Warsztaty dla nauczycieli w ESA (styczeń-luty 2024)

Secondary school teachers exploring the surface of planet Mars

Biuro ESA Education ogłosiło harmonogram szkoleń dla nauczycieli w miesiącach styczeń – luty 2024 r.!

W okresie zimowym zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach oferowanych przez ESA Education Training Centre w Belgii! Warsztaty są dostępne dla nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych (primary) i średnich (secondary) mieszkających i nauczających w państwach członkowskich ESA, Kanadzie, Łotwie, Litwie, Słowacji, Słowenii i Malcie. Cykl obejmuje cztery propozycje warsztatów z wykorzystaniem dwóch różnych motywów kosmicznych.

Kilka niezbędnych informacji:

 • Typ wydarzenia: warsztaty
 • Dla kogo: nauczycielki/e przedmiotów STEM lub pokrewnych
 • Okres: styczeń – luty 2024 r.
 • Lokalizacja: Laboratorium e-technologii, siedziba ESEC, Transinne, Belgia
 • Poziom: szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa
 • Tematyka: technologia, robotyka, obserwacja Ziemi, eksploracja kosmosu
 • Język prowadzenia: angielski
 • Jak się zgłosić:
  • formularze poziom szkoła podstawowa (primary)
  • formularze poziom szkoła ponadpodstawowa (secondary)
 • Zainteresowani nauczyciele/ki mogą zgłosić się tylko na jeden warsztat w tym okresie.

Primary School Teachers exploring the surface of planet Mars. Paxi is supervising the whole operation.

Poziom szkoła podstawowa – warsztaty i odpowiadające im terminy składania wniosków to:

Warsztaty Teach with Earth from Space (obserwacja Ziemi i klimat)

 • Termin warsztatów: 15 i 16 stycznia 2024 r.
 • Termin składania wniosków: 4 grudnia 2023 r.
 • Wnioskodawcy zostaną powiadomieni w dniu 8 grudnia 2023 r., o decyzji przyjęcia bądź nie.
 • FORMULARZ APLIKACJI

Warsztaty Technologia i Robotyka

 • Termin warsztatów: 8 i 9 lutego 2024 r.
 • Termin składania wniosków: 18 grudnia 2023 r.
 • Wnioskodawcy zostaną powiadomieni w dniu 22 grudnia 2023 r., o decyzji przyjęcia bądź nie.
 • FORMULARZ APLIKACJI

Formularze zapisów na poszczególne warsztaty znajdziecie na stronie ESA Education. – ten link przekieruje was na stronę domową warsztatów dla poziomu szkoły podstawowej.


How do surface ocean currents flow? Teachers perform a experiment to visualize this phenomenon during the „Teach with Earth” workshop

Poziom szkoła ponadpodstawowa – warsztaty i odpowiadające im terminy składania wniosków to:

Warsztaty Teach with Earth from Space (obserwacja Ziemi i klimat)

 • Termin warsztatów: 25 i 26 stycznia 2024 r.
 • Termin składania wniosków: 11 grudnia 2023 r.
 • Wnioskodawcy zostaną powiadomieni 15 grudnia 2023 r., o decyzji przyjęcia bądź nie.
 • FORMULARZ APLIKACJI

Warsztaty Technologia i Robotyka

 • Termin warsztatów: 19, 20 i 21 lutego 2024 r.
 • Termin składania wniosków: 5 stycznia 2024 r.
 • Wnioskodawcy zostaną powiadomieni 10 stycznia 2024 r., o decyzji przyjęcia bądź nie.
 • FORMULARZ APLIKACJI

Formularze zapisów na poszczególne warsztaty znajdziecie na stronie ESA Education. – ten link przekieruje was na stronę domową warsztatów dla poziomu szkoły ponadpodstawowej.


Teachers analyzing Earth Observation satellite data during the „Teach with Earth” workshop

Czego oczekiwać

Warsztaty w Laboratorium e-technologii wykorzystują szereg edukacyjnych narzędzi technologicznych (w tym między innymi LEGO Education, Raspberry Pi i Arduino) w kontekście wiedzy o kosmosie, aby umożliwić uczestniczącym nauczycielom zaangażowanie i inspirowanie uczniów i uczennic w przedmiotach STEM. Nauczyciele dowiedzą się również, w jaki sposób mogą korzystać z tych narzędzi edukacyjnych, aby uczestniczyć w projektach edukacyjnych ESA ze swoimi uczniami.

Zainspirowani prawdziwymi misjami kosmicznymi ESA, nauczyciele poznają różne rodzaje wiedzy i umiejętności niezbędnych do powodzenia projektu kosmicznego.

Kto może się zgłosić?

Warsztaty są otwarte dla nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich mieszkających i pracujących w państwach członkowskich ESA. Aplikować mogą również nauczycielki i nauczyciele z Kanady, Łotwy, Litwy, Słowacji, Słowenii i Malty, dzięki specjalnym umowom z ESA. Pierwszeństwo będą mieli nauczyciele, którzy nigdy wcześniej nie uczestniczyli w żadnych warsztatach ESA Education w Laboratorium e-technologii.

Koszty i finansowanie

Zaproszeni nauczyciele powinni zorganizować swoją podróż z miejsca wyjazdu w państwie członkowskim ESA lub w Kanadzie, Łotwie, Litwie, Słowacji, Słowenii lub Malcie do miejsca szkolenia i z powrotem do pierwotnego miejsca wyjazdu.

 • Koszty podróży zostaną pokryte przez ESA do maksymalnej kwoty 300 € na nauczyciela. Koszty te zostaną zwrócone na rachunek bankowy nauczyciela po zakończeniu warsztatów, po przedstawieniu ważnych, oryginalnych rachunków.
 • Na czas trwania warsztatów zakwaterowanie, wyżywienie i lokalny transport zostaną zorganizowane, zarezerwowane i opłacone przez Biuro Edukacji ESA. Nauczyciele będą dzielić pokoje hotelowe.
 • Nauczyciele są odpowiedzialni we własnym zakresie za załatwienie paszportów, wiz i wszelkich dodatkowych wymaganych ubezpieczeń.