Siła powietrza

Jak zrobić barometr? Po co się w ogóle używa takiego przyrządu? Ten scenariusz zawiera krótki projekt, który pozwoli uczniom i uczennicom prowadzić obserwacje. Pomoże dostrzegać zależności między zjawiskami i wyciągać wnioski. Może być uzupełnieniem bloku lekcji: wykonanie przyrządu na technice i prowadzenie obserwacji na lekcji przyrody.

Dokumenty do pobrania:

46 – Siła powietrza