Uczniowskie projekty badawcze – Satelitarne obserwacje Ziemi

Drodzy Edukatorzy/ki, zwracamy się do Was z gorącą prośbą o pomoc!

Na jesieni chcemy ruszyć z projektem edukacyjnym dla uczennic/uczniów (głównie szkół średnich). Ma on skupiać się na wykorzystaniu obserwacji satelitarnych przy rozwiązywaniu problemów, przed którymi stoi ludzkość czy też środowisko. Poniżej przedstawiamy zarys przebiegu projektu, a na spodzie strony załączamy link do ankiety, w której możecie podzielić się swoimi uwagami, bądź też zaproponować swoje usprawnienia.

Obraz tego samego obszaru w różnych pasmach spektrum (źródło: GAF AG)

Co chcemy osiągnąć?

 • Zbudowanie wśród młodych ludzi świadomości tego, iż mamy wolny dostęp do mnogości zdjęć satelitarnych, pochodzących z różnych źródeł, oraz oprogramowania pozwalającego na obróbkę tych zdjęć w celu uzyskania pożądanych informacji o otaczającym nas świecie;
 • Zaangażowanie młodych w proces planowania działań podczas realizacji swoich badań/projektu, co później zakiełkuje w ich umiejętnościach zarządzania swoim czasem;
 • Wykształcenie w uczniach umiejętności łączenia danych pozyskanych z różnych źródeł;
 • Zachęcenie uczniów do ujmowania zagadnień w kontekście myślenia problemowego – aktywnej postawy względem obserwowanego stanu rzeczy;
 • Danie możliwości uczniom do trenowania swoich umiejętności wnioskowania na podstawie uzyskanych danych;
 • Upowszechnienie umiejętności prezentowania otrzymanych wyników.

Na jakich obszarach tematycznych chcemy się skupić?

Przewidujemy iż uczestnicy nie tylko zaobserwują pewne procesów występujących w środowisku naturalnym, bądź związane z działalnością ludzi, ale również skonfrontują problem, jaki one za sobą niosą, proponując rozwiązanie. Obszary tematyczne, które przewidujemy to:

 • Zmiany klimatu;
 • Migracje;
 • „Moje otoczenie”;
 • Wpływ człowieka na środowisko;
 • Ekstremalne zjawiska przyrodnicze.

Według jakich kroków chcielibyśmy działać?

 1. ESERO udostępnia materiały edukacyjne (scenariusze) edukatorom. Mają one za zadanie posłużyć jako wprowadzenie uczniów w obszar wykorzystywania zdjęć satelitarnych, oraz zaznajomić ich z narzędziami temu służącymi. Zdobywając te umiejętności dzięki swoim opiekunom, uczniowie następnie będą mogli posłużyć się nimi planując i przeprowadzając własne badania;
 2. ESERO prezentuje 3 obszary tematyczne (z podanych wyżej), które uczestnicy będą mieli do wyboru podczas wykonywania swoich projektów;
 3. Uczniowie/uczennice zgłaszają swoje pomysły na projekty badawcze;
 4. ESERO weryfikuje nadesłane zgłoszenia i ewentualnie proponuje pewne zmiany;
 5. Uczniowie/uczennice zaczynają pracę nad swoimi projektami;
 6. ESERO udostępnia materiały (webinar/e-learning/wideo) na temat umiejętnej prezentacji wyników badań;
 7. Uczniowie/uczennice nadsyłają podsumowanie swoich prac;
 8. ESERO publikuje nadesłane i wybiera najciekawsze z nich.

Nad czym się wahamy?

Nad pewnymi elementami projektu jeszcze się zastanawiamy. Dlatego chcielibyśmy skorzystać z doświadczenia ludzi bezpośrednio zaangażowanych w edukację. To właśnie Wy – edukatorzy – będziecie stanowić pośrednika pomiędzy treściami udostępnianymi przez nas, a uczniami potencjalnie zaangażowanymi w finalne projekty badawcze. I właśnie na Waszym zdaniu bardzo nam zależy w kwestiach poruszonych w ankiecie. Niektóre z nich to:

 • Czy wstępne materiały edukacyjne przygotowywać z myślą o 45-minutowej lekcji czy raczej zajęciach pozalekcyjnych?
 • Czy projektując materiały edukacyjne, zakładać jakąkolwiek znajomość uczniów w zakresie użytkowania oprogramowania GIS (geograficznych systemów informacji)? Zakładamy, iż jest to pole na którym umiejętności uczniów raczej nie są jeszcze rozwinięte, pomimo uwzględnienia w podstawie programowej dla szkół średnich, jednakże możemy się mylić.
 • Jaka forma/tematyka szkoleń jest kluczowa z perspektywy ucznia, a jaka z perspektywy edukatora?
 • W przypadku szkoleń zdalnych, czy forma webinarium, czy też nagranego materiału jest dogodna? Czy może inna forma e-learningu jest bardziej zasadna do wykorzystania?
 • Czy jest miejsce na uwzględnienie prac manualnych/konstruktorskich podczas badań uczniów? Jako przykład może posłużyć projekt Konstruktorzy Marzeń.
 • Czy jest miejsce na pracę grupową przy wykonywaniu takiego projektu przez uczniów?
 • Czy znane są platformy obserwacji Ziemi, które można byłoby wykorzystać podczas projektu? My planujemy wykorzystanie w materiałach edukacyjnych następujących narzędzi: EO BrowserCopernicus OA Hub, Earth Explorer USGS, QGIS.
 • Jaki zakres wsparcia ze strony ESERO, podczas pracy ucznia/z uczniem jest oczekiwany przez edukatorów?
 • Czy prezentacja wyników przygotowana pod koniec projektu przez uczniów powinna mieć formę tekstową czy też wideo? Chcielibyśmy uwzględnić element prezentacji wideo, ponieważ przygotowanie się do mówienia o swojej pracy zwiększa zrozumienie procesu, który się przeszło dochodząc do wyników.

Załączamy link do ankiety, w której prosimy Was o podzielenie się spostrzeżeniami dotyczącymi podanych tematów. Chcielibyśmy, aby uruchomiony przez nas projekt prezentował się nie tylko jako ciekawe wyzwanie dla uczennic/uczniów, ale również jako narzędzie edukacyjne, które będzie dla Was wygodne w użyciu – czy to w realiach szkolnych, czy też podczas zajęć pozalekcyjnych.

Będziemy bardzo wdzięczni za nadesłanie swoich uwag do 22 czerwca. Pozwoli nam to wziąć je pod uwagę przygotowując projekt od strony merytorycznej.

Pozdrawiamy serdecznie, zespół ESERO-Polska!

Dodatkowo załączamy materiały edukacyjne mogące stanowić wstęp do użytkowania zdjęć satelitarnych:
Wstęp do teledetekcji – tekst
Wstęp do teledetekcji – prezentacja
Przykładowa instrukcja – Powódź
Przykładowa instrukcja – Jezioro Aralskie
Przykładowa instrukcja – Urbanizacja
Przykładowa instrukcja – Wylesienia