Program Ambasadorski Edukacji Kosmicznej 2024 – zapraszamy!

Space for Education: Kosmos dla Edukacji, czyli zostań ambasadorem/ambasadorką edukacji kosmicznej ESERO Polska!

Od kilku lat prowadzimy Program Ambasadorski Edukacji Kosmicznej. W tym czasie koordynujemy pracę zespołu edukatorek i edukatorów w całym kraju. Współpracują z nami osoby czynnie zaangażowane w edukację formalną jak i pozaformalną. Ambasadorzy i ambasadorki, wsparci o wiedzę i materiały ESERO, upowszechniają edukację kosmiczną ze swojej perspektywy, w społecznościach lokalnych, na wydarzeniach w Polsce, a także za granicą.

 


Przyszedł czas, aby poszerzyć nasze ambasadorskie grono!

Jeśli jesteś osobą zajmującą się na co dzień:

 • edukacją (szkolną, pozaformalną bądź nieformalną)
 • nauką
 • szeroko pojętą inżynierią
 • realizujesz ciekawe projekty/lekcje/etc.

oraz na sercu leży Ci popularyzacja zagadnień związanych z edukacją kosmiczną, to właśnie o Ciebie nam chodzi!

Dlaczego kosmos potrzebuje ambasadorów i ambasadorek?

25.08.2022 Warszawa Centrum nauki Kopernik Program Ambasadorski Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska. Spotkanie jubileuszowe z okazji 5-lecia programu. Fot. Adam Kozak / Mediafot dla CNK

Tematyka kosmiczna i zagadnienia związane z sektorem kosmicznym są inspirujące, nowoczesne, odpowiadają na potrzeby młodych osób łaknących wiedzy o nowych technologiach i ich wykorzystaniu w życiu codziennym. Kosmos nas otacza choć możemy nie zdawać sobie z tego sprawy. Wiele zagadnień oraz rozwiązań kosmicznych możemy wykorzystać podczas pracy edukacyjnej, przy nauczaniu dowolnego przedmiotu szkolnego na każdym poziomie edukacji. Budowanie świadomości o tym jak szerokie spektrum tematów kosmicznych jest blisko nas jest kluczowe i odpowiada na potrzeby innowacji edukacyjnych. Aktualnie nieliczni pasjonaci i pasjonatki wprowadzają aspekty sektora kosmicznego w swojej pracy.

 

Celem programu ambasadorskiego jest tworzenie i facylitacja grupy edukatorek i edukatorów biorących udział w Programie Ambasadorskim w oparciu o model „społeczności uczącej się”, zwiększających wiedzę z zakresu nauk STEAM (z j. ang. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) i budujących świadomość sektora kosmicznego w całym kraju.  Zależy nam na stawianiu i realizacji wspólnych celów, uwzględnieniu w działaniach ESERO Polska różnorodnych punktów widzenia oraz pogłębienie kontaktu między zespołem ESERO Polska a edukatorkami i edukatorami czy osobami „zajmującymi się kosmosem” zawodowo. Pragniemy pokazać odbiorcom naszych działań perspektywę osób doświadczonych w:

 • praktyce edukacyjnej: wykorzystujących kontekst kosmiczny, nowe technologie czy konstruowanie jako kluczowe elementy swoich działań, rozwijających edukację z zakresu STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics);
 • pracy naukowej: poruszającej zagadnienia, mogące sprawdzić się jako skuteczne narzędzia w rękach nauczycieli i nauczycielek do rozbudzania pasji wśród swoich podopiecznych;
 • projektach uczniowskich lub studenckich: w ramach których zdobyły one już umiejętności i wiedzę pozwalające im śmiało być specjalistkami i specjalistami w danych obszarach,
 • inżynierskich wyzwaniach: znających rzeczywistość pracy w dynamicznie rozwijającym się w Polsce sektorze kosmicznym, i mogące podzielić się doświadczeniami oraz refleksjami związanymi ze swoją pracą.

24.08.2022 Warszawa Centrum nauki Kopernik Program Ambasadorski Edukacji Kosmicznej ESERO Polska. Spotkanie jubileuszowe z okazji 5-lecia programu. Fot. Adam Kozak / Mediafot dla CNK

Metoda uczenia poprzez działanie jest myślą przewodnią w ESERO Polska, wokół której orbitują wszystkie nasze aktywności – chcielibyśmy, aby osoby mające doświadczenie w prowadzeniu angażujących aktywności czy też projektów edukacyjnych aktywizujących młodzież – dzieliły się swoimi kompetencjami z szerokim gronem. Taką okazją jest właśnie program ambasadorski, podczas którego można poszerzyć zakres swojej działalności, dzięki m.in. wsparciu finansowemu, czy biorąc udział w naszych szkoleniach.

Oferujemy wsparcie finansowe działalności ambasadorską przez jeden rok, natomiast później zachęcamy zaangażowane osoby do utrzymania aktywności w ramach edukacji kosmicznej w formie grupy ambasadorów honorowych.

