Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej

Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej

Chcesz wprowadzić kosmos do swojej pracy, ale nie masz w tym doświadczenia?

Słyszysz o ciekawych projektach edukacyjnych, ale nie wiesz jak się do nich zabrać?

Pracujesz w mniejszej miejscowości lub z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, i chcesz zapewnić im dostęp do wartościowej edukacji?

To dla Ciebie powstała Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej!

Podczas niej przybliżymy Ci temat prowadzenia kosmicznych projektów z młodzieżą!


Podstawowe informacje:

Co: Cykl spotkań poświęconych prowadzeniu edukacyjnych projektów kosmicznych z zespołami uczniowskimi

Dla kogo: Nauczyciele/ki i Edukatorzy/rki, pracujący w mniejszych miejscowościach i/lub z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym/edukacyjnym

Jak i kiedy: 13-28 lipca 2023, online

Rekrutacja: przez formularz, kliknij w LINK, rekrutacja trwa do 29 czerwca


Jakie tematy poruszymy:

Podczas Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej skupimy się na dwóch grupach umiejętności.

Zaczniemy od modułu poświęconego uniwersalnym umiejętnościom, które przydadzą Ci się przy prowadzeniu jakiegokolwiek projektu wraz ze swoimi uczniami i uczennicami.


Moduł I: Umiejętności uniwersalne (2 spotkania, 13 i 14 lipca, po ok. 6 h zegarowych)

 • Kim jest facylitator/ka?
 • Co sprawia, że uczniowie angażują się w różne działania?
 • Budowanie zespołu, role grupowe i utrzymywanie zaangażowania
 • Współtworzenie projektu wraz z uczniami i uczennicami
  • Wybór obszaru projektu
  • Analiza stanu zastanego, określenie wizji stanu pożądanego
  • Stawianie celów i kamieni milowych
 • Narzędzia do współpracy online
 • Zbieranie i weryfikacja danych
 • Rozwiązywanie sytuacji trudnych w facylitacji zespołów uczniowskich

Po tym etapie, dołączysz do jednej z trzech „modułów”, zgodnie ze swoim wyborem z formularza zgłoszeniowego: Moon Camp, CanSat lub Climate Detectives:


Opis modułów:

Moduł IIa: Moon Camp

dla edukatorów/ek pracujących z młodzieżą uczęszczającą do szkół podstawowych

(5 spotkań po 4–5h w wybranych dniach między 17 a 26.07.2023)

 • Podstawy programu Tinkercad
 • Praca zdalna zespołu w Tinkercad – projekt wspólny
 • Stworzenie swojego pierwszego projektu w 3D
 • Analiza potrzeb bazy księżycowej
 • Zadania domowe i indywidualne
 • Przygotowywanie raportów w wyzwaniu ESA Moon Camp

Moduł IIb: CanSat

dla edukatorów/ek pracujących z młodzieżą uczęszczającą do szkół ponadpodstawowych

(5 spotkań po 3–4h w wybranych dniach między 17 a 04.08.2023)

 • Składowe konkursu CanSat
 • Charakterystyka minisatelitów CanSat
 • Wstęp do pracy z elektroniką na bazie mikrokontrolera Arduino
 • Zajęcia praktyczne z elektroniką (każda osoba uczestnicząca otrzyma pocztą zestaw podzespołów elektronicznych)
 • Podstawy programowania Arduino
 • Symulacje w programie Tinkercad Circuits

Moduł IIc: Climate Detectives

dla edukatorów/ek pracujących z młodzieżą uczęszczającą do szkół podstawowych

(5 spotkań po 3–4h w wybranych dniach między 17 a 26.07.2023)

 • Obserwowanie swojego otoczenia przyrodniczego
 • Jak samodzielnie prowadzić badania
 • Wyszukiwanie danych z instytutów badawczych
 • Korzystanie z przeglądarki zdjęć satelitarnych EO Browser
 • Analizowanie zebranych danych
 • Opowiadanie o uzyskanych wynikach i wnioskach z nich

Pełne harmonogramy poszczególnych modułów z podziałem na dni tygodnia przedstawimy wkrótce.


Więcej o Moon Campie, CanSatach i Climate Detectives:

Możliwe, że pierwszy raz słyszysz o tych wyzwaniach. Może być Ci więc ciężko podjąć decyzję, które z nich jest bardziej „dla Ciebie”. Poniżej znajdziesz krótkie opisy tych trzech wyzwań.

Moon Camp

Wyzwanie Moon Camp zaprasza uczniów i uczennice do zbadania Księżyca i opracowania projektów 3D, które mogą rozwiązać problemy, z jakimi przyjdzie się mierzyć mieszkańcom przyszłych stacji badawczych znajdujących się poza Ziemią. Zadaniem zespołu uczniowskiego jest zaprojektowanie bazy księżycowej oraz przygotowanie raportu, w którym przedstawi własne rozwiązania techniczne i projektowe w odpowiedzi na ekstremalne środowisko Księżyca.

