O kosmosie przy kawie: Kosmiczny klimat

25 maja o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie z cyklu „O kosmosie przy kawie”. Porozmawiamy o tym, co kosmos może nam powiedzieć o klimacie.

Spotkamy się online, ZAPISZ SIĘ PRZEZ FORMULARZ!

Choć tematy mogą się wydawać odległe, to technologie kosmiczne umożliwiają nam poszerzenie wiedzy ludzkości na temat tego, w jakim stanie jest środowisko Ziemi i różne jego składowe. Satelity obserwujące Ziemię z względnie dużej odległości, i krążące nad nią w stałych okresach czasu, pozwalają zbierać dane z wielu miejsc na świecie, gdzie naziemna infrastruktura badawcza jest niewystarczająca (albo wystarczająca być nie może).

Problem zmian klimatycznych jest obecnie jednym z głównych wyzwań społeczno-ekonomicznych stojących przed całą ludzkością. To jakie wybory polityczne podejmiemy w najbliższych latach będzie rezonować przez kolejne  dziesięciolecia. No ale, żeby podejmować świadome wybory, trzeba mieć najpierw dane. Dopiero mając dane można też odpowiedzialnie uczyć na ten temat. Na szczęście danych jest pod dostatkiem, a duża część z nich pozyskiwana jest właśnie dzięki technologiom kosmicznym.

Do pokaźnych zasobów tych danych mamy dostęp – dlaczego więc nie  wykorzystać ich, aby dodatkowo wzbogacić zajęcia na których zajmujecie się tematyką klimatu! To proponujemy Wam jako temat naszego spotkania: połączenie tematyki klimatycznej z kosmiczną. Wykorzystajmy atrakcyjność i/lub ładunek emocjonalny, łączące się z nimi, tak, aby wprowadzić uczniów i uczennice w aktywne działanie w procesie edukacyjnym.

Animacja przedstawia utratę obszarów leśnych (pojawiające się obszary zaznaczone w na czerwono) w interwałach czasowych pomiędzy 2001-2020 r.

Animacja przedstawia utratę obszarów leśnych (pojawiające się obszary zaznaczone w na czerwono) w interwałach czasowych pomiędzy 2001-2020 r.


Porozmawiamy o:

  • danych satelitarnych i wykorzystaniu ich w badaniach i edukacji klimatycznej
  • zależnościach między takimi zjawiskami jak powodzie, a zmianami klimatu
  • źródłach informacji, które można wykorzystać na potrzeby edukacyjne
  • wybranych scenariuszach lekcji, opracowanych dla różnych poziomów edukacyjnych, w których wprowadzamy kontekst kosmiczny:
    • na poziomie szkół ponadpodstawowych
    • na poziomie szkół podstawowych
  • wyzwaniu Climate Detectives

 


Odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i pojawiające się wątpliwości. Zapraszamy też do podzielenia się swoimi metodami, źródłami i narzędziami! 🙂

Bądźcie z nami online 25 maja, o godzinie 18.00!


Obraz powodzi na południu kanadyjskiej prowincji Manitoba, uchwycony przez satelitę Sentinel-2 w dn. 5 maja br. Na środku zdjęcia widać miasto Morris, odizolowane od otoczenia przez wody powodziowe.

Obraz powodzi na południu kanadyjskiej prowincji Manitoba, uchwycony przez satelitę Sentinel-2 w dn. 5 maja br. Na środku zdjęcia widać miasto Morris, odizolowane od otoczenia przez wody powodziowe.


Powiązane zasoby

Edukacja:

Publikacja „A ty, czujesz klimat?” Polskiej Akcji Humanitarnej.
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2019/10/a-ty-czujesz-klimat_2019.pdf

Sekcja Edukacji Ekologicznej Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo obszerne zasoby materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów edukacji zwracającej uwagę na środowisko. Wątki klimatyczne znajdziecie również na ich stronie poświęconej edukacji globalnej.
https://ekologia.ceo.org.pl/

Materiały edukacyjne SpołED
https://spoledkurs.centrumcyfrowe.pl/zasoby/spoled-dla-klimatu/

Kurs online Teaching Climate, stworzony przez ESERO-UK i ESERO-Ireland.
https://www.futurelearn.com/courses/teaching-climate-change

Wyzwanie Climate Detectives.
https://esero.kopernik.org.pl/climate-detectives/

Kurs online Zdjęcia satelitarne w szkole, stworzony przez ESERO-Polska
https://navoica.pl/courses/course-v1:CNK+CNK_1+2021/about


Wiedza:

Portal Nauka o klimacie. Niezastąpione, duże, wiarygodne, przystępne – dużo by mówić, ale jest to świetne źródło informacji na praktycznie każdy temat dotyczący klimatu.
https://naukaoklimacie.pl/
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/satelity-na-tropie-niezadeklarowanych-emisji-metanu/ (przykładowy artykuł)

Klimatyczne ABC Uniwersytetu Warszawskiego. Świetne interdyscyplinarne opracowanie. Można wybrać ciekawiący nas rozdział, albo pobrać podręcznik w całości.
https://klimatyczneabc.uw.edu.pl/

Numer „Zmiany klimatu” magazynu Polskiej Akademii Nauki.
https://journals.pan.pl/academiaPAN/128820

Portal NASA nt. zmian klimatu
https://climate.nasa.gov/

Na stronie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego pojawiają się liczne teksty merytoryczne czy wywiady z osobami eksperckimi, mogące stanowić inspirację do poruszenia danego tematu na zajęciach.
https://www.facebook.com/msk.polska

Kluczowe Zmienne Klimatyczne
https://gcos.wmo.int/en/essential-climate-variables/


Narzędzia:

Platforma porównywania zdjęć satelitarnych przed/po zdarzeniach
https://climate.nasa.gov/images-of-change

ESA Climate from Space
https://cfs.climate.esa.int/index.html#/

NASA Climate Time Machine
https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine/

Obraz Dnia programu Copernicus
https://www.copernicus.eu/pl/node/8636

World Environment Situation Room
https://wesr-climate.unepgrid.ch/
https://app.mapx.org/?project=MX-5Z8-45E-K4I-SKH-75H&language=en (tzw. story map)

Narzędzie TEAL do wizualizacji wartości zmiennych klimatycznych w ciągu ostatnich 40 lat.
https://www.wemcouncil.org/wp/teal/

Symulacje klimatyczne Climate Interactive.
https://www.climateinteractive.org/tools/#games-workshops