Climate Detectives 2022/2023

ESA Climate Detectives

Aktualizacja strony nastąpi w dniu 16 września wraz z opublikowaniem wyzwania na stronie ESA.

Zmiany klimatu mogą się wydawać się zagadnieniem odległym. Z drugiej strony, już teraz słyszymy ze świata nauki, aktywizmu, a coraz częściej i mediów, że efekty tychże zmian towarzyszą nam na co dzień. Czy można je samodzielnie zaobserwować? A może nawet zbadać? Tylko jak? Chętnie pomożemy!

Climate Detectives to projekt edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Uczniowie i uczennice, w wieku 8-15 lat, mają w nim za zadanie dokonać zmiany („make a difference”) w obszarze zrozumienia i ochrony klimatu na Ziemi.

Zadaniem drużyn jest – obserwując swoje lokalne środowisko – zidentyfikować problem klimatyczny, zbadać go, i zaproponować sposób, by mu zaradzić! 

 

W toku prac liczymy na to, że zespoły dowiedzą się więcej o klimacie panującym na Ziemi, jako złożonym i zmieniającym się systemie, na który wpływ ma również działalność ludzka. Projekt ma na celu rozwijanie i wzmacnianie umiejętności badawczych uczniów i uczennic. Dodatkowo ma za zadanie uczyć krytycznego myślenia i podejmowania inicjatywy, tak aby młode osoby lepiej rozumiały problemy klimatyczne i umiały im przeciwdziałać. Ważnym aspektem jest przechodzenie pozytywnych zmian zachowań i postaw, które mogą mieć wpływ na rozwiązanie lub zminimalizowanie takich problemów teraz i w nadchodzącej przyszłości.

 

Zobacz jak Julian Podgórski opowiada co w skrócie wiemy o zmianach klimatu.

 

Wyzwanie Climate Detectives składa się z trzech etapów, które można zawrzeć w tych krótkich hasłach:

 • Etap I –  Zauważ problem!
 • Etap II – Zbadaj go!
 • Etap III – Zrób coś z nim!

 

Etap I. Zauważ problem! (14 września – 25 listopada 2021)

W tej fazie, wraz z zespołem zidentyfikujcie lokalny problem klimatyczny, który chcieli/chciałybyście zbadać jako „Climate Detectives”. Uczniowie i uczennice powinni zdefiniować problem na podstawie obserwacji ich lokalnego środowiska. Zaplanujcie też harmonogram badań, w tym to, kiedy chcecie zbierać dane i je analizować.

W swoim planie badawczym zespoły powinny:

 1. opisać lokalny problem klimatyczny / zagadnienie, które chcą zbadać (maksymalnie 150 słów);
 2. zadać pytanie badawcze;
 3. wyjaśnić, w jaki sposób planują zbadać zidentyfikowany problem klimatyczny oraz jakie dane planują zgromadzić i przeanalizować (maksymalnie 250 słów).

Termin nadsyłania propozycji projektów mija 25 listopada 2021 roku.

 • Zgłoszenia należy przesyłać, w języku polskim, poprzez formularz zgłoszeniowy. W formularzu prosimy zawrzeć pytanie badawcze, plan badań i źródła danych, z których zespół będzie chciał skorzystać w celu zbadania wybranego przez siebie lokalnego problemu klimatycznego.
 • Po zapoznaniu się z planami zespołów, naukowcy/naukowczynie zajmujący się obserwacją Ziemi i klimatem podzielą się wskazówkami, które pomogą zespołom przeprowadzić swoje badania. (grudzień 2020)

 

Etap II. Zbadaj go! (1 grudnia 2021 – 4 kwietnia 2022)

Czas wziąć się do pracy! Zespoły mają za zadanie zbierać dane, które pomogą im w analizie problemu. Następnie będą musiały odszyfrować co tak na prawdę z tych danych wynika. Jeśli będą korzystać z różnych źródeł danych, to będzie to okazja do porównania ich między sobą. Na samym końcu tego etapu przyjdzie czas spić śmietankę – wyciągnąć wnioski!

Możecie skorzystać z następujących typów danych:

 • dane satelitarne (Filmy instruktażowe o tym, jak korzystać ze zdjęć satelitarnych znajdziesz tutaj),
 • dane naziemne,
 • dane uzyskane z pomiarów przeprowadzonych przez zespoły,
 • kombinacja wszystkich źródeł.

