Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej 2022

Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej

Chcesz wprowadzić kosmos do swojej pracy, ale nie masz w tym doświadczenia?

Słyszysz o ciekawych projektach edukacyjnych, ale nie wiesz jak się do nich zabrać?

Pracujesz w mniejszej miejscowości lub z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, i chcesz zapewnić im dostęp do wartościowej edukacji?

To dla Ciebie powstała Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej!

Podczas niej przybliżymy Ci temat prowadzenia kosmicznych projektów w szkole, placówce edukacyjnej, bibliotece! Szkoła kończy się wręczeniem certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności, a o nich poniżej.

Podstawowe informacje:

Co: Cykl spotkań poświęconych prowadzeniu edukacyjnych projektów kosmicznych z zespołami uczniowskimi (dziecięce i młodzieżowe)

Dla kogo: Edukatorzy/rki, pracujący w mniejszych miejscowościach i/lub z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym/edukacyjnym

Jak i kiedy: 11-22 lipca 2022, online

Rekrutacja: przez formularz, do 24 czerwca – zakończona


Jakie tematy poruszymy:

Podczas Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej skupimy się na dwóch grupach umiejętności. Po pierwsze: jak prowadzić zespół projektowy. Po drugie: jak przygotować się do projektu o tematyce kosmicznej: Moon Camp, CanSat lub Climate Detectives.

Zaczniemy od modułu poświęconego uniwersalnym umiejętnościom, które przydadzą Ci się przy prowadzeniu jakiegokolwiek projektu wraz z dziećmi i młodzieżą, z którą pracujesz.

Moduł I: Umiejętności uniwersalne (2 spotkania po 6-7h, 11 i 12 lipca 2022)

 • Kim jest facylitator/ka?
 • Co sprawia, że uczniowie/uczennice angażują się w różne działania?
 • Budowanie zespołu, role grupowe i utrzymywanie zaangażowania
 • Współtworzenie projektu wraz z uczniami i uczennicami
  • Wybór obszaru projektu
  • Analiza stanu zastanego, określenie wizji stanu pożądanego
  • Stawianie celów i kamieni milowych
 • Narzędzia do współpracy online
 • Zbieranie i weryfikacja danych
 • Rozwiązywanie sytuacji trudnych w facylitacji zespołów uczniowskich

Po tym etapie, dołączysz do jednej z trzech „ścieżek”, zgodnie ze swoim wyborem z formularza zgłoszeniowego – albo dotyczącej detali jednego z wyzwań: Moon Camp, CanSat lub Climate Detectives:


We wszystkich z tych ścieżek pracować będziemy modelem zakładającym start warsztatami, potem pracę zespołową/indywidualną nad zadaniem domowym, aby zakończyć znowu spotkaniami warsztatowymi.

Moduł IIa: Moon Camp (5 spotkań po 4h, w godzinach 10:00 – 15:00)

dla edukatorów i edukatorek pracujących z młodzieżą ze szkół podstawowych

13-15.07 – dni warsztatowe

16-18.07 – praca zespołowa/indywidualna nad zadaniem domowym

19-20.07 – dni warsztatowe

 • Podstawy programu Tinkercad
 • Praca zdalna zespołu w Tinkercad
 • Stworzenie swojego pierwszego projektu w 3D
 • Analiza potrzeb bazy księżycowej
 • Przygotowywanie raportów w wyzwaniu ESA Moon Camp

Moduł IIb: CanSat (5 spotkań po 3–4h; 14,15,18,19,20 lipca 2022 w godzinach 11-15)

dla edukatorów i edukatorek pracujących z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych

 • Składowe konkursu CanSat
 • Charakterystyka minisatelit CanSat
 • Podstawy programu Tinkercad
 • Wstęp do pracy z elektroniką na bazie mikrokontrolera Arduino
 • Zajęcia praktyczne z elektroniką (każda osoba uczestnicząca otrzyma pocztą bezpłatny zestaw podzespołów elektronicznych)
 • Podstawy programowania Arduino

Moduł IIc: Climate Detectives (5 spotkań po 3–4h)

dla edukatorów i edukatorek pracujących z młodzieżą ze szkół podstawowych

 • Obserwowanie swojego otoczenia przyrodniczego
 • Jak samodzielnie prowadzić badania
 • Wyszukiwanie danych z instytutów badawczych
 • Korzystanie z przeglądarki zdjęć satelitarnych EO Browser
 • Analizowanie zebranych danych
 • Opowiadanie o uzyskanych wynikach i wnioskach z nich

Więcej o Moon Campie, CanSatach i Climate Detectives:

Możliwe, że pierwszy raz słyszysz o tych wyzwaniach. Może być Ci więc ciężko podjąć decyzję, które z nich jest bardziej „dla Ciebie”. Poniżej znajdziesz krótkie opisy nt. tego, czego te dwa wyzwania dotyczą.

