Zapraszamy do programu ambasadorskiego! Edycja 2021

Edukacyjny wszechświat, czyli zostań ambasadorem/ambasadorką ESERO-Polska!

Od kilku lat prowadzimy program ambasadorski. W tym czasie współpracowały z nami osoby czynnie zaangażowane w edukację oraz zwycięskie zespoły w konkursie CanSat, które mogły podzielić się swoimi doświadczeniami. Ambasadorzy i ambasadorki, wsparci o wiedzę i materiały ESERO, upowszechniali edukację kosmiczną ze swojej perspektywy, w społecznościach lokalnych, na wydarzeniach w Polsce, a także za granicą.

Przyszedł czas, aby poszerzyć nasze ambasadorskie grono!

Jeśli jesteś osobą zajmującą się na co dzień:

 • edukacją (szkolną bądź nieformalną)
 • nauką
 • szeroko pojętą inżynierią
 • realizujesz ciekawe projekty/lekcje/etc.

oraz na sercu leży Ci popularyzacja zagadnień związanych z edukacją kosmiczną, to właśnie o Ciebie nam chodzi!

Dlaczego kosmos potrzebuje ambasadorów i ambasadorek?

Celem programu ambasadorskiego jest uwzględnienie w działaniach ESERO-Polska różnorodnych punktów widzenia oraz pogłębienie kontaktu między ESERO-Polska a edukatorkami i edukatorami, oraz osobami „zajmującymi się kosmosem” zawodowo. Pragniemy pokazać odbiorcom naszych działań perspektywę osób doświadczonych w:

 • praktyce edukacyjnej, wykorzystujących kontekst kosmiczny, nowe technologie czy też konstruowanie jako kluczowe elementy swoich działań, a może również zaangażowanych w projekty uczniowskie,
 • pracy naukowej, podczas której poruszają zagadnienia, mogące sprawdzić się jako skuteczne narzędzia w rękach nauczycieli i nauczycielek do rozbudzania pasji wśród swoich podopiecznych,
 • projektach uczniowskich lub studenckich, w ramach których zdobyły one już umiejętności i wiedzę pozwalające im śmiało być specjalistkami i specjalistami w danych obszarach,
 • inżynierskich wyzwaniach oraz rzeczywistości pracy w dynamicznie rozwijającym się w Polsce sektorze kosmicznym, i mogące podzielić się doświadczeniami oraz refleksjami związanymi ze swoją pracą.

27.10.2018 WARSZAWA POWISLE CENTRUM NAUKI KOPERNIK – WARSZTATY KOSMOS W SZKOLE ESERO 2018

Metoda uczenia poprzez działanie jest myślą przewodnią w ESERO-Polska, wokół której orbitują wszystkie nasze aktywności – chcielibyśmy, aby osoby mające doświadczenie w aktywnościach czy też projektach edukacyjnych aktywizujących młodzież – dzieliły się swoimi kompetencjami z szerokim gronem. Taką okazją jest właśnie program ambasadorski, podczas którego można poszerzyć zakres swojej działalności, dzięki m.in. wsparciu finansowemu, czy biorąc udział w naszych szkoleniach.

Oferujemy wsparcie finansowe działalności ambasadorskiej przez jeden rok, natomiast później zachęcalibyśmy zaangażowane osoby do utrzymania aktywności w ramach edukacji kosmicznej w formie grupy popularyzatorów, mogącej, m.in. poprzez status stowarzyszenia, realizować zewnętrzne projekty.

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż nie jest koniecznością, aby osoby aplikujące uczestniczyły w dotychczasowych aktywnościach związanych z edukacją kosmiczną realizowanych przez nasze biuro. Kluczowe dla nas jest aktywne podejście do edukacji oraz motywacja do tworzenia i ciągłego wzrostu jakości materiałów trafiających do edukatorów i edukatorek, a następnie do uczniów i uczennic.

W tym roku stajemy również przed ogromnym wyzwaniem uczenia się w formie online. Zamknięcie szkół i placówek edukacyjnych wiąże się z koniecznością wprowadzania zupełnie nowych technik uczenia a także tworzenia aktywności atrakcyjnych i angażujących pomimo kontaktu tylko za pośrednictwem komunikatorów i ekranu komputera.

Karty na stół – kryteria przyjmowania

Kryteria, którymi będziemy się posługiwać przy ocenie zgłoszeń, obejmują takie aspekty jak: doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/wykładów/zajęć pozalekcyjnych, doświadczenie w opiece nad projektami uczniowskimi w ramach klubów, zawodów, olimpiad (z akcentem na projekty o dużej autonomii uczniów), oraz motywacja do udziału w programie.

Dokładniej kryteria opisane są w  dokumencie kryteria oceny zgłoszeń.

Co możesz zyskać:

 • Finansowanie działalności na poziomie ok. 3 – 4 tys rocznie
 • Preferencyjny dostęp do wydarzeń ESERO-Polska (wykłady, warsztaty), oraz zasobów (np. pudełka edukacyjne)
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach trenerskich Centrum Nauki Kopernik
 • Formalną kwalifikację jako trenerów/mówców podczas wydarzeń ESERO-Polska
 • Pomoc przy organizacji autorskich wydarzeń edukacyjnych o tematyce kosmicznej
 • Kwantyfikowalny rozwój zawodowy

Czego będziemy oczekiwać:

 • Pięć aktywności (warsztaty, bądź wykłady) w ciągu roku na szkolnych/publicznych wydarzeniach o tematyce kosmicznej, prowadzone w formacie online lub twarzą w twarz, jeśli pozwolą warunki.
 • Wytworzenie zasobu edukacyjnego w trakcie trwania umowy (scenariusza lekcji, do zatwierdzenia i rozpowszechniania przez biuro ESERO-Polska).
 • Rekomendacje z dotychczasowej pracy o wprowadzanych metodach nauczania online, w formie krótkiego tekstu.
 • Krótką relację z każdego przeprowadzonego działania, w jednej z przykładowych formatów: foto relacja, film, krótki opis działania.

Uczestnictwo w programie nakłada pewne wymagania czasowe – związane z obecnością na wydarzeniach, przygotowaniem do nich, oraz przejazdami. Prosimy wziąć to pod uwagę podczas zgłoszeń.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do 15 grudnia 2020 r.  na adres esero@kopernik.org.pl, następujących dokumentów:

 • CV,
 • list motywacyjny z planem działań w ramach przystąpienia do programu ambasadorskiego,
 • listę dotychczasowych działań pozwalającą ocenić doświadczenie w prowadzeniu zajęć: edukacyjnych, popularno-naukowych, projektów edukacyjnych,
 • listę projektów edukacyjnych angażujących uczniów – opis wybranego, zorganizowanego dotychczas działania,
 • krótką biografię (250 słów),
 • zdjęcie do umieszczenia na mapie programu ambasadorskiego: https://esero.kopernik.org.pl/program-ambasadorski/program-ambasadorski/

Zapraszamy do grona naszych ambasadorów i ambasadorek!