„Exercising in space”

film w j. angielskim

„Kosmiczny trening”

Film pokazuje jak astronauci radzą sobie z codziennymi zajęciami w warunkach mikrograwitacji.