Giełda inicjatyw: Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

W ramach konferencji Pokazać – Przekazać chcemy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnego inspirowania się po to, by edukację zmienić małymi krokami.