Climate Detectives – zgłoszenia do 25 listopada

Climate Detectives to wyzwanie, w ramach którego zespoły uczniowskie mają zbadać lokalny problem klimatyczny. Następnie mają zaprojektować i przeprowadzić jego badanie. I powiedzieć o tym szerzej.  Zmiany klimatu nie dotyczą tylko odległych miejsc gdzieś na świecie, ale wpływają na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych w naszym najbliższym otoczeniu. Wielotygodniowe wysokie temperatury, powodujące susze w sadach, na łąkach, na polach, podtopione lasy, parki w wyniku ulewnych opadów – to zjawiska, które sami obserwujemy na co dzień. W wyzwaniu Climate Detectives właśnie takie lokalne problemy bierzemy „pod lupę”.

Aby to zrobić, najpierw musicie sformułować pytanie badawcze, czyli określić co tak na prawdę chcą zbadać. Po określeniu problemu, zespół uczniowski powinien zebrać i zinterpretować dane – zbierając je własnoręcznie w terenie albo pozyskując dane z portali instytutów badawczych lub analizując zdjęcia satelitarne. Ostatnim etapem projektu jest upowszechnienie wyników badań w Waszych lokalnych społecznościach. Uczniowie i uczennice mogą zorganizować spotkania w szkole/domu kultury. Mogą napisać artykuł do gazety lokalnej albo pismo do wójta/starosty, w którym nakreślą wagę problemu zbadanego przez siebie zjawiska dla regionu. To okazja, by przeprowadzić praktyczne ćwiczenie z postaw obywatelskich.
Na wszystkich etapach wyzwania zapewniamy nauczycielom i uczniowskim zespołom wsparcie merytoryczne ekspertów/ek z zakresu badań nad klimatem.

Kilka niezbędnych informacji:

  • zgłoszenia: przesyłacie plan badawczy do 25 listopada 2021
  • zakres wiekowy: 8-15 lat (włącznie)
  • zespół: minimum 6 osób
  • czas realizacji projektu: 4 miesiące
  • język wyzwania: polski
  • zgłoszenia wysyła opiekun/opiekunka zespołu

Strona wyzwania Climate Detectives.

Zobacz zaproszenie do udziału w wyzwaniu Climate Detectives, jakie przygotował astronauta, Matthias Maurer: