Konkurs: Prototypowanie kosmicznych zestawów pomocy dydaktycznych

Od ponad pięciu lat prowadzimy Program Ambasadorski Edukacji Kosmicznej. W tym czasie koordynujemy pracę zespołu edukatorek i edukatorów w całym Kraju. Współpracują z nami osoby czynnie zaangażowane w edukację formalną jak i pozaformalną. Ambasadorzy i ambasadorki, wsparci o wiedzę i materiały ESERO, upowszechniają edukację kosmiczną ze swojej perspektywy, w społecznościach lokalnych, na wydarzeniach w Polsce, a także za granicą.


Celem programu ambasadorskiego jest stworzenie „społeczności uczącej się” edukatorek i edukatorów, zwiększających wiedzę z zakresu nauk STEAM (z j. ang. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) i świadomość sektora kosmicznego w całym kraju. Zależy nam na stawianiu i realizacji wspólnych celów, uwzględnieniu w działaniach ESERO-Polska różnorodnych punktów widzenia oraz pogłębienie kontaktu między ESERO-Polska a edukatorkami i edukatorami czy osobami „zajmującymi się kosmosem” zawodowo.

Wspierając rozwój uczestniczek i uczestników programu ambasadorskiego otwieramy konkurs Prototypowanie kosmicznych zestawów pomocy dydaktycznych”. W jego ramach będziemy prototypować doświadczenia, opracowywać zestaw edukacyjny i tworzyć opisy doświadczeń. Zdobytą wiedzę oraz zestaw Ambasadorski i Ambasadorzy wykorzystają w swojej pracy edukacyjnej na terenie całego kraju.

Uczestnikami Konkursu mogą być czynni uczestnicy Programu Ambasadorskiego:
  • Uczestnicy rocznego kontraktu,
  • Uczestnicy honorowi Programu Ambasadorskiego, którzy wypełnili formularz aktualizacji.
Zgłoszenie do konkursu składa się z trzech elementów:
  • List motywacyjny 30 % (0 – 30 pkt)
  • Projekt doświadczenia o tematyce kosmicznej i listą wymaganego sprzętu, który byłby konieczny w zestawie edukacyjnym 50 % (0 – 50 pkt)
  • Pomysł na plan pracy z uwzględnieniem miejsc i grup odbiorców, z którymi można byłoby wykonać testy prototypowanych zestawów 20 % (0 – 20 pkt)

Na podstawie oceny zgłoszeń, komisja wybierze do pięciu Laureatów, którzy otrzymają nagrodę oraz z którymi zostanie nawiązana współpraca zgodnie z regulaminem konkursu.

  • Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15.07.2023. godz. 23:59 adres e-mail esero@kopernik.org.pl. – aktualizacja daty
  • O wynikach konkursy wszystkie aplikujące osoby zostaną poinformowane drogą mailową.

REGULAMIN    KRYTERIA OCENY    FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Konkurs oraz projekt rozwoju systemu wyposażania w pomoce dydaktyczne osób w Programie Ambasadorskim Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska jest możliwy dzięki dofinansowaniu z fundacji Empiria i Wiedza.