Kosmiczna Przygoda

3 czerwca rusza nabór uczestników do wakacyjnego programu „Kosmiczna Przygoda” w Centrum Nauki Kopernik! To cykl całodniowych wydarzeń skierowanych do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku 8–13 lat.


Każde wydarzenie to dzień pełen atrakcji w Centrum Nauki Kopernik. Zaprosimy uczestników na pokaz w Planetarium: „Voyager: Niekończąca się podróż”, do zwiedzania wystawyPrzyszłość jest dziś” mówiącej o najważniejszych wyzwaniach współczesności, w tym jakie miejsce w nich mają badania kosmosu oraz na warsztaty, podczas których zastanowimy się, jakie materiały są najlepsze do zbudowania statku kosmicznego.
Wszystkie elementy programu mają zainspirować młode osoby do zgłębiania tajemnic, które kryje zarówno coś tak dużego, jak nasz Układ Słoneczny, jak i tak małego jak struktura różnorakich materiałów konstrukcyjnych. To doskonałe wprowadzenie do rozwijania nowych zainteresowań i pasji do nauki u dzieci i młodzieży.


Kto może zgłosić grupę do programu?

Wszystkie organizacje i placówki działające na terytorium województwa mazowieckiego, które opiekują się młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, w wieku 8–13 lat, i/lub organizują dla niej zajęcia, m.in.:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • placówki wsparcia dziennego
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • świetlice,
 • feryjne placówki edukacyjne (lato w mieście),
 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły,
 • domy dziecka,
 • domy kultury.

Przykładowe czynniki narażające na wykluczenie:

 • zagrożenie ubóstwem,
 • wykluczenie komunikacyjne,
 • ograniczony dostęp do usług publicznych,
 • choroby przewlekłe lub niepełnosprawności,
 • doświadczenie uchodźctwa,
 • narażenie na dyskryminację,
 • niewystarczająca dostępność oferty edukacyjnej/kulturalnej w otoczeniu miejsca zamieszkania.

Powyższe listy nie są wyczerpujące. Zachęcamy do zgłaszania niewymienionych przez nas grup zagrożonych wykluczeniem.


Jak zgłosić grupę?

Aby zgłosić grupę, wystarczy wypełnić formularz, klikając w przycisk poniżej.

Jedna grupa może wziąć udział tylko w jednym wydarzeniu. Jedna organizacja może zgłosić więcej niż jedną grupę. Przy zgłoszeniu placówka deklaruje wszystkie dogodne dla siebie terminy, a organizator decyduje o przydziale terminu. Decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Wydarzenia Kosmiczna Przygoda. W razie pomyłki przy wypełnianiu formularza lub konieczności zmiany podanych w nim informacji placówka zgłaszająca zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu z organizatorem na adres mailowy iwo.maciak@kopernik.org.pl.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ


Ważne informacje:

– Termin zapisów: od 3 czerwca do dwóch tygodni przed terminem wydarzenia

– Zapisy uzupełniające: zostaną otwarte, jeśli pozostaną wolne miejsca

– Terminy wydarzeń: 3, 10, 17, 24 i 31 lipca, 7 sierpnia

– Czas trwania wydarzenia: 09:00–15:00

– Wiek uczestników: 8–13 lat

– Liczebność zgłoszonej grupy: min. 10 dzieci z jednym opiekunem

– Liczebność uczestników jednego wydarzenia: maks. 140 osób (razem z opiekunami)

– Język wydarzenia: polski

– Zapewniamy:

 • wszystkim – posiłek w dniu wydarzenia;
 • grupom spoza Warszawy – pokrycie kosztów dojazdu i powrotu z Centrum Nauki Kopernik.

 

REGULAMIN


Materiały graficzne można pobrać tutaj.
Wydarzenia odbywają się w ramach programu edukacji kosmicznej ESERO-Polska, prowadzonego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Europejską Agencją Kosmiczną.