Warsztaty dla nauczycieli w ESA (wrzesień-grudzień 2023)

Biuro ESA Education ogłosiło harmonogram szkoleń dla nauczycieli w miesiącach wrzesień-grudzień 2023 r.!

W okresie jesienno-zimowym zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach oferowanych przez ESA Education Training Centre w Belgii! Warsztaty są dostępne dla nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych (primary) i średnich (secondary) mieszkających i nauczających w państwach członkowskich ESA, Kanadzie, Łotwie, Litwie, Słowacji, Słowenii i Malcie. Cykl obejmuje osiem propozycji warsztatów z wykorzystaniem trzech różne motywów kosmicznych.

Kilka niezbędnych informacji:

 • Typ wydarzenia: warsztaty
 • Dla kogo: nauczycielki/e przedmiotów STEM lub pokrewnych
 • Okres: od września do grudnia 2023 r
 • Lokalizacja: Laboratorium e-technologii, siedziba ESEC, Transinne, Belgia
 • Poziom: szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa
 • Tematyka: technologia, robotyka, obserwacja Ziemi, eksploracja kosmosu
 • Język prowadzenia: angielski
 • Jak się zgłosić:
 • Zainteresowani nauczyciele/ki mogą zgłosić się tylko na jeden warsztat w tym okresie.

How do surface ocean currents flow? Teachers perform a experiment to visualize this phenomenon during the „Teach with Earth” workshop

Poziom szkoła podstawowa – warsztaty i odpowiadające im terminy składania wniosków to:

Warsztaty Technologia i Robotyka

 • Termin warsztatów: 14 i 15 września 2023 r
 • Termin składania wniosków: 19 lipca 2023 r
 • Wnioskodawcy zostaną powiadomieni w dniu 24 lipca 2023 r., o decyzji przyjęcia bądź nie.

Warsztaty Teach with Earth from Space (obserwacja Ziemi i klimat)

 • Termin warsztatów: 5 i 6 października 2023 r
 • Termin składania wniosków: 17 sierpnia 2023 r
 • Wnioskodawcy zostaną powiadomieni w dniu 24 sierpnia 2023 r., o decyzji przyjęcia bądź nie.

Warsztaty Teach with the Moon (Eksploracja kosmosu)

 • Termin warsztatów: 9 i 10 listopada 2023 r
 • Termin składania wniosków: 21 września 2023 r
 • Wnioskodawcy zostaną powiadomieni w dniu 28 września 2023 r., o decyzji przyjęcia bądź nie.

Warsztaty Technologia i Robotyka

 • Termin warsztatów: 18 i 19 grudnia 2023 r
 • Termin składania wniosków: 30 października 2023 r
 • Wnioskodawcy zostaną powiadomieni w dniu 6 listopada 2023 r., o decyzji przyjęcia bądź nie.

Formularze zapisów na poszczególne warsztaty znajdziecie na stronie ESA Education. – ten link przekieruje was na stronę domową warsztatów dla poziomu szkoły podstawowej.


Teachers analyzing Earth Observation satellite data during the „Teach with Earth” workshop

Poziom szkoła ponadpodstawowa – warsztaty i odpowiadające im terminy składania wniosków to:

Warsztaty Technologia i Robotyka

 • Termin warsztatów: 27, 28 i 29 września 2023 r
 • Termin składania wniosków: 14 sierpnia 2023 r
 • Wnioskodawcy zostaną powiadomieni 21 sierpnia 2023 r., o decyzji przyjęcia bądź nie.

Warsztaty Teach with Earth from Space (obserwacja Ziemi i klimat)

 • Termin warsztatów: 19 i 20 października 2023 r
 • Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2023 r
 • Wnioskodawcy zostaną powiadomieni 7 września 2023 r., o decyzji przyjęcia bądź nie.

Warsztaty Teach with the Moon (Eksploracja kosmosu)

 • Termin warsztatów: 16 i 17 listopada 2023 r
 • Termin składania wniosków: 28 września 2023 r
 • Wnioskodawcy zostaną powiadomieni w dniu 5 października 2023 r., o decyzji przyjęcia bądź nie.

Warsztaty Technologia i Robotyka

 • Termin warsztatów: 11, 12 i 13 grudnia 2023 r
 • Termin składania wniosków: 23 października 2023 r
 • Wnioskodawcy zostaną powiadomieni 30 października 2023 r., o decyzji przyjęcia bądź nie.

Formularze zapisów na poszczególne warsztaty znajdziecie na stronie ESA Education. – ten link przekieruje was na stronę domową warsztatów dla poziomu szkoły ponadpodstawowej.


Exploring the surface of Mars, during the Robotics, Technology and Automation workshop.

Czego oczekiwać

Warsztaty w Laboratorium e-technologii wykorzystują szereg edukacyjnych narzędzi technologicznych (w tym między innymi LEGO Education, Raspberry Pi i Arduino) w kontekście wiedzy o kosmosie, aby umożliwić uczestniczącym nauczycielom zaangażowanie i inspirowanie uczniów i uczennic w przedmiotach STEM. Nauczyciele dowiedzą się również, w jaki sposób mogą korzystać z tych narzędzi edukacyjnych, aby uczestniczyć w projektach edukacyjnych ESA ze swoimi uczniami.

Zainspirowani prawdziwymi misjami kosmicznymi ESA, nauczyciele poznają różne rodzaje wiedzy i umiejętności niezbędnych do powodzenia projektu kosmicznego.

Kto może się zgłosić?

Warsztaty są otwarte dla nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich mieszkających i pracujących w państwach członkowskich ESA. Aplikować mogą również nauczycielki i nauczyciele z Kanady, Łotwy, Litwy, Słowacji, Słowenii i Malty, dzięki specjalnym umowom z ESA. Pierwszeństwo będą mieli nauczyciele, którzy nigdy wcześniej nie uczestniczyli w żadnych warsztatach ESA Education w Laboratorium e-technologii.

Koszty i finansowanie

Zaproszeni nauczyciele powinni zorganizować swoją podróż z miejsca wyjazdu w państwie członkowskim ESA lub w Kanadzie, Łotwie, Litwie, Słowacji, Słowenii lub Malcie do miejsca szkolenia iz powrotem do pierwotnego miejsca wyjazdu.

 • Koszty podróży zostaną pokryte przez ESA do maksymalnej kwoty 300 € na nauczyciela. Koszty te zostaną zwrócone na rachunek bankowy nauczyciela po zakończeniu warsztatów, po przedstawieniu ważnych, oryginalnych rachunków.
 • Na czas trwania warsztatów zakwaterowanie, wyżywienie i lokalny transport zostaną zorganizowane, zarezerwowane i opłacone przez Biuro Edukacji ESA. Nauczyciele będą dzielić pokoje hotelowe.
 • Nauczyciele są odpowiedzialni we własnym zakresie za załatwienie paszportów, wiz i wszelkich dodatkowych wymaganych ubezpieczeń.