Webinarium: Jak sztuczna inteligencja i satelitarne obserwacje Ziemi mogą pomóc chronić naszą planetę?


Zapraszamy na webinarium, podczas którego porozmawiamy o tym, jak w ciekawy sposób wykorzystywać obserwacje satelitarne w edukacji.

Dowiecie się, w jaki sposób satelita „widzi” zanieczyszczenia środowiska na Ziemi. Poznacie rolę danych satelitarnych w mapowaniu zasięgu fali powodziowej na Wiśle czy śledzeniu przebiegu skażenia Odry. Przyjrzycie się zjawisku wypalania traw i rozprzestrzeniania się pożarów. Przekonacie się, jak wygląda zastosowanie sztucznej inteligencji do monitorowania torfowisk i różnorodności biologicznej, tak istotnej w kontekście zmian klimatycznych i programów redukcji emisji węgla. Zobaczycie, jak sprawdzić, czy w danym miejscu występuje susza. Poznacie repozytoria danych satelitarnych oraz sposoby pracy z nimi. Nauczycie się ich samodzielnej selekcji i interpretacji na potrzeby własnej praktyki edukacyjnej.

  • Kiedy: 28 maja 2024, godz. 18.00
  • Gdzie: platforma Zoom
  • Czas trwania: 90 min

ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE


Spotkanie poprowadzą dr Maciej Bartold i Marcin Kluczek.

Dr Maciej Bartold – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych, adiunkt w Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie. Jego badania koncentrują się na wykorzystaniu obserwacji satelitarnych do monitorowania kondycji roślin oraz detekcji zagrożeń środowiskowych. Specjalizuje się w przetwarzaniu i analizie danych dostarczanych przez europejskie i amerykańskie agencje kosmiczne w celu ochrony środowiska. Aktywnie uczestniczy w badaniach terenowych związanych z monitorowaniem obszarów podmokłych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Członek Komitetu Mokradłowego działającego przy Krajowym Sekretariacie Konwencji Ramsarskiej. Uczestnik programu Top500, największego rządowego programu wspierającego innowacyjność w nauce.

Marcin Kluczek – doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na opracowywaniu na podstawie danych satelitarnych algorytmów sztucznej inteligencji do modelowania i klasyfikacji parametrów biofizycznych roślinności. Kierownik projektu badawczego skupiającego się na czasoprzestrzennej ocenie wpływu inwazji kornika drukarza na stan zdrowotny drzewostanów tatrzańskich, z wykorzystaniem innowacyjnych metod teledetekcyjnych (Narodowe Centrum Nauki, Preludium 22). Jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych związanych z: bioróżnorodnością – GEO BON (Group of Earth Observations Biodiversity Observation Network), obszarami górskimi – GEO Mountains, a także pokryciem terenu – Global LAND Programme.