Kalendarz ESERO na rok szkolny 2021/22

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a co za tym idzie nasz kalendarz wypełnia się różnymi aktywnościami. Przygotowujemy warsztaty, spotkania i działania wspierające rozwój nauczycielek i nauczycieli w całej Polsce oraz prowadzimy konkursy dla dzieci i młodzieży.

W ESERO-Polska dzieje się wiele przez cały rok. Nasze działania i aktywności opracowujemy z myślą o nauczycielkach i nauczycielach pracujących na wszystkich etapach edukacji: od  wczesnoszkolnej po szkołę ponadpodstawową. Wśród przygotowanych propozycji znajdziecie materiały, które pomagają wprowadzić zagadnienia z tematyki kosmicznej na szkolne zajęcia – od inspiracji artystycznych przez lekcje historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie po biologię, chemię, fizykę i informatykę. Wspieramy inicjatywy oddolne, które mądrze rozwijają wiedzę o sektorze kosmicznym i dzieją się w całym kraju, dzięki naszym partnerom. Prowadzimy i współorganizujemy liczne, kosmiczne wyzwania oraz konkursy dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacji.

Bądźcie z nami cały rok! Co na Nas czeka?

Wyzwania i konkursy Europejskiej Agencji Kosmicznej:

CANSAT

 • Zakres wiekowy: uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych w wieku 14 — 19 lat
 • Zgłoszenia: od 1 do 23 września

CanSat to międzynarodowy konkurs, który polega na samodzielnym konstruowaniu symulatorów sond kosmicznych przez zespoły uczniowskie oraz  prowadzeniu za ich pomocą badań naukowych podczas lotu rakietą i opadania na Ziemię.

 

EUROPEJSKIE WYZWANIE ASTRO PI

 • Zakres wiekowy: do 19 lat (MZ do 14 lat, MLK do 19 lat)
 • Start 13 września
 • Misja Laboratorium Kosmiczne: zgłoszenia w 1 etapie do 29 października
 • Misja Zero: zgłoszenia do 13 marca

Astro Pi to projekt edukacyjny ESA prowadzony we współpracy z Fundacją Raspberry Pi. Stwarza uczniom i uczennicom okazję do przeprowadzenia badań naukowych w kosmosie.

Zadaniem konkursowym jest napisanie programów komputerowych działających na komputerach Raspberry Pi, a następnie uruchamianych na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Wyzwanie Astro Pi jest podzielone na dwie osobne misje o różnych poziomach złożoności: Misja Zero i Misja Laboratorium Kosmiczne.

CLIMATE DETECTIVES

 • Zakres wiekowy: 8 – 15 lat
 • Start 14 września
 • Zgłoszenia w 1 etapie do 25 listopada

Jako climate detectives, zespoły uczniów i uczennic mają za zadanie zidentyfikować i zbadać lokalny problem klimatyczny. A na podstawie swoich wyników zaproponują działanie uświadamiające swoją społeczność na temat zbadanego problemu.

W kluczowych etapach projektu, zespoły otrzymają wsparcie od osób zajmujących się zawodowo badaniem klimatu. Zaopiekują się one ich pomysłami i przekażą swoje wskazówki co do realizacji planów badań zaproponowanych przez uczestników i uczestniczki.

MOON CAMP

 • Zakres wiekowy: 6 – 19 lat
 • Start 15 września
 • Zgłoszenia do 21 kwietnia

Moon Camp to wyzwanie, w którym uczniowie i uczennice wykorzystają innowacyjne technologie uczenia się, aby zaprojektować własną bazę księżycową za pomocą narzędzia do modelowania 3D (Tinkercad lub Fusion 360). Zespoły będą musiały również przeprowadzić szereg eksperymentów naukowych w celu zbadania ekstremalnego środowiska kosmicznego i zrozumienia, w jaki sposób astronauci mogliby żyć na Księżycu.

