Satelitarne obserwacje Ziemi – warsztaty kreatywne

W sobotę 12.05.2018 serdecznie zapraszamy na warsztaty kreatywne, skupione wokół wykorzystywania obrazów satelitarnych w procesie edukacji uczniów szkół średnich. Poza przekazaniem umiejętności korzystania z konkretnych narzędzi dostępnych edukatorom, również zaprosimy uczestników do procesu opracowywania ogólnopolskiego projektu edukacyjnego budowanego na bazie analizy zdjęć satelitarnych przez uczniów i uczennice.

Wizualizacja satelity obserwacyjnego (źródło: leoworks.terrasigna.com)

Warsztaty poprzedzone będą wstępem merytorycznym, który pozwoli uczestnikom niezaznajomionym z zagadnieniami teledetekcji (czyli uzyskiwania obrazowań terenu za pomocą aparatury, w tym wypadku umieszczonej na pokładzie satelitów) swobodniej poruszać się po omawianej tematyce. Poruszone zostaną tematy takie jak sposób w jaki powstają obrazy cyfrowe i kompozycje barwne oraz cechy obrazów które otrzymujemy na końcu tego procesu, i na których możemy pracować z uczniami. Poruszymy też tematy takie jak komponowanie wskaźników roślinności, wykorzystywanych intensywnie przy analizach środowiskowych, a powstających poprzez proste operacje matematyczne.

Przykładowa funkcjonalność platformy EO Browser

Następnie wspólnie zanurzymy się w proces wykorzystania poszczególnych narzędzi dla wykonania określonych przez siebie analiz. Podczas warsztatów wykorzystamy platformy: EO Browser, LEOworks, M.Apps, z których dwie pierwsze są bezpłatne dla użytkowników, a wykorzystanie edukacyjne trzeciej chcielibyśmy skonsultować z uczestnikami, aby jak najlepiej dostosować naszą przyszłą ofertę do potrzeb środowiska edukacyjnego.

Pod koniec warsztatów, korzystając z nabytych podczas nich umiejętności, chcemy wypracować wspólnie z Wami, podczas burzy mózgów, rozwiązania ukierunkowane na przygotowywany na jesień tego roku projekt edukacyjny angażujący uczniów z całej Polski – zależy nam na tym, aby był on dostosowany do oczekiwań oraz możliwości nauczycieli, więc jest dla nas ważne aby usłyszeć refleksje uczestników nad wykorzystanymi podczas warsztatów narzędziami, oraz perspektywami ich użycia w szkole.

Przykładowe wykorzystanie platformy M.Apps (źródło: Hexagon Geospatial)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty są bezpłatne i odbędą się 12.05.2018 (sobota) w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Do uczestnictwa szczególnie zapraszamy nauczycieli/ki geografii, uczących w szkołach średnich, jednak zachęcamy do udziału innych zainteresowanych edukatorów/ki, którzy mogą wykorzystać uzyskane umiejętności w swojej pracy.

Rejestracja na warsztaty została zakończona, dziękujemy za zgłoszenia.

 

Warsztaty zostały opracowane przy współpracy z firmą Creotech.