Ale kosmos! – konkurs grantowy

Po rozmowie z astronautą. Fot. Adam Kozak/MEDIAFOT dla Centrum Nauki Kopernik

Rozpoczynamy pierwszą, w historii kosmicznych aktywności ESERO-Polska, edycję konkursu grantowego pt. Ale kosmos!  Czekamy na zgłoszenia autorskich projektów w dwóch kategoriach:

  • organizacja projektu edukacyjnego dla uczniów i uczennic do 19 roku życia o tematyce kosmicznej przewidującego udział nie mniej niż 20 osób, z wykorzystaniem elementów metody badawczej.
  • organizacja wydarzenia edukacyjnego takiego jak: konferencja, warsztaty, spotkania lub aktywności o tematyce kosmicznej w swoim otoczeniu/środowisku lokalnym – przewidującego udział nie mniej niż 100 osób.

Ale kosmos! to konkurs, którego celem jest wsparcie eduktorów i edukatorek w tworzeniu działań oddolnych, wprowadzających tematykę kosmiczną oraz wiedzę z zakresu rozwoju technologii kosmicznych, w środowiskach lokalnych.

W tym roku, dla twórców najlepszych projektów, przygotowaliśmy granty o łącznej wartości 20 000,00 zł!

Aby aplikować do konkursu należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu Ale kosmos!
  2. Pobrać Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia: Oświadczenie o ochronie danych osobowychZgoda na wykorzystanie wizerunku
  3. Zapoznać się z opracowaniami, jakie będą wymagane w trakcie realizacji zgłoszenia: Wzór raportu końcowegoInspiracja
  4. Do 20 września, prosimy przesłać na adres esero@kopernik.org.pl wypełniony Formularz zgłoszeniowy zawierający plan autorskiego projektu wraz z oświadczeniami.

Życzymy ciekawych pomysłów i czekamy na wasze zgłoszenia!