 

Moon Camp

Projekt bazy księżycowej w wyzwaniu Moon CampWyzwanie Moon Camp zaprasza uczniów i uczennice do zbadania Księżyca i opracowania projektów, które mogą rozwiązać problemy, z jakimi przyjdzie się mierzyć mieszkańcom przyszłych stacji badawczych. Zadaniem zespołu uczniowskiego jest zaprojektowanie bazy księżycowej. Ma ona być domem dla co najmniej 2 astronautów/ek, utrzymać ich przy życiu, i chronić przed zagrożeniami oraz próżnią panującą w przestrzeni kosmicznej.

Wyzwanie ma 3 poziomy wiekowe, umożliwiające zaangażowanie osób od 6 do 19 roku życia.

 

CanSat

Wnętrze minisatelity CanSatZadaniem zespołu uczniowskiego jest samodzielne zbudowanie minisatelity wielkości puszki po napoju, oraz przeprowadzeniu za jego pomocą badań naukowych. Konkurs trwa pół roku. W tym czasie zespoły opracowują koncepcję swojej misji oraz weryfikują ją na podstawie budowanych prototypów. Wielkim finałem jest start minisatelitów na pokładzie rakiety. Najlepszy zespół bierze udział w finałach europejskich.

Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych. Strona Konkursu: https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-cansat/

 

Climate Detectives

W ramach projektu Climate Detectives uczniowie i uczennice w wieku 8-15 lat, prowadzą badania samodzielnie zidentyfikowanego problemu klimatycznego, z którym ich zdaniem zmaga się ich okolica. W trakcie badań mogą liczyć na wsparcie naukowców zajmujących się dziedzinami, które zespoły sobie wybrały. Po zebraniu danych i wyciągnięciu z nich wniosków, zespoły są zachęcane do popularyzacji swoich wyników w społecznościach lokalnych. Mogą też podzielić się nimi z ogólnoeuropejską siecią młodzieży zaangażowanej w Climate Detectives. Ideą wyzwania jest to, aby zaszczepić w myśleniu młodych osób połączenie pomiędzy badaniem i działaniem i budować w nich poczucie sprawczości jeśli chodzi o ich lokalne społeczności.

 


Jak się zgłosić:

Wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy. Rejestracja trwa do 24 czerwca! Zakończona

 

Kogo szukamy?

Edukatorów i edukatorek, interesujących się tematyką kosmosu, lub technologii, ale nie mających doświadczenia w łączeniu tych dwóch tematów pod postacią projektów edukacyjnych.

Warunkami przyjęcia do udziału w Letniej Szkole Edukacji Kosmicznej są:

 • Praca w miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców I/LUB z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym/edukacyjnym (Z uwagi na możliwość bycia wykluczonymi wzdłuż wielu różnych osi, prosimy o zdefiniowanie w formularzu wyzwań, z którymi mierzą się Twoi podopieczni/ne. Informacje te nie zostaną nigdzie upublicznione.)
 • Nie branie do tej pory udziału w żadnym z następujących wyzwań/konkursów: CanSat, Moon Camp, Astro Pi, Climate Detectives.

Poza spełnieniem ww. warunków, ocenie będzie podlegać odpowiedź na pytanie „Jak planujesz wykorzystać wiedzę i umiejętności uzyskane podczas Letniej Szkoły?”. Szukamy osób chcących przekuć zdobyte doświadczenia na swoją praktykę edukacyjną. Przykładem może być plan wzięcia udziału w proponowanych konkursach/wyzwaniach (lub innych), bądź chęć wplecenia poruszanych wątków do prowadzonych przez siebie zajęć, ale i wiele, wiele innych możliwości, zależących od Waszych pomysłów!


Gorąco zapraszamy do udziału – teraz w Letniej Szkole Edukacji Kosmicznej – a na jesieni, w organizowanych przez nas wyzwaniach i konkursach, już z grupami uczniów i uczennic!

Zespół ESERO-Polska