Scenariusze

Jak znaleźć scenariusz dla siebie?

  1. Wybierz poziom oraz przedmiot
  2. Kliknij wybierz
  3. Pobierz scenariusz
  4. Korzystaj z uczniami i uczennicami!

 

Fizyka

Prawo powszechnego ciążenia

W tym zestawie aktywności zawarliśmy materiał dotyczący Prawa powszechnego ciążenia. Jak wyglądała droga wielu myślicieli i naukowców, by zapisać to prawo natury. Uczniowie i uczennice wykonają doświadczenie z wykorzystaniem aplikacji oraz korzystając z przekształceń wzorów sprawdzą dlaczego przyspieszenie przy spadku swobodnym nie zależy od masy ciała. Scenariusz został przygotowany na jedną jednostkę lekcyjną i polecamy go na zajęcia z młodzieżą klas I-II szkoły średniej.

Chemia, Fizyka

Energia z wody

W tym zestawie trzech zadań uczennice i uczniowie poznają zagadnienia z zakresu elektrochemii. Zbudują prostą baterię – stos Volty. Ten wynalazek zapoczątkował elektrochemię. Następnie zbadają zjawisko elektrolizy. Wykorzystuje ona prąd elektryczny do rozkładu wody na jej składniki: wodór i tlen. Produkty te mogą być używane jako paliwa do statków kosmicznych i/lub do dostarczania tlenu dla załogi. Scenariusz polecamy na zajęcia z młodzieżą w wieku 14-16 lat.

Fizyka, Technika

Energia słoneczna

Na podstawie tego zestawu ćwiczeń uczennice i uczniowie poznają dwa zagadnienia fizyczne. Mają one wpływ na wykorzystanie paneli słonecznych podczas misji kosmicznych: prawo odwrotnych kwadratów oraz kąt padania. Przeprowadzą dwa proste eksperymenty z użyciem ogniw fotowoltaicznych (ogniw słonecznych) i źródła światła. Na koniec zastosują poznane zagadnienia i wykorzystają do obliczeń dane z przeprowadzonej, prawdziwej misji kosmicznej ESA. Scenariusz polecamy na zajęcia z młodzieżą w wieku 14-18 lat.

Fizyka, Matematyka, Technika, Moon Camp

Lądowanie na Księżycu

W ramach tego zestawu zadań uczniowie i uczennice zaplanują, zaprojektują i zbudują moduł lądowania, który ma umożliwić załodze (w formie jajka-astronauty) przetrwanie. Odkryją oni czynniki, które należy wziąć pod uwagę w czasie lądowania na Księżycu w porównaniu z lądowaniem na Ziemi. Projektując księżycowy lądownik, uczniowie i uczennice nauczą się uwzględniać czynniki ryzyka oraz szacować koszty projektu. Scenariusz polecamy na zajęcia dla mołodzieży w wieku 14-16 lat.

Fizyka, Geografia, Przyroda, Technika, WOS

Kosmiczna lekcja na wystawie Patrz: Ziemia

W trakcie kosmicznej lekcji na wystawie „Patrz: Ziemia” uczniowie korzystać będą z interaktywnych eksponatów pozwalających spojrzeć na naszą planetę z perspektywy astronautów i satelitów orbitujących się wokół Ziemi. Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się jakie korzyści płyną z eksploracji kosmosu i obserwacji Ziemi oraz jakie zastosowania znajdują technologie kosmiczne w naszym codziennym życiu. Będą także doskonalili umiejętności pracy w zespole, wspólnego dochodzenia do najlepszych wniosków oraz prezentowania własnych obserwacji i wyników.

Fizyka, Geografia, Informatyka, Przyroda, Climate Detectives

Robimy kamerę na podczerwień

Ten zestaw zadań przybliży nam zagadnienie widma elektromagnetycznego. Dzięki modyfikacji taniej kamery internetowej będziemy mogli oglądać promieniowanie podczerwone. Stanie się to punktem wyjścia do omówienia sposobu wykorzystania promieniowania podczerwonego do uzyskania danych niedostępnych w przypadku światła widzialnego. Gdzie i kiedy warto poruszyć temat obserwacji w podczerwieni?

Biologia, Fizyka, Geografia, Informatyka, Przyroda, WOS

Houston, mamy obraz!

Materiały powiązane z, prowadzonymi przez ESERO-Polska, warsztatami „Houston, mamy obraz!”. Warsztaty mają na celu zademonstrowanie przykładowych sposobów integracji tematów ścisłych i społecznych, przy pomocy zdjęć satelitarnych.

Fizyka

Poczuj grawitację

Wybierz język

Wybierz poziom

Wybierz przedmiot