Wizyty astronomów w szkołach – Projekt PTA w ramach setnej rocznicy istnienia Międzynarodowej Unii Astronomicznej

W okresie od września do grudnia 2019 r. astronomowie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego będą odwiedzać szkoły różnego szczebla kształcenia. Zainteresowane placówki już mogą wstępnie zgłaszać się do projektu. Odwiedziny szkoły są bezpłatne, a projekt realizowany jest przez PTA w ramach akcji IAU100 na stulecie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU).

Wizyty astronomów w szkołachCzęść szkół z własnej inicjatywy zaprasza co jakiś czas przedstawicieli różnych zawodów na spotkania z uczniami. Ponieważ w tym roku świętujemy stulecie istnienia Międzynarodowej Unii Astronomicznej, została zorganizowana globalna akcja o nazwie IAU100, z hasłem przewodnim „100 lat pod wspólnym niebem”, w ramach której w różnych krajach na całym świecie prowadzone są projekty popularyzujące astronomię. Polskie Towarzystwo Astronomiczne w tym astronomicznym roku proponuje szkołom wizyty astronomów. Naukowcy przyjadą na spotkania z uczniami i nauczycielami.

Podstawowym elementem wizyty jest ciekawa prelekcja dla uczniów z możliwością zadawania pytań i dyskusji z naukowcem. Do tego dochodzi kilka opcjonalnych elementów. Na przykład do programu wizyty można dodać krótkie spotkanie z nauczycielami, na którym będą zaprezentowane edukacyjne i popularyzujące astronomię projekty skierowane do szkół, przydatne podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Jeżeli w szkole działa kółko astronomiczne, jego członkowie mogą odbyć osobne, indywidualne spotkanie z astronomem. Jest też możliwość dodatkowej prelekcji, jeśli szkoła zdecydowałaby się w tym dniu zorganizować szersze wydarzenie dla rodziców lub mieszkańców okolicy. Może na przykład w okolicy działa klub astronomiczny, który byłby chętny do współpracy i organizacji pokazów nieba.

Zachęcamy szkoły do zgłaszania się do projektu już teraz. Szczegółowe ustalenia programu wizyty i terminu będą dokonywane bezpośrednio z daną szkołą. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest online na stronie https://www.pta.edu.pl/astronomers-in-schools.

Szkoły nie ponoszą kosztów zaproszenia astronoma, przy czym po stronie szkoły są sprawy organizacyjne, takie jak przygotowanie sali do prelekcje, rzutnika, itp. Zwracamy jednak uwagę, iż liczba bezpłatnych wizyt jest limitowana. Jeżeli zainteresowanie przekroczy wielkość środków, którymi dysponują organizatorzy projektu, wtedy wizyty w kolejnych szkołach będą możliwe po opłaceniu kosztów dojazdu astronoma.

Więcej informacji znajdziecie na stronie IAU100.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) to organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów. Istnieje od 1923 roku. Jest to stowarzyszenie naukowe, ale prowadzi też szeroką działalność popularyzującą astronomię. Jest m.in. współwydawcą czasopisma i portalu „Urania – Postępy Astronomii” (www.urania.edu.pl) i koproducentem telewizyjnej serii popularnonaukowej o astronomii i kosmosie pt. „Astronarium” (dostępnej także na YouTube: www.youtube.com/AstronariumPL).

 

 

Międzynarodowa Unia AstronomicznaMiędzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) jest globalną organizacją zrzeszającą astronomów z całego świata. Istnieje od 1919 roku. Obecnie ma ponad 13700 członków.