Moon Camp to wynik wspólnych działań podejmowanych przez ESA i Airbus Foundation, we współpracy z Autodesk. Wyzwanie jest podzielone na trzy osobne kategorie o różnych poziomach złożoności: Discovery, Explorers i Pioneers

MISJA X: TRENUJ JAK ASTRONAUCI

 • Zakres wiekowy: 8 – 12 lat
 • Start 17 września
 • Zgłoszenia w 1 etapie do 13 stycznia

Misja X: Trenuj jak astronauta to międzynarodowe wyzwanie edukacyjne, które koncentruje się na zdrowiu, nauce, kondycji i żywieniu oraz zachęca uczniów i uczennice do trenowania jak astronauta/astronautka.

W ramach tego wyzwania uczniowie i uczennice ćwiczą naukowe rozumowanie i pracę zespołową, uczestnicząc w praktycznej edukacji STEM i zajęciach wychowania fizycznego ukierunkowanych na siłę, wytrzymałość, koordynację, równowagę i świadomość przestrzenną.


Wydarzenia i spotkania o tematyce kosmicznej:

Konferencja Kosmos w Szkole

 • Dla nauczycieli/ek, edukatorów/ek edukacji pozaformalnej
 • 15-16 października
 • Format mieszany: online (stream YouTube, FB) oraz wydarzenie w CNK*
 • Wymagane zapisy, część online otwarta

Kosmos w Szkole to nasze kosmiczne święto i okazja do wymiany doświadczeń w zakresie popularyzacji nauki pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) a polskimi edukator(k)ami. Konferencja składa się z kilku części i zwiera warsztaty, aktywności w których przedstawiamy interesujące i merytoryczne projekty oraz przestrzeń do dyskusji między edukatorami/kami. Umożliwia spotkania z naukowcami/czyniami i ekspertami/kami z sektora kosmicznego, by poznać informacje o najnowszych odkryciach i projektach.

Lekcje nie z tej Ziemi

 • Zakres wiekowy: od 4 kl. SP
 • Zapisy: kwiecień 2022
 • Wydarzenie online 

W ramach „Lekcji nie z tej Ziemi” możecie zaprosić ekspertów i ekspertki branży kosmicznej na swoje  lekcje. Bezpośrednie rozmowy z inżynierem, astrofizyczką, programistką, czy lekarzem medycyny kosmicznej to spotkania inspirujące młodzież do odkrycia w sobie nowych pasji.

Program ambasadorski

 • Dla nauczycieli/ek, edukatorów/ek edukacji pozaformalnej
 • Aplikacje zostaną otwarte w listopadzie
 • Ogłoszenie wyników w grudniu
 • Współpraca na podstawie umowy 
 • Cast trwania programu rok 2022

Programu ambasadorski działa od wielu lat i jego celem jest wspieranie edukatorek i edukatorów w prowadzeniu projektów naukowych i wydarzeń o tematyce kosmicznej. Program intensywnie trwa rok, finansowanie działań w tym czasie wynosi ok. 4 000 zł., i polega na współpracy między uczestnikami i uczestniczkami a zespołem ESERO–Polska. Zapraszamy do rekrutacji edukatorów i edukatorki, którzy już realizują lub chcieliby w roku szkolnym 2021/2022 zacząć organizować aktywności związane z tematami kosmicznymi. Po okresie roku zapraszamy do pozostania w programie w roli honorowego ambasadora/ambasadorki.

