Zapraszamy na konferencję Pokazać – Przekazać 2020!

Tegoroczna konferencja Pokazać – Przekazać 2020 odbędzie się w świecie wirtualnym, a zamiast dwóch dni potrwa od początku lipca do końca sierpnia. Zapraszamy serdecznie do udziału w każdym z jej trzech etapów!

Konferencja Pokazać – Przekazać jest corocznym spotkaniem osób, którym zależy na poprawie jakości edukacji. W 2019 roku przyglądaliśmy się roli nauczyciela w rzeczywistości XXI wieku, która, przynosząc zmiany społeczne i technologiczne, wymusiła zmiany w edukacji. W Polsce temat ten zyskał dodatkowy kontekst ze względu na napięcia w środowisku nauczycielskim związane ze strajkiem i kolejnym etapem wdrażania reformy szkolnictwa.

W tym roku wybuchła pandemia. Dzieci, młodzież, ich rodzice oraz nauczyciele i dyrektorzy nagle znaleźli się w nowej rzeczywistości. Z dnia na dzień lekcje przeniosły się z budynku szkoły do świata wirtualnego. Edukacja zdalna obnażyła słabości i brak przygotowania systemu. Z drugiej strony sama szkolna społeczność okazała się silna i zdeterminowana. W tej nowej sytuacji pojawiły się nowe pomysły i inicjatywy, chęć niesienia wzajemnej pomocy. Edukacja zdalna jest tylko elementem spojrzenia ogólniejszego. Hasłem tegorocznej konferencji jest „Szkoła: rzeczywistość rozszerzona”. Rozszerzona o nowe role i zdania, jakie przypadły rodzicom uczniom i nauczycielom, ale i o nowoczesne narzędzia i technologie.

Punktem odniesienia do wszystkich działań podczas konferencji będzie więc dyskusja dotycząca redefinicji funkcji szkoły. Spróbujemy ją zaprojektować na nowo. Będziemy się poruszać w trzech obszarach, które tu, w Koperniku, zidentyfikowaliśmy jako wymagające rekonstrukcji: relacje i role, jakie w społeczności szkolnej pełnią uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrektorzy; metody pracy i sposoby uczenia i uczenia się oraz narzędzia i zasoby edukacyjnych, którymi dysponujemy. By uzyskać jak najszerszą perspektywę, która pomoże wypracować konkretne rozwiązania na przyszłość, sięgniemy po różnorodne formaty dyskusji.

Czekają nas panele, interaktywne wykłady, wywiady, webinaria i warsztaty. Chcemy, aby wybrzmiały głosy wszystkich interesariuszy edukacji: rodziców, nauczycieli, dyrektorów, edukatorów, samorządowców, przedstawicieli III sektora i – przede wszystkim – uczniów.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym planem tegorocznej – wyjątkowej, bo wirtualnej – konferencji. Informacje dotyczące kolejnych etapów Pokazać – Przekazać 2020 znajdą Państwo w odpowiednich kafelkach na stronie Kopernika. Na stronie dostępne są również materiały archiwalne. Przebieg konferencji będzie można śledzić na facebookowym fanpage’u Pokazać – Przekazać. Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak na webinaria, warsztaty, finał konferencji trzeba się rejestrować.