Wyzwanie Moon Camp 2020-2021 rozstrzygnięte!

Europejska Agencja Kosmiczna, Fundacja Airbus i Autodesk z przyjemnością ogłaszają zwycięskie projekty Wyzwania Moon Camp 2020-2021.

W tym roku rekordowa liczba zespołów podjęła wyzwanie zaprojektowania w 3D innowacyjnego i futurystycznego obozu księżycowego, który będzie gościł przyszłych odkrywców i odkrywczynie kosmosu. W trzeciej edycji Wyzwania Moon Camp wzięło udział 4173 uczniów i uczennic z 53 krajów świata, w tym 22 z państw członkowskich ESA, Kanady, Słowenii i Łotwy.

ESA, Fundacja Airbus i Autodesk gratulują wszystkim zespołom, które ukończyły to trudne wyzwanie! Dobra robota!

1336 drużyn z 46 krajów, w sumie 2541 uczniów i uczennic, wzięło udział w wyzwaniu dla początkujących Moon Camp Discovery i zaprojektowało rakietę, łazik, lądownik księżycowy, orbitalną stację kosmiczną lub kwatery astronautów.

 

 

W kategorii Moon Camp Explorers 323 zespoły z 31 krajów (w tym 15 państw członkowskich ESA, Kanady i Łotwy), w sumie 1112 uczniów i uczennic, stworzyły kompletną bazę księżycową za pomocą Autodesk®Tinkercad™.

 

 

W kategorii Moon Camp Pioneers 164 zespoły, łącznie 520 uczniów i uczennic z 21 krajów, w tym 13 państw członkowskich ESA i Łotwy, zaprojektowały kompletną bazę księżycową przy użyciu Autodesk®Fusion 360.

 

 

Jury złożone z ekspertów i ekspertek w dziedzinie projektowania 3D, technologii kosmicznych i eksploracji Księżyca było pod ogromnym wrażeniem jakości projektów. Mieli trudne zadanie, aby wybrać trzy najlepsze projekty z państw członkowskich ESA i trzy najlepsze z państw spoza ESA w każdej kategorii. Wszystkie zgłoszenia zostały ocenione pod kątem:

  • kreatywności i innowacyjności,
  • wykonalności,
  • jakości modelu 3D,
  • możliwości dostosowania projektu do środowiska księżycowego.

Zwycięskie drużyny:

Moon Camp Explorers (do 14 lat włącznie)

Państwa członkowskie ESA, Kanada, Słowenia i Łotwa

Państwa spoza ESA

Moon Camp Pioneers (od 15 do 19 lat włącznie)

Państwa członkowskie ESA, Kanada, Słowenia i Łotwa

Państwa spoza ESA

tekst oryginalny: http://www.esa.int/Education/Moon_Camp/Moon_Camp_Challenge_2020-2021_Winners 

18.05.2021