Patrz w gwiazdy IV – pokaz w planetarium

film w j. polskim

Dowiedz się więcej o gwiazdach oraz o ich potencjalnych mieszkańcach. Zobacz jakie próby nawiązania kontaktu z obcymi cywilizacjami podjęła do tej pory ludzkość. Prześledź misje słynnych sond Voyager, które nie tylko zbadały Układ Słoneczny, ale też pędzą ku gwiazdom, a na swoim pokładzie niosą wiadomość od ziemian.