Galaktyka kobiet

 • Dla dziewczyn i chłopców w szkole ponadpodstawowej
 • Dla nauczycieli/ek, edukatorów/ek edukacji pozaformalnej, rodziców
 • Spotkania odbędą się: 2 grudnia 2021, 8 marca 2022
 • Format mieszany: online (stream YouTube, FB) oraz wydarzenie w CNK*
 • Wydarzenia otwarte, nie wymagają wcześniejszych zapisów

Galaktyka kobiet to wydarzenie o charakterze edukacyjnym, którego celem jest zainteresowanie młodych osób tematyką kosmiczną, technologiami i zawodami przyszłości. Pragniemy rozbudzać pasję do nauk ścisłych wśród młodzieży, dając możliwość bezpośredniej rozmowy w przyjaznej atmosferze z badaczkami. Przełamujemy stereotypy dotyczące płci i przypisywania młodzieży z góry narzucanych ról. To okazja, aby poznać interesujące kobiety zaangażowane w świat nauki i nowoczesnych technologii. Kobiety twórcze, mające nieszablonowe podejście do pracy.

System wypożyczania zestawów edukacyjnych

 • Dla nauczycieli/ek, edukatorów/ek edukacji pozaformalnej
 • Nabór raz w kwartale
 • Czas wypożyczenia zestawu: 2 miesiące
 • Wymagane zapisy przez formularz
 • Ponoszony koszt: odesłanie zestawu do CNK

W ramach naszych zróżnicowanych działań udostępniamy Wam narzędzia edukacyjne wykorzystujące metodę badawczą oraz nowe technologie w nauczaniu. Narzędzia takie służą rozwojowi młodych ludzi, stymulując ich proces uczenia się poprzez zabawę i twórczą aktywność.

Do wypożyczenia przekazujemy dwa zestawy:

Kurs online „Zdjęcia satelitarne w szkole”

 • Dla nauczycieli/ek, edukatorów/ek edukacji pozaformalnej, rodziców
 • Czas trwania: cały rok
 • Po ukończeniu kursu przyznawany jest certyfikat

Możesz rozpocząć go w każdym momencie! Jest to kurs zawierający 6 modułów tematycznych opartych na wykorzystaniu danych satelitarnych w edukacji.  Jest skierowany głównie (ale nie tylko) do osób uczących w szkołach ponadpodstawowych, zwłaszcza takich przedmiotów jak geografia, fizyka, biologia czy wiedza o społeczeństwie. Wszystkie umiejętności łatwo mogą zostać zaadaptowane na inne przedmioty szkolne i poziomy edukacji. Wszystkie zadania możesz robić po swojemu – w swoim tempie, według dowolnej kolejności. Informacje o wymaganiach przy uzyskaniu certyfikatu znajdują się na stronie kursu.

O kosmosie przy kawie

 • Dla nauczycieli/ek, edukatorów/ek edukacji pozaformalnej, rodziców
 • Cykliczne spotkania raz w miesiącu, środy, godzina 18:00
 • Format online: ZOOM
 • Spotkania otwarte, zapisy przez formularz zgłoszeniowy

Cykl spotkań O kosmosie przy kawie pozwala na to by w luźnej atmosferze „przy kawie” porozmawiać, od czego zacząć i jak zbudować zainteresowanie dzieci i młodzieży zagadnieniami kosmicznymi. Jest to przestrzeń do rozmów o wprowadzaniu tematyki kosmicznej na zajęcia przedmiotowe oraz kół zainteresowań. Każde spotkanie to inny wybrany temat. Towarzyszą nam edukatorzy, eksperci i nauczyciele, z którymi współpracujemy.

Wszystkie nasze aktywności, projekty i wydarzenia są bezpłatne!

W ciągu roku tworzymy lub współpracujemy przy tworzeniu nowych aktywności, które nie zostały jeszcze zaplanowane. Będziemy aktualizować i dodawać kolejne elementy do naszego kalendarza. Prosimy o czujność i odwiedzanie nas w mediach społecznościowych, gdzie umieszczamy na bieżąco ważne i ciekawe informacje z zakresu edukacji kosmicznej. Zachęcamy by zapisać się do naszego newslettera oraz śledzić nasz profil na Facebook’u.

* w zależności od przepisów i postanowień dotyczących postępowania w trakcie stanu epidemii SARS-CoV-2