Zostań ambasadorem/ambasadorką ESERO-Polska!

Od dwóch lat prowadzimy program ambasadorski. W tym czasie współpracowały z nami osoby czynnie zaangażowane w edukację oraz zwycięskie zespoły w konkursie CanSat, które mogły podzielić się swoimi doświadczeniami. Ambasadorzy i ambasadorki, wsparci o wiedzę i materiały ESERO, upowszechniali edukację kosmiczną ze swojej perspektywy, w społecznościach lokalnych, na wydarzeniach w Polsce, a także za granicą.

Zostań ambasadorem/ambasadorką ESERO-Polska!

27.10.2018 – warsztaty tematyczne na konferencji Kosmos w szkole

Przyszedł czas, aby poszerzyć nasze ambasadorskie grono!

Jeśli jesteś osobą zajmującą się na co dzień:

 • edukacją (szkolną bądź nieformalną)
 • nauką
 • szeroko pojętą inżynierią
 • realizujesz ciekawe projekty/lekcje/etc.

oraz na sercu leży Ci popularyzacja zagadnień związanych z edukacją kosmiczną, to właśnie o Ciebie nam chodzi!

Dlaczego kosmos potrzebuje ambasadorów i ambasadorek?

Celem programu ambasadorskiego jest uwzględnienie w działaniach ESERO-Polska różnorodnych punktów widzenia oraz pogłębienie kontaktu między nami a edukatorkami i edukatorami, oraz osobami „zajmującymi się kosmosem” zawodowo. Pragniemy pokazać odbiorcom naszych działań perspektywę osób doświadczonych w:

 • praktyce edukacyjnej, wykorzystujących kontekst kosmiczny, nowe technologie czy też konstruowanie jako kluczowe elementy swoich działań, a może również zaangażowanych w projekty uczniowskie,
 • pracy naukowej, podczas której poruszają zagadnienia, mogące sprawdzić się jako skuteczne narzędzia w rękach nauczycieli i nauczycielek do rozbudzania pasji wśród swoich podopiecznych,
 • projektach studenckich, w ramach których zdobyły one już umiejętności i wiedzę pozwalające im śmiało być specjalistkami i specjalistami w danych obszarach,
 • inżynierskich wyzwaniach oraz rzeczywistości pracy w dynamicznie rozwijającym się w Polsce sektorze kosmicznym, i mogące podzielić się doświadczeniami oraz refleksjami związanymi ze swoją pracą.

Metoda uczenia poprzez działanie jest myślą przewodnią w ESERO-Polska, wokół której orbitują wszystkie nasze aktywności – chcielibyśmy, aby osoby mające doświadczenie w organizacji wydarzeń czy też projektów edukacyjnych, aktywizujących młodzież – dzieliły się swoimi kompetencjami z szerokim gronem. Taką okazją jest właśnie program ambasadorski, podczas którego można poszerzyć zakres swojej działalności, dzięki m.in. wsparciu finansowemu, czy biorąc udział w naszych szkoleniach.

Będziemy finansować działalność ambasadorską przez jeden rok, natomiast później zachęcalibyśmy zaangażowane osoby do utrzymania aktywności w ramach edukacji kosmicznej w formie grupy popularyzatorów, mogącej, m.in. poprzez status stowarzyszenia, realizować zewnętrzne projekty.

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż nie jest koniecznością, aby osoby aplikujące uczestniczyły w dotychczasowych aktywnościach związanych z edukacją kosmiczną realizowanych przez nasze biuro. Kluczowe dla nas jest aktywne podejście do edukacji oraz motywacja do tworzenia i ciągłego wzrostu jakości materiałów trafiających do edukatorów i edukatorek, a następnie do uczniów.

Zostań ambasadorem/ambasadorką ESERO-Polska!

27.10.2018 warsztaty tematyczne podczas konferencji Kosmos w szkole

Karty na stół – kryteria przyjmowania

Kryteria, którymi będziemy się posługiwać przy ocenie zgłoszeń, obejmują takie aspekty jak: doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/wykładów/zajęć pozalekcyjnych, doświadczenie w opiece nad projektami uczniowskimi w ramach klubów, zawodów, olimpiad (z akcentem na projekty o dużej autonomii uczniów), oraz motywacja do udziału w programie.

Dokładniej kryteria opisane są w załączonym pliku.

Co możesz zyskać:

 • Finansowanie działalności na poziomie 3000 zł rocznie
 • Preferencyjny dostęp do wydarzeń ESERO-Polska (wykłady, warsztaty), oraz zasobów (np. pudełka edukacyjne)
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach trenerskich Centrum Nauki Kopernik
 • Możliwość wystąpienia w roli trenerów/mówców podczas wydarzeń ESERO-Polska
 • Pomoc przy organizacji autorskich wydarzeń edukacyjnych o tematyce kosmicznej
 • Kwantyfikowalny rozwój zawodowy
 • Dostęp do grupy w mediach społecznościowych, gdzie została zorganizowana przestrzeń do wymiany pomysłów i doświadczeń z innymi ambasadorami i ambasadorkami

Czego będziemy oczekiwać:

 • Pięciu aktywności (warsztaty, bądź wykłady) w ciągu roku na szkolnych/publicznych wydarzeniach o tematyce kosmicznej.
 • Wytworzenie zasobu edukacyjnego w trakcie trwania umowy (scenariusza lekcji, do zatwierdzenia i rozpowszechniania przez biuro ESERO-Polska).
 • Krótką relację z każdego przeprowadzonego działania, w jednej z przykładowych formatów: foto relacja, film, krótki opis działania.

Aktywności prowadzone w ramach programu ambasadorskiego muszą być bezpłatne dla uczestników i uczestniczek. Udział w programie nakłada pewne wymagania czasowe – związane z obecnością na wydarzeniach, przygotowaniem do nich, oraz przejazdami. Prosimy wziąć to pod uwagę podczas zgłoszeń.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do dnia 28 sierpnia 2019 r.  na adres esero@kopernik.org.pl, następujących dokumentów:

 • CV,
 • list motywacyjny z planem działań w ramach przystąpienia do programu ambasadorskiego,
 • krótką biografię (maksymalnie 250 słów),
 • listę dotychczasowych działań: edukacyjnych, popularno-naukowych, projektów edukacyjnych,
 • opis wybranego, zorganizowanego dotychczas działania (maksymalnie 500 słów).