Weź udział w konkursie 2015 European CanSat Competition!

Duże marzenia zwykle rodzą się z małych. Jeżeli marzysz o wysłaniu dużej misji w przestrzeń kosmiczną, najlepszą rzeczą będzie zacząć od czegoś rozmiarów puszki od napoju. Wyślij swoją propozycję i weź udział w konkursie 2015 European CanSat Competition!

Biuro Edukacji ESA, we współpracy z Portuguese AeroClube de Torres Vedras oraz National Agency for Scientific and Technological Culture, Ciencia Viva, zaprasza uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w konkursie 2015 European CanSat Competition. Termin zgłaszania to 7 grudzień 2014 r.

CanSats to małe ‘satelity’ zawierające wszelkie niezbędne podsystemy, które można znaleźć w prawdziwej satelicie – takie jak zasilanie i łączność – które mieszczą się w puszce napoju o pojemności 330ml. Nie lecą one w kosmos, ale są uwalniane z rakiety lub balona na wysokości około 1 kilometra. W drodze powrotną na ziemię CanSats muszą spełnić pewną misję i wylądować bezpiecznie.

Konkurs ESA’s European CanSat Competition wymaga, aby każdy CanSat był zaprojektowany tak, aby ukończył podstawową i drugorzędną misję.

Podstawowa misja CanSat jest taka sama dla wszystkich uczestniczących zespołów: pomiar temperatury powietrza oraz ciśnienia powietrza, gdy opada z powrotem na ziemię. Dane muszą zostać przekazane przez CanSat przynajmniej raz na sekundę, tak aby zespół mógł je analizować i wyświetlić na wykresie.

Drugorzędna misja CanSat może zostać wybrana przez każdy z uczestniczących zespołów. Na przykład, mógłby to być pomiar zaawansowanych parametrów, takich jak przyspieszenie, lokalizacja GPS lub otaczających poziomów promieniowania, lub mogłoby to być wykonywanie lądowania przy użyciu mechanizmu kontroli, takiego jak latające skrzydło, które ma zbliżyć się jak najbardziej do celu. Mogłoby to nawet być wypuszczenie małego łazika po lądowaniu.

ESA posiada 18 przydziałów czasu na start w konkursie 2015 European CanSat Competition. Ilość przydziałów na start jest już zarezerwowana dla zwycięzców konkursów krajowych CanSat organizowanych w wielu Państwach Członkowskich ESA (kliknij tutaj, aby zobaczyć listę krajowych konkursów CanSat oraz dane kontaktowe organizatorów). Poprzez konkurencyjny proces selekcyjny ESA przydzieli pozostałe miejsca zespołom z Państw Członkowkich ESA, które nie posiadają krajowego konkursu oraz które odpowiedziały na to wezwanie do składania ofert.

Mission Impossible CanSat (PT) gotowy do uruchomienia, Europejska kampania w ramach konkursu Andoya 2014 European CanSat Competition Campaign. (źródło: www.esa.int)

Kampania startowa 2015

Kampania startowa 2015 European CanSat Competition Launch Campaign odbędzie się w Santa Cruz Air Field, 60 km na północ od Lizbony, Portugalia, w dniach 25-28 czerwiec 2015 r.

ESA pokryje koszty zakwaterowania, posiłków oraz koszty transportu lokalnego dla uczestniczących zespołów (jeden nauczyciel oraz do 4 studentów maksymalnie), jak również wszystkich kosztów startów rakietowych oraz czynności powiązanych z lądowaniem.

Zespoły są odpowiedzialne za uzyskanie alternatywnych metod finansowania na wszelki dodatkowy sprzęt CanSat, który może być im potrzebny (oprócz zestawów dostarczonych przez nauczyciela), jak również na ich koszty podróży z oraz do miejsca, gdzie ma miejsce kampania startowa.

Jeżeli krajowy konkurs 2014-2015 CanSat został już zamknięty w twoim kraju, nie przegap okazji, aby zgłosić się w przyszłym roku!

Przyjęcia do konkursu zostaną podzielone na dwie kategorie: początkujący oraz zaawansowani, w zależności od doświadczenia zespołu. Każdy uczestniczący zespół musi składać się z 4 do maksymalnie 10 uczniów szkół średnich, w wieku 14 lat lub więcej i powinien być pod nadzorem nauczyciela.


Wstępne warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli

Nauczyciele wybranych zespołów zostaną zaproszeni przez ESA do wzięcia udziału we wstępnych warsztatach w Centrum Badań Kosmicznych i Technologii ESA (ESTEC) w Holandii, które odbędą się w dniach 28-30 stycznia 2015 r. Każdy nauczyciel zostanie przeszkolony w zakresie zagadnień takich jak czujniki oraz analiza sygnałów, przetwarzanie i przesyłanie danych, instalacja oprogramowania oraz otrzyma zestaw CanSat.

Wszelkie koszty związane ze wstępnym przeszkoleniem nauczycieli zostaną poniesione przez ESA. Obejmuje to koszty podróży, zakwaterowania, posiłków, materiałów szkoleniowych, a także dostarczenie zestawu CanSat.

Zespół studencki w swojej stacji naziemnej. (źródło: www.esa.int)

Sposób zgłaszania

Wytyczne dla konkursu 2015 European CanSat Competition zostały opublikowane na Portalu edukacyjnym ESA oraz na stronie internetowej CanSats. Można je również pobrać tutaj. Należy dokładnie przeczytać dokumenty przed zgłoszeniem się do konkursu.

Termin składania ofert to 7 grudnia 2014 do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiegoKompletny formularz oferty należy przesłać wiadomość email do ESA przed terminem składania na adres cansat@esa.int, o temacie: ‘2015 European CanSat Competition Call for Proposals.’ [pol. Zaproszenie do składania ofert w ramach konkursu 2015 CanSat Competition].

Kryteria kwalifikacji:

Aby oferta została zakwalifikowana, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • Zespół powinien składać się z od 4 do 10 uczniów szkół średnich (w wieku 14+) i powinien być pod nadzorem nauczyciela.
  • Członkowie zespołu muszą być wpisani na listę uczniów szkoły średniej w Państwie Członkowskim ESA.
  • Państwo Członkowskie zespołu nie powinno być żadnym z tych, które organizują krajowy konkurs CanSat (zobacz listę poniżej), ponieważ miejsce dla wygranej drużyny każdego konkursu krajowego zostało już zarezerwowane.
  • Większość członków zespołu musi być obywatelami Państwa Członkowskiego ESA.
  • Kompletny wniosek należy przesłać mailem do ESA przed 24:00 czasu środkowoeuropejskiego do niedzieli 7 grudnia 2014 r. na adres cansat@esa.int, w tytule należy wpisać: “2015 European CanSat Competition Call for Proposals”. [pol. Zaproszenie do składania ofert w ramach konkursu 2015 CanSat Competition].


Uwaga:

Zwycięskimi zespołami konkursów 2014 European CanSat zostały:

  • W kategorii zaawansowanej: zespół Ro-Sat One z Rumunii; ich CanSat obejmował miniaturowy łazik planetarny.
  • W kategorii dla początkujących: zespół Kattsat z Norwegii; ich CanSat mierzył promieniowanie słoneczne przy użyciu elastycznych kolektorów słonecznych oraz trzech czujników światła.


Jeżeli minął już termin zgłaszania się do konkursu National CanSat w Twoim kraju, pomyśl o zgłoszeniu się w następnym roku!


Ważne linki:

Złóż wniosek

Formularz

Zasady konkursu

Kraje członkowskie ESA organizujące konkursy krajowe CanSats

CanSaty w Europie