i ochrony klimatu na Ziemi – a dokładniej, w ich bezpośrednim otoczeniu.

Zadaniem drużyn jest – obserwując swoje lokalne środowisko – zidentyfikować problem klimatyczny, zbadać go, i zaproponować sposób, by mu zaradzić! 


W toku prac liczymy na to, że zespoły dowiedzą się więcej o klimacie panującym na Ziemi, jako złożonym i zmieniającym się systemie, na który wpływ ma również działalność ludzka. Projekt ma na celu rozwijanie i wzmacnianie umiejętności badawczych uczniów i uczennic. Dodatkowo ma za zadanie uczyć krytycznego myślenia i podejmowania inicjatywy, tak aby młode osoby lepiej rozumiały problemy klimatyczne i umiały im przeciwdziałać. Ważnym aspektem jest przechodzenie pozytywnych zmian zachowań i postaw, które mogą mieć wpływ na rozwiązanie lub zminimalizowanie takich problemów teraz i w nadchodzącej przyszłości.

 

Przeczytaj co o wyzwaniu Climate Detectives ukazało sie w Głosie Nauczycielskim (nr 22/2022)


Aby zobaczyć tłumaczenie na polski, odtwórz film bezpośrednio przez platformę YouTube, a następnie kliknij w ikonę trybiku, i kolejno opcje: Subtitles, Auto-translate, Polish.

Wyzwanie Climate Detectives składa się z trzech etapów:


Etap I. Zauważ problem! (do 26 listopada 2023)

W tej fazie, wraz z zespołem zidentyfikujcie lokalny problem klimatyczny, który chcieli/chciałybyście zbadać jako „Climate Detectives”. Uczniowie i uczennice powinni zdefiniować problem na podstawie obserwacji ich lokalnego środowiska. Zaplanujcie też harmonogram badań, w tym to, kiedy chcecie zbierać dane i je analizować.

W swoim planie badawczym zespoły powinny:

 1. opisać lokalny problem klimatyczny / zagadnienie, które chcą zbadać (maksymalnie 150 słów);
 2. zadać pytanie badawcze;
 3. wyjaśnić, w jaki sposób planują zbadać zidentyfikowany problem klimatyczny oraz jakie dane planują zgromadzić i przeanalizować (maksymalnie 250 słów).

Termin nadsyłania propozycji projektów mija 26 listopada 2023 roku.

 • Zgłoszenia należy przesyłać, w języku polskim, poprzez formularz zgłoszeniowy. W formularzu prosimy zawrzeć pytanie badawcze, plan badań i źródła danych, z których zespół będzie chciał skorzystać w celu zbadania wybranego przez siebie lokalnego problemu klimatycznego.
 • Po zapoznaniu się z planami zespołów, naukowcy/naukowczynie zajmujący się obserwacją Ziemi i klimatem podzielą się wskazówkami, które pomogą zespołom przeprowadzić swoje badania. (grudzień/styczeń)

 

Etap II. Zbadaj go! 

Czas wziąć się do pracy! Zespoły mają za zadanie zbierać dane, które pomogą im w analizie problemu. Następnie będą musiały odszyfrować co tak na prawdę z tych danych wynika. Jeśli będą korzystać z różnych źródeł danych, to będzie to okazja do porównania ich między sobą. Na samym końcu tego etapu przyjdzie czas spić śmietankę – wyciągnąć wnioski!

Możecie skorzystać z następujących typów danych:

 • dane satelitarne (Filmy instruktażowe o tym, jak korzystać ze zdjęć satelitarnych znajdziesz tutaj),
 • dane naziemne,
 • dane uzyskane z pomiarów przeprowadzonych przez zespoły,
 • kombinacja wszystkich źródeł.

Podczas Etapu II zorganizowane będą webinaria, podczas których zespoły będą mogły spotkać się z osobami zajmującymi się badaniami klimatu oraz otrzymać dodatkowe informacje i wskazówki. (luty-kwiecień 2023)

 

Etap III. Zrób coś z nim! (do 7 czerwca 2024)

Wszyscy możemy coś zmienić! Na podstawie wyników swoich badań zespoły powinny zdecydować, jakie działania chcą podjąć – jako osoby i/lub jako grupy – w celu zmniejszenia/eliminacji zbadanego problemu. Przykładem mogą być akcje społeczne, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy klimatyczne przez lokalne władze bądź społeczeństwo. Mogą to być też np. publikacje w prasie lokalnej. Forma akcji pozostaje w gestii samego zespołu, ale działania licznych grup klimatycznych, takich jak np. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, mogą stanowić cenne inspiracje.

Zespoły powinny również udostępnić relację końcową ze swoich badań i aktywności, korzystając z platformy ESA Climate Detectives. Relacja powinna zawierać:

 1. Podsumowanie projektu wykonywanego przez zespół (maksymalnie 250 słów),
 2. Wyniki przeprowadzonych badań (maksymalnie 250 słów),
 3. Opis działań przeprowadzonych celem zaradzeniu problemowi (maksymalnie 250 słów).

Relacja końcowa powinna być przesłana w języku angielskim, na potrzeby publikacji na platformie ESA.

Pod koniec tego etapu zespoły, które udostępniły swoje projekty, otrzymają informację zwrotną od naukowców/naukowczyń, którzy konsultowali ich początkowy plan badawczy.


Harmonogram w pigułce

 • W etapie I (do 26 listopada 2023) zespoły definiują problem badawczy i rejestrują się.
 • W etapie II  drużyny zbierają i analizują dane. Następnie, na ich podstawie wyciągają wnioski dotyczące badanego problemu.
 • W etapie III (do 7 czerwca 2024) drużyny proponują zmiany, mające na celu zniwelowanie skutków badanego problemu klimatycznego. Następnie starają się wcielić je w życie. Drużyny przysyłają również relację końcową ze swoich badań i aktywności.

Nie jesteś pewna/pewien czy to dla ciebie? Przeczytaj poradnik!


Kto może wziąć udział w wyzwaniu?

 • Zespoły, których członkowie/członkinie mają między 8 a 19 lat (w momencie rejestracji),
 • Zespół powinien składać się z minimum 6 osób, do nawet całej klasy, czy szkoły,
 • Zespołem musi się opiekować nauczyciel/ka bądź mentor/ka. Osoby te mają za zadanie wspierać zespół swoją wiedzą oraz będą kontaktować się z ESERO-Polska w sprawach organizacyjnych,
 • Co najmniej 50% członków/członkiń zespołu musi być obywatel(k)ami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA.
 • Nie ma limitu liczby zespołów pochodzących z jednej szkoły, jednak jedna osoba opiekująca się zespołem może zgłosić maksymalnie trzy zespoły uczniowskie. Żadna osoba nie może należeć do więcej niż jednego zespołu, a każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Kilka wskazówek:

 • Pozyskiwanie i analiza danych satelitarnych może być prowadzona np. przy pomocy internetowego narzędzia EO Browser. Wskazówki co do jego użycia można znaleźć tutaj,
 • Wszystkie projekty z wcześniejszych edycji wyzwania znajdziecie tutaj,
 • Powiązane materiały edukacyjne znajdziecie tutaj (jęz. ang.) lub tutaj (jęz. pol.),
 • Wiele przydatnych informacji znajdziecie na stronie Climate Detectives
 • Regulamin wyzwania

Kontakt

Wszystkie pytania dotyczące wyzwania Climate Detectives prosimy kierować na adres esero@kopernik.org.pl


Na deser, zobacz wykład Marcina Popkiewicza, w którym poprosiliśmy go o odniesienie się do mitów obecnych w dyskursie klimatycznym.