Zostań Ambasadorem/Ambasadorką Kosmiczną ESERO!

Już od przeszło roku działa nasz program ambasadorski! W tym czasie współpracowały z nami osoby czynnie zaangażowane w edukację (nie zabrakło również zespołu zwycięskiego w konkursie CanSat, który mógł podzielić się swoimi doświadczeniami). Ambasadorzy i ambasadorki upowszechniali edukację kosmiczną ze swojej perspektywy, w swoich społecznościach, na wydarzeniach w Polsce a także za granicą.

Przyszedł czas, aby poszerzyć nasze ambasadorskie grono!

Jeśli jesteś osobą zajmującą się na co dzień:

 • edukacją (szkolną bądź nieformalną)
 • nauką
 • szeroko pojętą inżynierią
 • realizujesz ciekawe projekty/lekcje/etc.

oraz na sercu leży Ci popularyzacja zagadnień związanych z edukacją kosmiczną, to właśnie o Ciebie nam chodzi!

Dlaczego kosmos potrzebuje ambasad?

Celem programu ambasadorskiego jest uwzględnienie w działaniach ESERO-Polska różnych punktów widzenia oraz pogłębienie kontaktu między ESERO a edukator(k)ami oraz osobami „zajmującymi się kosmosem” zawodowo. Pragniemy pokazać odbiorcom naszych działań perspektywę osób doświadczonych w:

 • praktyce edukacyjnej, wykorzystujących kontekst kosmiczny, nowe technologie czy też konstruowanie jako kluczowe elementy swoich działań, a może również zaangażowanych w projekty uczniowskie,
 • pracy naukowej, podczas której poruszają zagadnienia, mogące sprawdzić się jako idealne narzędzia w rękach nauczycieli/ek podczas rozbudzania pasji swoich podopiecznych,
 • projektach studenckich, w ramach których zdobyły one już umiejętności i wiedzę pozwalające im śmiało być specjalist(k)ami w danych obszarach,
 • inżynierskich wyzwaniach oraz rzeczywistości pracy w dynamicznie rozwijającym się w Polsce sektorze kosmicznym, i mogące podzielić się doświadczeniami oraz refleksjami związanymi ze swoją pracą.

Metoda uczenia poprzez działanie jest myślą przewodnią w ESERO-Polska, wokół której orbitują wszystkie nasze działania – chcielibyśmy, aby osoby mające doświadczenie w aktywnościach czy też projektach edukacyjnych aktywizujących młodzież dzieliły się swoimi kompetencjami z szerokim gronem. Taką okazją jest program ambasadorski, podczas którego można poszerzyć zakres swojej działalności, dzięki m.in. wsparciu finansowemu ze strony ESERO.

Poza działalnością popularyzatorską, chcemy uwzględnić naszych Ambasadorów/ki w obradach Komitetu Doradczego ESERO-Polska, w którego skład poza nimi wchodzić będą osoby reprezentujące instytucje finansujące ESERO-Polska oraz wybrane instytucje sektora kosmicznego, a którego celem będzie pomoc w określeniu najbardziej potrzebnych na polskiej scenie edukacyjnej działań w kierunku promocji edukacji kosmicznej.

ESERO będzie finansować działalność ambasadorską przez jeden rok, natomiast później zachęcalibyśmy zaangażowane osoby do utrzymania aktywności w ramach edukacji kosmicznej w formie grupy popularyzatorów, mogącej, m.in. poprzez status stowarzyszenia, realizować zewnętrzne projekty.

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż nie jest koniecznością, aby osoby aplikujące uczestniczyły w dotychczasowych aktywnościach związanych z edukacją kosmiczną realizowanych przez ESERO. Kluczowe dla nas jest aktywne podejście do edukacji oraz motywacja do tworzenia i ciągłego wzrostu jakości materiałów trafiających do edukatorów/ek, a następnie do uczniów.

Karty na stół – kryteria przyjmowania

Kryteria, którymi będziemy się posługiwać przy ocenie zgłoszeń, obejmują takie aspekty jak: doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/wykładów/zajęć pozalekcyjnych, doświadczenie w opiece nad projektami uczniowskimi w ramach klubów, zawodów, olimpiad (z akcentem na projekty o dużej autonomii uczniów), oraz motywacja do udziału w programie.

Dokładniej kryteria opisane są w załączonym pliku.

Co możesz zyskać:

 • Finansowanie działalności na poziomie 3000 zł rocznie
 • Preferencyjny dostęp do wydarzeń ESERO-Polska (wykłady, warsztaty), oraz zasobów (np. pudełka edukacyjne)
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach trenerskich Centrum Nauki Kopernik
 • Formalna kwalifikacja jako trenerów/mówców podczas wydarzeń ESERO-Polska
 • Pomoc ESERO przy organizacji autorskich wydarzeń edukacyjnych o tematyce kosmicznej
 • Kwantyfikowalny rozwój zawodowy

Czego będziemy oczekiwać:

 • Pięć wystąpień (warsztaty, bądź wykłady) rocznie na szkolnych/publicznych wydarzeniach o tematyce kosmicznej
 • Wytworzenie jednego zasobu edukacyjnego rocznie (np. scenariusza lekcji; do zatwierdzenia i rozpowszechniania przez biuro ESERO-Polska)
 • Udział w corocznym spotkaniu Komitetu Doradczego (Advisory Committee) ESERO-Polska

Uczestnictwo w programie nakłada pewne wymagania czasowe – związane z obecnością na wydarzeniach, przygotowaniem do nich, oraz przejazdami. Prosimy wziąć to pod uwagę podczas zgłoszeń.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do 19 lipca 2018 r. CV wraz z listem motywacyjnym na adres esero@kopernik.org.pl.