Wyzwanie zostało podzielone na trzy oddzielne poziomy:

 • Moon Camp Discovery, polega na zaprojektowaniu wybranego elementu bazy księżycowej przy wykorzystaniu narzędzia Autodesk®Tinkercad™. To wyzwanie dla początkujących. Wszystkie zespoły, które prześlą zgłoszenie zgodne z wytycznymi wyzwania, otrzymają certyfikat uczestnictwa, a ich projekt będzie udostępniony na platformie internetowej Moon Camp. Czas realizacji od kilku godzin do ok. 8 miesięcy.
 • Moon Camp Explorers, w tym wyzwaniu misją każdej drużyny jest zaprojektowanie trójwymiarowej bazy przy wykorzystaniu narzędzia Autodesk®Tinkercad™. Ma ona być domem dla co najmniej 2 astronautów, utrzymać ich przy życiu i chronić przed zagrożeniami oraz próżnią panującą w przestrzeni kosmicznej. Zespoły będą musiały przesłać raport o ich projekcie. Czas realizacji ok. 8 miesięcy.
 • Moon Camp Pioneers, w tym wyzwaniu misją każdej drużyny jest zaprojektowanie trójwymiarowej bazy przy wykorzystaniu dowolnego narzędzia, rekomendowany jednak jest program Autodesk®Fusion 360. Ma ona być domem dla co najmniej 2 astronautów, utrzymać ich przy życiu i chronić przed zagrożeniami oraz próżnią panującą w przestrzeni kosmicznej. Zespoły będą musiały przesłać raport o ich projekcie. Czas realizacji ok. 8 miesięcy.

Wyzwanie kierowane jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wnętrze minisatelity CanSat

CanSat

CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej, podczas którego młodzież konstruuje minisatelity typu CanSat oraz przeprowadza za ich pomocą badania naukowe. Konkurs trwa pół roku. W tym czasie zespoły opracowują koncepcję swojej misji oraz weryfikują ją na podstawie budowanych prototypów. Wielkim finałem jest start minisatelitów na pokładzie rakiety. Najlepszy zespół bierze udział w finałach europejskich.

Zadania w drużynach są podzielone na wiele obszarów, takich jak: konstruowanie, programowanie, raportowanie, zbieranie i analiza danych, działania promocyjne i edukacyjne. Dzięki temu każdy może znaleźć zakres prac dopasowany do swoich zainteresowań. To bardzo interdyscyplinarny i holistyczny program, świetna szansa na integrację uczniów i budowanie kompetencji XXI wieku w tym pracy zespołowej i projektowej.

Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych.

Climate Detectives

W ramach projektu Climate Detectives uczniowie i uczennice prowadzą badania samodzielnie zidentyfikowanego problemu klimatycznego, z którym ich zdaniem zmaga się ich okolica. W trakcie badań mogą liczyć na wsparcie naukowców zajmujących się dziedzinami, które zespoły sobie wybrały. Po zebraniu danych i wyciągnięciu z nich wniosków, zespoły są zachęcane do popularyzacji swoich wyników w społecznościach lokalnych. Mogą też podzielić się nimi z ogólnoeuropejską siecią młodzieży zaangażowanej w Climate Detectives. Ideą wyzwania jest to, aby zaszczepić w myśleniu młodych osób połączenie pomiędzy badaniem i działaniem i budować w nich poczucie sprawczości jeśli chodzi o ich lokalne społeczności.

Wyzwanie kierowane jest do uczniów i uczennic w wieku 8 – 19 lat.


Jak się zgłosić:

Wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy . Rejestracja trwa do 29 czerwca!

Kogo szukamy?

Edukatorów i edukatorek, którzy chcą wykorzystać tematykę kosmiczną w swojej działalności edukacyjnej.

Warunkami przyjęcia do udziału w Letniej Szkole Edukacji Kosmicznej są:

 • Praca w miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców I/LUB z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym/edukacyjnym (Z uwagi na możliwość bycia wykluczonymi wzdłuż wielu różnych osi, prosimy o zdefiniowanie w formularzu wyzwań, z którymi mierzą się Twoi podopieczni/ne. Informacje te nie zostaną nigdzie upublicznione.)
 • Nie branie do tej pory udziału w wyzwaniu na które aplikujesz: CanSat, Moon Camp, Climate Detectives.

Poza spełnieniem ww. warunków, ocenie będzie podlegać odpowiedź na pytanie „Jak planujesz wykorzystać wiedzę i umiejętności uzyskane podczas Letniej Szkoły?”. Szukamy osób chcących przekuć zdobyte doświadczenia na swoją praktykę edukacyjną. Przykładem może być plan wzięcia udziału w proponowanych konkursach/wyzwaniach (lub innych), bądź chęć wykorzystania nabytych umiejętności do prowadzonych przez siebie zajęć, ale i wiele, wiele innych możliwości, zależących od Waszych pomysłów!

Absolwenci Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej otrzymają certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji.


Gorąco zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Edukacji Kosmicznej!

Zespół ESERO-Polska

 

Partnerem projektów STEM jest Boeing.Boeing