Warsztaty Teach with Earth from space: Climate and Scientific methodology – zapisy do 6.04.2021

Warsztaty i różnorodne aktywności przygotowywane przez Biuro Edukacji ESA cieszą się ogromną popularnością i są dostępne dla nauczycieli i nauczycielek z całej Europy. Wspierają edukatorów i edukatorki w wprowadzaniu zagadnień astrofizycznych i technologicznych na zajęcia szkolne, tworzą przestrzeń do ciekawych dyskusji o walorach tematyki kosmicznej w edukacji.

___________________________________________________

Teach with Earth from space: Climate and Scientific methodology (Lekcje o Ziemi z kosmosu: Klimat i metoda naukowa)

  • format: online
  • daty spotkań: 21 i 28 kwietnia 2021
  • godziny: 16:30 – 18:30 CET
  • poziom: szkoła podstawowa klasy 7-8, szkoła średnia
  • język prowadzenia warsztatów: angielski

Zapisy trwają do 6 kwietnia  2021, godzina 23:59 CET

opis warsztatów:

Satelity obserwują Ziemię cały czas i pomagają nam zobaczyć naszą błękitną planetę w nowy i niepowtarzalny sposób. Z góry możemy obserwować inne cechy niż te, które widzimy, gdy patrzymy z ziemi. Dane satelitarne i pomiary naziemne uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu zapewniają globalny zbiór danych potrzebny do monitorowania i zrozumienia zmieniającego się klimatu.

Podczas tych warsztatów dowiesz się, w jaki sposób niektóre z najważniejszych wskaźników używanych przez naukowców do badania zmian klimatycznych mogą wesprzeć twoje lekcje nauk ścisłych i geografii. Nauczysz się jak wprowadzać z uczniami i uczennicami metodologię naukową związaną z gromadzeniem, analizą i interpretacją danych. Satelity zawierają wiele instrumentów naukowych, takie jak kamery, radary i spektroskopy. Niektóre z tych instrumentów są w stanie wykryć długości fal spoza zakresu, jaki widzimy naszymi oczami. Za pomocą komputerów możemy przeanalizować takie dane i dostosować je do naszych potrzeb. Poznasz EO Browser, narzędzie online, które zapewnia łatwy i bezpłatny dostęp do zdjęć satelitarnych z różnych misji obserwacji Ziemi, abyś mógł wykorzystać je w swojej klasie!


Wszelkie pytania dotyczące warsztatów można przesyłać na adres teachers@esa.int

Zapraszamy wszystkich i wszystkie do tej kosmicznej przygody!