Uczelnie

Obserwatorium Astronomiczne UW

www.astrouw.edu.pl

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego (OAUW) jest placówką naukową działającą nieprzerwanie od ponad dwustu lat  – od 1825 r. w budynku Obserwatorium Astronomicznego w Al. Ujazdowskich 4. OAUW dysponuje dwiema stacjami obserwacyjnymi: północną w Ostrowiku koło Warszawy, przeznaczoną głównie do celów dydaktycznych, oraz południową w Obserwatorium Las Campanas (LCO) w Chile – w jednej z najlepszych lokalizacji astronomicznych na świecie. Obserwatorium Astronomiczne prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach: astronomia pozagalaktyczna, teoria względności i kosmologia, teoria atmosfer gwiazdowych, teoria przepływów hydrodynamicznych w układach podwójnych i w materii międzygwiazdowej, obserwacje gwiazd zmiennych (podwójnych, pulsujących, aktywnych chromosferycznie), fotometria gromad gwiazdowych, spektroskopia gwiazd zmiennych i chemicznie osobliwych.