Podczas Etapu II zorganizowane będą webinaria, podczas których zespoły będą mogły spotkać się z osobami zajmującymi się badaniami klimatu oraz otrzymać dodatkowe informacje i wskazówki. (luty-kwiecień 2022)

 

Etap III. Zrób coś z nim! (5 kwietnia – 25 kwietnia)

Wszyscy możemy coś zmienić! Na podstawie wyników swoich badań zespoły powinny zdecydować, jakie działania chcą podjąć – jako osoby i/lub jako grupy – w celu zmniejszenia/eliminacji zbadanego problemu. Przykładem mogą być akcje społeczne, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy klimatyczne przez lokalne władze bądź społeczeństwo. Mogą to być też np. publikacje w prasie lokalnej. Forma akcji pozostaje w gestii samego zespołu, ale działania licznych grup klimatycznych, takich jak np. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny czy Obóz dla Klimatu, mogą stanowić cenne inspiracje.

Zespoły powinny również udostępnić relację końcową ze swoich badań i aktywności, korzystając z platformy ESA Climate Detectives. Relacja powinna zawierać:

 1. Podsumowanie projektu wykonywanego przez zespół (maksymalnie 250 słów),
 2. Wyniki przeprowadzonych badań (maksymalnie 250 słów),
 3. Opis działań przeprowadzonych celem zaradzeniu problemowi (maksymalnie 250 słów).

Relacja końcowa powinna być przesłana w języku angielskim, na potrzeby publikacji na platformie ESA.

Termin nadsyłania relacji końcowych mija 25 kwietnia 2022 roku.

Pod koniec tego etapu zespoły, które udostępniły swoje projekty, otrzymają informację zwrotną od naukowców/naukowczyń, którzy konsultowali ich początkowy plan badawczy. (czerwiec 2021)

 

Zobacz wykład Marcina Popkiewicza, w którym odnosi się do mitów obecnych w dyskursie klimatycznym.

 

Harmonogram w pigułce

 • W etapie I (14 września – 25 listopada 2021) zespoły definiują problem badawczy i rejestrują się. Termin zgłoszeń mija 25 listopada 2021 roku. 
 • W etapie II (1 grudnia 2020 – 4 kwietnia 2022) drużyny zbierają i analizują dane. Następnie, na ich podstawie wyciągają wnioski dotyczące badanego problemu.
 • W etapie III (5 kwietnia– 25 kwietnia 2022) drużyny proponują zmiany, mające na celu zniwelowanie skutków badanego problemu klimatycznego. Następnie starają się wcielić je w życie. Drużyny przysyłają również relację końcową ze swoich badań i aktywności.
  Termin nadsyłania relacji mija 25 kwietnia 2022 roku.

 

Nie jesteś pewna/pewien czy to dla ciebie? Przeczytaj poradnik!

 

Kto może wziąć udział w wyzwaniu?

 • Zespoły, których członkowie/członkinie mają między 8 a 15 lat (w momencie rejestracji),
 • Zespół powinien składać się z minimum 6 osób, do nawet całej klasy, czy szkoły,
 • Zespołem musi się opiekować nauczyciel/ka bądź mentor/ka. Osoby te mają za zadanie wspierać zespół swoją wiedzą oraz będą kontaktować się z ESERO-Polska w sprawach organizacyjnych,
 • Co najmniej 50% członków/członkiń zespołu musi być obywatel(k)ami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA.
 • Nie ma limitu liczby zespołów pochodzących z jednej szkoły, jednak jedna osoba opiekująca się zespołem może zgłosić maksymalnie trzy zespoły uczniowskie. Żadna osoba nie może należeć do więcej niż jednego zespołu, a każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Kilka wskazówek:

 • Pozyskiwanie i analiza danych satelitarnych może być prowadzona np. przy pomocy internetowego narzędzia EO Browser. Wskazówki co do jego użycia można znaleźć tutaj,
 • Wszystkie projekty z wcześniejszych edycji wyzwania znajdziecie tutaj,
 • Powiązane materiały edukacyjne znajdziecie tutaj (jęz. ang.) lub tutaj (jęz. pol.),
 • Wiele przydatnych informacji znajdziecie na stronie Climate Detectives
 • Regulamin wyzwania

Kontakt

Wszystkie pytania dotyczące wyzwania Climate Detectives prosimy kierować na adres esero@kopernik.org.pl

 

Rejestrację zespołów otworzymy w połowie września 2022.