Stowarzyszenia i organizacje

Europejska Agencja Kosmiczna

www.esa.int

Testowy wpis

Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency, ESA) została utworzona na mocy Konwencji podpisanej w Paryżu 30 maja 1975 roku. Jest organizacją międzyrządową. Jej zadaniem jest realizacja wspólnego, europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Agencja wspiera również rozwój nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu w państwach członkowskich.

W skład ESA wchodzi 22 państw członkowskich: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska (od listopada 2012 r.), Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry i Włochy. Na podstawie osobnej umowy w pracach ESA uczestniczy również Kanada.

Centrum Nauki Kopernik

www.kopernik.org.pl

Misją Centrum Nauki Kopernik jest zachęcanie do osobistego zaangażowania w poznanie i zrozumienie świata oraz do wzięcia odpowiedzialności za zmiany zachodzące wokół nas. Zwiedzający centrum nauki mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna

www.polsa.gov.pl

Polska Agencja Kosmiczna powstała na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 r. Zadaniem Agencji jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie świata biznesu i nauki oraz świadczenie pomocy rodzimym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Ważnym aspektem działań Agencji jest działanie na rzecz rozwoju technik satelitarnych, znajdujących zastosowanie na co dzień w naszym życiu w komunikacji, nawigacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.

Priorytetowym zadaniem Polskiej Agencji Kosmicznej jest dbałość o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli oraz zwiększenie polskiego potencjału obronnego poprzez wykorzystanie systemów satelitarnych.

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

www.pspa.pl

Stowarzyszenie non-profit mające na celu prowadzenie działalności oświatowej i naukowej poprzez rozpowszechnianie wiedzy związanej z sektorem kosmicznym i rozwijanie kontaktów pomiędzy osobami związanymi z branżą w kraju i za granicą. Wspiera w ten sposób rozwój zawodowy swoich członków oraz podmiotów tworzących sektor kosmiczny. Jego członkowie aktywnie prowadzą działania informacyjne związane z wpływem sektora kosmicznego na społeczeństwo oraz sposobów rozpoczęcia swojej kariery w tymże sektorze.

Stowarzyszenie operuje w Polsce, Holandii oraz Niemczech. Jego członkowie są również obecni we Francji, Portugalii, Singapurze.

Motto to: “Łączymy w kosmosie i na Ziemi”

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)

www.pta.edu.pl

Organizacja skupiająca zawodowych astronomów. Istnieje od 1923 roku. Obecnie liczy blisko 300 członków. Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) wspiera rozwój astronomii we wszystkich jej aspektach. Jest stowarzyszeniem naukowym, organizuje konferencje, prowadzi działalność wydawniczą, ale sporą uwagę poświęca także popularyzacji astronomii, m.in. wydaje czasopismo i portal „Urania” (www.urania.edu.pl), jest producentem programu telewizyjnego „Astronarium”, organizuje konkursy, funduje stypendia, wspiera Olimpiadę Astronomiczną, Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) oraz wiele innych wydarzeń z branży astronomicznej i kosmicznej.

Urania – Postępy Astronomii

www.urania.edu.pl

Czasopismo i portal o kosmosie. Urania ma bogatą stuletnią tradycję jako czasopismo popularnonaukowe o astronomii i badaniach Wszechświata (to jeden z najstarszych tego typu tytułów na świecie!). Współcześnie jest nowoczesnym magazynem dla osób zainteresowanych kosmosem, a dodatkowo prowadzi duży portal internetowy dla każdego kogo interesują zagadki Wszechświata. Wydawcami „Uranii” są Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA).

Astronarium

www.youtube.com/AstronariumPL

Cykl programów telewizyjnych o tajemnicach Wszechświata i polskich naukowcach, którzy je badają. „Astronarium” jest produkowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) oraz Telewizję Polską (TVP). Odcinki emitowane są premierowo w TVP3, a później dostępne są także na YouTube.

Klub Astronomiczny Almukantarat

www.almukantarat.pl

Klub Astronomiczny Almukantarat powstał w 1983 r. i od początku działalności jest organizatorem największych w Polsce obozów astronomicznych dla młodzieży, podczas których odbywają się zajęcia z astronomii (dzienne teoeretyczne oraz nocne obserwacje na teleskopach) oraz te z nauk pokrewnych (matematyki, fizyki i informatyki). Obecnie gromadzą one ok. 150 uczestników na dwóch letnich turnusach: dla absolwentów szkół podstawowych i dla uczniów szkół średnich; przeważnie odbywając się w ośrodku ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim.

Celem Almukantaratu jest działanie na rzecz rozwoju zainteresowań w zakresie astronomii i nauk pokrewnych, zwłaszcza wśród młodzieży. Klub liczy ok. 80 członków z całej Polski, jednak dużą część jego działalności współprowadzą również uczestnicy i absolwenci obozów. W trakcie roku stowarzyszenie organizuje ponadto seminaria astronomiczne, warsztaty naukowe, pokazy na piknikach nauki oraz zajęcia i warsztaty popularyzacyjne dla grup w różnym wieku (w tym podczas „zielonych szkół” i w ramach uniwersytetów dziecięcych).  Klub, wywodzący się od organizatorów i uczestników Olimpiady Astronomicznej, kontynuuje również tradycje olimpijskie, prowadząc kursy przygotowawcze i wydając zbiór zadań z olimpiad astronomicznych. Członkowie Klubu są pomysłodawcami działającego od 2000 r. najstarszego polskiego portalu astronomicznego AstroNET, który do dziś zajmuje ważne miejsce wśród tego typu serwisów.

AstroNET

www.astronet.pl

AstroNET jest naukowym portalem o tematyce astronomicznej. Zajmuje się publikowaniem wyników badań naukowych oraz przede wszystkim popularyzowaniem astronomii. Witryna jest prowadzona przez członków i sympatyków Klubu Astronomicznego Almukantarat, czyli zarówno przez miłośników astronomii, jak i pracujących zawodowo astronomów.