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż nie jest koniecznością, aby osoby aplikujące uczestniczyły w dotychczasowych aktywnościach związanych z edukacją kosmiczną realizowanych przez nasze biuro. Kluczowe dla nas jest aktywne podejście do edukacji oraz motywacja do tworzenia i ciągłego wzrostu jakości materiałów trafiających do edukatorów i edukatorek, a następnie do uczniów i uczennic.


28.07.2023 Warszawa Centrum Nauki Kopernik Program Ambasadorski Edukacji Kosmicznej ESERO Polska, warsztaty wakacyjne. Fot. Waldemar Kompała

Karty na stół – kryteria przyjmowania

Kryteria, którymi będziemy się posługiwać przy ocenie zgłoszeń, obejmują takie aspekty jak: doświadczenie w prowadzeniu lekcji/warsztatów/wykładów/zajęć pozalekcyjnych, doświadczenie w opiece nad projektami uczniowskimi w ramach klubów (z akcentem na projekty o dużej autonomii uczniów), przygotowanie uczniów i uczennic do zawodów, olimpiad oraz motywacja do udziału w programie.

Dokładnie kryteria opisane są w  dokumencie: kryteria oceny zgłoszeń

Co możesz zyskać:

 • Finansowanie działalności na poziomie 4 tys. zł rocznie (umowa zlecenie)
 • Preferencyjny dostęp do wydarzeń ESERO Polska (wykłady, warsztaty), oraz zasobów (np. pudełka edukacyjne)
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach trenerskich Centrum Nauki Kopernik
 • Formalną kwalifikację jako trenerów/mówców podczas wydarzeń ESERO Polska
 • Pomoc przy organizacji autorskich wydarzeń edukacyjnych o tematyce kosmicznej
 • Wsparcie w rozwoju wiedzy z interesujących zagadnień sektora kosmicznego
 • Wsparcie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w środowiskach lokalnych
 • Kwantyfikowalny rozwój zawodowy

Czego będziemy oczekiwać:

 • Raz w miesiącu indywidualnego spotkania online z opiekunką programu ambasadorskiego
 • Raz na dwa miesiące zespołowego spotkania online z opiekunką programu ambasadorskiego i pozostałymi uczestnikami/uczestniczkami
 • Przygotowania i przeprowadzenia aktywności o tematyce kosmicznej w wybranych obszarach (zostaną one ustalone indywidualnie z każdą uczestniczką i uczestnikiem programu oraz będą omawiane i modyfikowane w trakcie roku, zgodnie z kierunkiem rozwoju każdego z edukatorów i edukatorek):
  • prowadzenie spotkań: warsztatów, wykładów, pikników naukowych, konkursów i tym podobnych o tematyce związanej z edukacją kosmiczną kierowanych do dzieci i młodzieży lub dorosłych, na szkolnych/publicznych wydarzeniach, prowadzone w formacie online lub stacjonarnie.
  • przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem scenariuszy ESERO Polska dostępnych na stronie www programu, testy scenariuszy w codzienności szkolnej.
  • konsultacje i testy zasobów edukacyjnych będących w posiadaniu lub przygotowywaniu przez zespół ESERO.
  • współtworzenie aktywności razem z zespołem ESERO Polska np. Kosmos w Szkole, O kosmosie przy kawie.
  • promowanie wyzwań Europejskiego Biura Edukacji ESA: Climate Detectives, Moon Camp, Astro Pi, CanSat oraz innych przygotowywanych i ogłaszanych przez Biuro ESA.
  • nawiązywanie współpracy z placówkami edukacyjnymi w celu zwiększania wiedzy na temat działalności edukacyjnej programu ESERO Polska oraz przeprowadzania aktywności, mogą to być placówki: biblioteki miejskie, domy kultury, domy dziecka, pobliskie szkoły, ośrodki doskonalenia nauczycieli, fundacje, uczelnie wyższe itp.
  • możliwość wytworzenia zasobu edukacyjnego w trakcie trwania umowy (scenariusza lekcji, do zatwierdzenia i rozpowszechniania przez biuro ESERO Polska).
  • rekomendacje z dotychczasowej pracy np. o wprowadzanych metodach nauczania online, wypracowanych metodach angażujących dzieci i młodzież w proces edukacyjny, np. w formie krótkiego tekstu.
 • Raport (w przygotowanych formatach) i krótką relację z każdego przeprowadzonego działania, w jednej z przykładowych formatów: foto relacja, film, krótki opis działania, artykuł.

Uczestnictwo w programie nakłada pewne wymagania czasowe – związane z obecnością na wydarzeniach, przygotowaniem do nich, oraz przejazdami. Prosimy wziąć to pod uwagę podczas zgłoszeń.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do 22 grudnia 2023 r. na adres esero@kopernik.org.pl, następujących dokumentów:

Zapraszamy do grona naszych ambasadorów i ambasadorek!


Prosimy o zapoznanie się z:

15 listopada 2023