Kariera

(fot. ESA)

 

Od przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), czyli od roku 2012, sektor kosmiczny bardzo się zmienił. Na początku swego istnienia polski przemysł kosmiczny rozwijał niewielkie podsystemy elektroniczne oraz robotyczne dla celów naukowo-badawczych. Sektor kosmiczny był domeną instytutów naukowych. Obecnie szacuje się, że pod koniec 2019 roku w sektorze działało już około 100* przedsiębiorstw. Rynek kosmiczny w Polsce rośnie dając coraz więcej miejsc pracy. Poniższa mapa przedstawia wybrane firmy z polskiego sektora kosmicznego z podziałem na branże.

Mapa

*na podstawie: „Polski sektor kosmiczny” Kinga Gruszecka, PAK, 2020.