Climate Detectives 2019/2020

ESA Climate DetectivesClimate Detectives to projekt edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Uczniowie i uczennice, w wieku 8-15 lat, mają w nim za zadanie dokonać zmiany („make a difference”) w obszarze zrozumienia i ochrony klimatu na Ziemi.

Zadaniem drużyn jest – obserwując swoje lokalne środowisko – zidentyfikować problem klimatyczny, zbadać go, i zaproponować sposób jak na niego zaradzić! 

 

W toku prac liczymy na to, że zespoły dowiedzą się więcej o klimacie panującym na Ziemi, jako złożonym i zmieniającym się systemie, na który wpływ ma również działalność ludzka. Projekt ma na celu rozwijanie i wzmacnianie umiejętności uczniów i uczennic w zakresie STEM. Dodatkowo ma za zadanie stymulować ich kreatywności, uczyć krytycznego myślenia i podejmowania inicjatywy w celu lepszego zrozumienia problemów klimatycznych i ich przyczyn. Ważnym aspektem jest przechodzenie pozytywnych zmian zachowań i postaw, które mogą mieć wpływ na rozwiązanie lub zminimalizowanie takich problemów teraz i w nadchodzącej przyszłości.

Zobaczcie co o zmianach klimatu mówią eksperci Europejskiej Agencji Kosmicznej:

Zgłoszenia

Kto może wziąć udział w wyzwaniu?

 • Zespoły, których członkowie/członkinie mają między 8 a 15 lat (w momencie rejestracji),
 • Zespół powinien składać się z minimum 6 osób, do nawet całej klasy,
 • Zespołem opiekować się musi nauczyciel/ka bądź mentor/ka, która to osoba będzie kontaktować się z ESERO w sprawach organizacyjnych,
 • Co najmniej 50% członków/członkiń zespołu musi być obywatel(k)ami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA.

Nie ma limitu liczby zespołów pochodzących z jednej szkoły, jednak jedna osoba opiekująca się zespołem może zgłosić maksymalnie trzy zespoły uczniowskie. Żadna osoba nie może należeć do więcej niż jednego zespołu, a każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Zgłoszenia powinny być przygotowane w języku polskim.

Etapy

Wyzwanie Climate Detectives składa się z trzech etapów, które można zawrzeć w tych krótkich hasłach:

 • Etap I –  Zauważ problem!
 • Etap II – Zbadaj go!
 • Etap III – Zrób coś z nim!

 

Etap I. Zidentyfikowanie lokalnego problemu klimatycznego (18 września – 31 października 2019)

W tej fazie zespoły identyfikują lokalny problem klimatyczny, który chciałyby zbadać jako „Climate Detectives”. Uczniowie i uczennice powinni zdefiniować problem na podstawie obserwacji ich lokalnego środowiska. Zespoły powinny zaplanować też harmonogram badań, w tym zbierania danych i ich analizy.

W swoim planie dochodzenia zespoły powinny:

 1. opisać lokalny problem klimatyczny / zagadnienie, które chcą zbadać (maksymalnie 150 słów);
 2. zadać pytanie badawcze;
 3. wyjaśnić, w jaki sposób planują zbadać zidentyfikowany problem klimatyczny oraz jakie dane planują zgromadzić i przeanalizować (maksymalnie 250 słów).

Termin nadsyłania propozycji projektów mija 31 października 2019 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać, w języku polskim, poprzez formularz dostępny tutaj. W formularzu prosimy zawrzeć pytanie badawcze, plan badań i źródła danych, z których zespół będzie chciał skorzystać w celu zbadania wybranego przez siebie lokalnego problemu klimatycznego.

Po zapoznaniu się z planami zespołów, naukowcy/naukowczynie zajmujący się obserwacją Ziemi i klimatem podzielą się wskazówkami, które pomoga zespołom przeprowadzić swoje badania. (listopad 2019)

 

Etap II. Zbadanie problemu klimatycznego (2 grudnia 2019 – 15 kwietnia 2020)

Czas wziąć się do pracy! Zespoły mają za zadanie zbierać dane, które pomogą im w analizie problemu. Następnie będą musiały odszyfrować co tak na prawdę z tych danych wynika. Jeśli będą korzystać z różnych źródeł danych, to będzie to okazja do porównania ich między sobą. Na samym końu tego etapu przyjdzie czas spić śmietankę – wyciągnąć wnioski!

