Program ambasadorski

Wypełnij formularz i zaproś ambasadora do swojej szkoły.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora portalu (Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa), dla celów zapewnienia pełnego zakresu dostępnych funkcjonalności. Oświadczam, że dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. *

*1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”). 2. Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie Twojej zgody. 3. Dane zbierane są wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Europejskim Biurem Edukacji Kosmicznej w Polsce (ESERO-PL). Zobacz więcej... 4. Twoje dane przetwarzane będą przez czas prowadzenia programu ESERO-PL przez CNK, bądź do czasu Twojej osobistej rezygnacji. 5. Podane przez Ciebie w formularzu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy zdania poprzedniego nie oznaczają wykorzystywania danych w celach marketingowych. 6. Masz zawsze prawo dostępu do swoich danych, możesz je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych. Masz także prawo do przenoszenia danych. 7. Możesz w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, pisząc na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail esero@kopernik.org.pl, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 8. Masz prawo wnieść skargę na nasze postępowanie do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednak warunkiem niezbędnym do prowadzenia korespondencji z Europejskim Biurem Edukacji Kosmicznej w Polsce (ESERO-PL). 10. Decyzje dotyczące podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 11. Możesz skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, pisząc na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail esero@kopernik.org.pl. 12. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

Przepisz kod: captcha