Kosmiczna Przygoda

5 czerwca rusza nabór uczestników do wakacyjnego programu „Kosmiczna Przygoda” w Centrum Nauki Kopernik! To cykl całodniowych wydarzeń skierowanych do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku 12–15 lat.


Każde wydarzenie to dzień pełen atrakcji w Centrum Nauki Kopernik. Zaprosimy uczestników do Planetarium na pokaz „Jesteśmy Strażnikami” dotyczący ochrony klimatu, do zwiedzania wystawy „Przyszłość jest dziś” mówiącej o najważniejszych wyzwaniach współczesności oraz na warsztaty o kosmicznych źródłach energii. Wszystkie elementy programu mają zachęcić młodzież do eksperymentowania oraz namysłu nad zagadnieniami związanymi z kryzysem klimatycznym,  energetyką i rozwojem nowoczesnych technologii. To doskonałe wprowadzenie do rozwijania nowych zainteresowań i kompetencji w kontekście problemów stojących dziś przed całą ludzkością.


Kto może zgłosić grupę do programu?

Wszystkie organizacje i placówki działające na terytorium województwa mazowieckiego, które opiekują się młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, w wieku 12–15 lat, i/lub organizują dla niej zajęcia, m.in.:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • świetlice,
 • feryjne placówki edukacyjne (lato w mieście),
 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły,
 • domy dziecka,
 • domy kultury.

Przykładowe czynniki narażające na wykluczenie:

 • zagrożenie ubóstwem,
 • wykluczenie komunikacyjne,
 • ograniczony dostęp do usług publicznych,
 • choroby przewlekłe lub niepełnosprawności,
 • doświadczenie uchodźctwa,
 • narażenie na dyskryminację,
 • niewystarczająca dostępność oferty edukacyjnej/kulturalnej w otoczeniu miejsca zamieszkania.

Powyższe listy nie są wyczerpujące. Zachęcamy do zgłaszania niewymienionych przez nas grup zagrożonych wykluczeniem.


Jak zgłosić grupę?

Aby zgłosić grupę, wystarczy wypełnić formularz, klikając w przycisk poniżej.

Jedna grupa może wziąć udział tylko w jednym wydarzeniu. Jedna organizacja może zgłosić więcej niż jedną grupę. Przy zgłoszeniu placówka deklaruje wszystkie dogodne dla siebie terminy, a organizator decyduje o przydziale terminu. Decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu cyklu wydarzeń. W razie pomyłki przy wypełnianiu formularza lub konieczności zmiany podanych w nim informacji placówka zgłaszająca zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu z organizatorem na adres mailowy.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ

(zgłoszenia otwieramy w poniedziałek 5 czerwca)


Ważne informacje:

– Termin zapisów: 5–11 czerwca

– Zapisy uzupełniające: zostaną otwarte, jeśli pozostaną wolne miejsca

– Terminy wydarzeń: 4, 11, 18 i 25 lipca, 1 i 8 sierpnia

– Czas trwania wydarzenia: 09:00–16:30

– Wiek uczestników: 12–15 lat

– Liczebność zgłoszonej grupy: min. 10 dzieci z jednym opiekunem

– Liczebność uczestników jednego wydarzenia: maks. 140 osób (razem z opiekunami)

– Język wydarzenia: polski

– Zapewniamy:

 • wszystkim – posiłek w dniu wydarzenia;
 • grupom spoza Warszawy – pokrycie kosztów dojazdu i powrotu z Centrum Nauki Kopernik.

 

REGULAMIN


Materiały graficzne można pobrać tutaj.
Wydarzenia odbywają się w ramach programu edukacji kosmicznej ESERO-Polska, prowadzonego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Europejską Agencją Kosmiczną.