Scenariusze

Jak znaleźć scenariusz dla siebie?

  1. Wybierz poziom oraz przedmiot
  2. Kliknij wybierz
  3. Pobierz scenariusz
  4. Korzystaj z uczniami i uczennicami!

 

Biologia, Geografia, Przyroda, Climate Detectives

Climate Detectives – przewodnik nauczyciela/nauczycielki

Uczestnictwo w projekcie Climate Detectives pomaga uczniom i uczennicom zrozumieć klimat Ziemi jako złożony i zmieniający się system, a także poznać, jak ważne jest poszanowanie środowiska. Przewodnik ten opracowano tak, aby pomóc nauczyciel(k)om w kierowaniu i wspieraniu młodych osób w planowaniu i wykonywaniu rzeczowych badań nad problemami klimatycznymi oraz w pokazaniu, jak mogą dokonać zmiany. Takie podejście wzmacnia umiejętności przekrojowe, takie jak krytyczne myślenie, współpraca, umiejętność rozwiązywania rzeczywistych problemów oraz komunikacja.

Informatyka, Przyroda, Climate Detectives

Co widać z satelity?

Jakie są różnice między mapami tradycyjnymi a mapami satelitarnymi? Które mapy są czytelniejsze i dlaczego? O tym i innych zagadnieniach będziecie mogli porozmawiać z wykorzystaniem tego scenariusza. Uczniowie i uczennice wykonają serię aktywności z wykorzystaniem Google Maps. Ten materiał odnajdzie się na lekcjach przyrody i informatyki oraz będzie ciekawym wstępem do wprowadzania obserwacji satelitarnych na zajęcia szkolne.

Geografia, Przyroda, Climate Detectives

Lód się topi

Co wiecie o lodzie? Co działo się z pokrywą lodową na biegunie północnym przez ostatnie 10 lat? Na te i inne pytania poznacie odpowiedź w tym scenariuszu. Uczniowie i uczennice przeprowadzą proste doświadczenie pokazujące różnicę między lodem kontynentalnym a morskim. Zastanowią się nad zmianą klimatu i do czego może ona doprowadzić. To materiał dla młodszych uczniów i uczennic, który może być dobrym wstępem do wprowadzenia obserwacji satelitarnych i pokazania jak aktualnie wyglądają bieguny Ziemi.

Matematyka, Przyroda, Climate Detectives

Z nosem w chmurach

Materiał pomoże uczniom dowiedzieć się, w jaki sposób ich zmysły i przyrządy pomiarowe mogą być wykorzystywane do mierzenia i opisywania warunków pogodowych. Na początku przeanalizują przysłowia związane z pogodą. Następnie wykorzystają do badania pogody swoje zmysły i nauczą się ją opisywać. Wreszcie zbudują małą stację meteorologiczną i wykonają pomiary temperatury powietrza, prędkości wiatru oraz opadów deszczu.clim

Geografia, Przyroda, Climate Detectives

Rok na Ziemi

Dzięki temu scenariuszowi uczniowie pogłębią wiedzę na temat pór roku oraz poznają główny mechanizm odpowiedzialny za ich występowanie na Ziemi. Punktem wyjścia będzie rozmowa o porach roku i związanych z nimi zmianach kolorów szaty roślinnej na Ziemi w ciągu roku. W Waszych rozważaniach skorzystacie ze zdjęć satelitarnych. Następnie uczniowie przystąpią do zadania praktycznego, dzięki któremu zrozumieją, jaki wpływ na pory roku mają zależności między Ziemią a Słońcem. To idealny materiał na zajęcia z przyrody i nie tylko.

Fizyka, Geografia, Informatyka, Przyroda, Climate Detectives

Robimy kamerę na podczerwień

Ten zestaw zadań przybliży nam zagadnienie widma elektromagnetycznego. Dzięki modyfikacji taniej kamery internetowej będziemy mogli oglądać promieniowanie podczerwone. Stanie się to punktem wyjścia do omówienia sposobu wykorzystania promieniowania podczerwonego do uzyskania danych niedostępnych w przypadku światła widzialnego. Gdzie i kiedy warto poruszyć temat obserwacji w podczerwieni?

Geografia, Przyroda, Climate Detectives

Ziemia pod pokrywką

Co wiemy o efekcie cieplarnianym? Czy jest nam potrzebny, a może powinniśmy za wszelką cenę go zniwelować? Ten scenariusz pozwoli nam bliżej przyjrzeć się tej tematyce. Materiał może być wykorzystany przy planowaniu projektów w wyzwaniu Europejskiej Agencji Kosmicznej Climate Detectives lub ciekawym uzupełnieniem lekcji przyrody czy geografii. Może inne przedmioty szkolne również przyjmą tą tematykę do swoich ławek!

Wybierz język

Wybierz poziom

Wybierz przedmiot