Wykorzystanie danych jest obowiązkowe, aby projekt został zaakceptowany. Takimi danymi mogą być:

 • dane satelitarne uzyskane ze źródeł profesjonalnych, bądź dobrze sprawdzonych źródeł amatorskich,
 • dane naziemne uzyskane ze źródeł profesjonalnych, bądź dobrze sprawdzonych źródeł amatorskich,
 • dane uzyskane z pomiarów przeprowadzonych przez zespoły na podstawie zbudowanych przyrządów,
 • kombinacja wszystkich źródeł.

Podczas Etapu II zorganizowane będą webinaria, podczas których zespoły będą mogły spotkać się z osobami zajmującymi się badaniami klimatu oraz otrzymać dodatkowe informacje i wskazówki. (luty 2020)

 

Etap III. Dokonanie zmiany (16 kwietnia – 13 maja 2020)

Wszyscy możemy coś zmienić! Na podstawie wyników swoich badań zespoły powinny zdecydować, jakie działania chcą podjąć – jako osoby i/lub jako grupy – w celu zmniejszenia/eliminacji zbadanego problemu. Przykładem mogą być akcje społeczne, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy klimatyczne przez lokalne władze bądź społeczeństwo. Mogą to być też np. publikacje w prasie lokalnej. Forma akcji pozostaje w gestii samego zespołu, ale działania licznych grup klimatycznych, takich jak np. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny czy Obóz dla Klimatu, mogą stanowić cenne inspiracje.

Zespoły powinny również udostępnić relację końcową ze swoich badań i aktywności, korzystając z platformy ESA Climate Detectives. Relacja powinna zawierać:

 1. Podsumowanie projektu wykonywanego przez zespół (maksymalnie 250 słów),
 2. Wyniki przeprowadzonych badań (maksymalnie 250 słów),
 3. Opis działań przeprowadzonych celem zaradzeniu problemowi (maksymalnie 250 słów).

Relacja końcowa powinna być przesłana w języku angielskim, na potrzeby publikacji na platformie ESA.

Termin nadsyłania relacji końcowych mija 13 maja 2020 roku.

Pod koniec tego etapu zespoły, które udostępniły swoje projekty, otrzymają informację zwrotną od naukowców/naukowczyń, którzy konsultowali ich początkowy plan badawczy. (czerwiec 2020)

 

Harmonogram

 • W etapie I (18 września – 31 października 2019) zespoły definiują problem badawczy i rejestrują się. Termin zgłoszeń mija 31 października 2019 roku. 
 • W etapie II (2 grudnia 2019 – 15 kwietnia 2020) drużyny zbierają i analizują dane. Następnie, na ich podstawie wyciągają wnioski dotyczące badanego problemu.
 • W etapie III (16 kwietnia – 13 maja 2020) drużyny proponują zmiany, mające na celu zniwelowanie skutków badanego problemu klimatycznego. Następnie starają się wcielić je w życie. Drużyny przysyłają również relację końcową ze swoich badań i aktywności.
  Termin nadsyłania relacji mija 13 maja 2020 roku.

 

Kilka wskazówek:

 • Pozyskiwanie i analiza danych satelitarnych może być prowadzona np. przy pomocy internetowego narzędzia EO Browser. Wskazówki co do jego użycia można znaleźć tutaj,
 • Wszystkie projekty z wcześniejszych edycji wyzwania znajdziecie tutaj,
 • Powiązane materiały edukacyjne znajdziecie tutaj (jęz. ang.) lub tutaj (jęz. pol.),
 • Wiele przydatnych informacji znajdziecie na stronie Climate Detectives

 

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Wszystkie pytania dotyczące wyzwania Climate Detectives prosimy kierować na adres esero@kopernik.org.pl