Co w astronomicznych aktywnościach piszczy?

Cieszymy się, że prowadzonych jest wiele aktywności i konkursów dla osób interesujących się astronomią i astronautyką. Przekazujemy informacje o kilku takich wydarzeniach, które są aktualnie otwarte! Zapraszamy do aplikowania.

Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) ogłasza konkurs dla młodzieży, w którym nagrodą jest udział w międzynarodowym obozie astronomicznym w obserwatorium we włoskich Alpach. W Polsce konkurs jest prowadzony we współpracy z Polskim Towarzystwem Astronomicznym.

These 56 smiling students took part in ESO’s Winter Astronomy Camp 2017, which explored the theme of “Distances in the Universe”. The young astronomy enthusiasts enjoyed several astronomical sessions, including lectures, hands-on activities and night-time observations using professional telescopes. They also tried their hand at various winter sports and excursions. The Camp was held at the Astronomical Observatory of the Autonomous Region of the Aosta Valley, surrounded by the natural beauty of the Italian Alps, close to some of Europe’s highest mountains and under some of the clearest skies. The observatory is equipped with seven telescopes that were devoted to camp activities. The camp, organised by Sterrenlab, took place between 26 December 2017 and 1 January 2018, and was open to students aged 16–18. Later this year, the ESO Summer Astronomy Camp will be held under the dark skies of northern Portugal, organised by the Centre for Astrophysics of the University of Porto (CAUP).

ESO Astronomy Camp to okazja dla młodzieży interesującej się astronomią i kosmosem nie tylko do pogłębienia swoich zainteresowań, ale i nietypowego spędzenia Sylwestra – w gronie rówieśników z różnych krajów w obserwatorium astronomicznym w Alpach.

Laureaci konkursu otrzymają miejsca na międzynarodowym obozie astronomicznym, który odbędzie się w Aosta Valley we Włoszech w okresie od 26 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. W trakcie obozu odbędzie się kilka sesji astrofizycznych dotyczących planet pozasłonecznych (egzoplanet). Będzie też okazja na udział w ciekawych warsztatach i nocne obserwacje teleskopami znajdującymi się wyposażeniu obserwatorium. W programie zaplanowano także atrakcje pozanaukowe, takie jak wycieczki, czy sporty zimowe.

Dodatkowo część laureatów otrzyma stypendia pokrywające koszt obozu, który wynosi 550 euro. Jedno ze stypendiów ufundowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Możliwe są też stypendia od Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Dodatkowo uczestnicy ze wszystkich krajów mają szanse na wygranie stypendium od Europejskiego Obserwatorium Południowego.

Obóz przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 16 do 18 lat (roczniki 2000, 2001 i 2002). Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie obozu. W polskim konkursie mogą brać udział osoby uczące się w szkołach na terenie Polski (niezależnie od narodowości). Jeżeli ktoś jest Polakiem, ale mieszka i uczy się w innym kraju, wtedy podlega pod konkurs i pulę miejsc dla tegoż kraju. Więcej informacji można znaleźć też na polskiej stronie konkursu: www.pta.edu.pl/eso-camp.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu wideo w języku angielskim na temat „I would like to invent/discover… because…”. Film powinien trwać maksymalnie 3 minuty i kandydat powinien w nim wystąpić. Filmy wraz z formularzem zgłoszeniowym można nadsyłać do 1 października 2018 r. do godz. 23:00 CET.

The latest ESO Astronomy Camp explored the theme of The Visible and Hidden Universe. ESO and its Science Outreach Network collaborated with the science education event organiser Sterrenlab and the Astronomical Observatory of the Autonomous Region of the Aosta Valley (OAVdA) to arrange this fourth ESO Astronomy Camp on the topic of the multiwavelength universe. The camp took place from 26 December 2016 to 1 January 2017 in the Aosta Valley, Italy. In the course of the week the participants — young astronomy enthusiasts aged between 16 and 18 from different ESO member states — listened to lectures and performed hands-on activities and even night-time observations with the telescopes and instruments at the observatory. Social activities, winter sports and excursions contributed to making the camp a memorable experience for the participants. Some highlights from this year’s programme included: use of a spectrograph, lectures from ESO astronomers and an excursion to the Matterhorn.

Organizatorem obozów jest Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), jedna z głównym światowych organizacji zajmujących się badaniami Wszechświata prowadzonymi z powierzchni Ziemi. ESO posiada wielkie obserwatoria na pustyni Atakama w Chile. To właśnie jego teleskopy odpowiadają za sporą część odkryć astronomicznych ogłaszanych w mediach, w tym na przykład wielu planet pozasłonecznych.

W konkursie mogą brać udział uczniowie z krajów członkowskich ESO oraz z krajów, w których działa Sieć Popularyzacji Nauki ESO. Polska jest członkiem ESO od kilku lat i nasi uczniowie co roku chętnie biorą udział w konkursie, a ponieważ liczba zgłoszeń z naszego kraju i ich poziom jest wysoki, to w poprzednich latach Polska uzyskiwała po 5 lub 6 miejsc na obozie. To dużo lepszy wynik niż średnia liczba miejsc przypadająca na kraj członkowski ESO (łącznie na obozie jest 56 miejsc). Liczymy na to, że w tym roku będzie podobnie – mówi dr Krzysztof Czart, polski koordynator Sieci Popularyzacji Nauki ESO.

W Polsce konkurs prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, czyli organizację zrzeszającą zawodowych astronomów.

Czasopismo i portal „Urania – Postępy Astronomii”, Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Polska Agencja Kosmiczna ogłaszają konkurs dla szkół, nauczycieli i uczniów na projekt edukacyjny dotyczący astronomii. Pula nagród w konkursie to 8000 złotych.

Jeśli „A” kojarzy Ci się z astronomią lub astronautyką, jeśli chciałbyś aby w Twojej szkole działało kółko astronomiczne, ale brak mu pracowni i sprzętu, jeśli masz mnóstwo pomysłów na projekty astronomiczne, to mamy dla Ciebie konkurs! – tak zachęcają do udziału organizatorzy nowego konkursu dla szkół, nauczycieli i uczniów zatytułowanego „KosmoSzkoła z Polską Agencją Kosmiczną”.

Konkurs jest skierowany do wszystkich typów szkół, a zadaniem konkursowym jest opisanie pomysłu na program zajęć kółka astronomicznego oraz przygotowanie listy sprzętu potrzebnego do działania takiego kółka. Laureaci konkursu mogą liczyć na sfinansowanie części takiego astronomicznego sprzętu. Łączna pula nagród to 8000 zł w formie wybranego sprzętu astronomicznego dla szkoły oraz nagrody książkowe dla autorów projektów. Dodatkowo 100 pierwszych szkół, które przyślą zgłoszenia, otrzyma prenumeratę „Uranii – Postępów Astronomii” na rok szkolny 2018/2019.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej (www.urania.edu.pl/konkursy/kosmoszkola), na której znajduje się także więcej informacji oraz regulamin konkursu. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 października 2018 r., a wyniki zostaną ogłoszone do 25 listopada 2018 r.