Konferencja Pokazać-Przekazać 2022

 

40 ekspertów, wykład otwarcia i sesje dialogowe, 12 warsztatów, 5 paneli dyskusyjnych, 22 godziny szkoleniowe. Dwa dni, by przedstawiciele różnych środowisk wspólnie spróbowali odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania dotyczące edukacji włączającej.


Inni to także my. Różnorodność jako potencjał społeczny i wyzwanie dla edukacji.

Pod tym hasłem 26 i 27 sierpnia w Warszawie odbędzie się konferencja Pokazać-Przekazać 2022 w Centrum Nauki Kopernik.


Spotkają się nauczyciele, edukatorzy, pedagodzy specjalni, trenerzy, asystenci kulturowi i językowi, dyrektorzy placówek oświatowych, domów kultury, muzeów, naukowcy oraz przedstawiciele trzeciego sektora i organizacji międzynarodowych. Będą dyskutować o tym, jak gwałtownie rosnąca różnorodność kulturowa, językowa i społeczno-ekonomiczna wpływa na zmianę działań edukacyjnych w kierunku praktyk włączających wszystkie, bez wyjątku, osoby uczące się.

 

Konferencja Pokazać – Przekazać 2022 ma szczególne znaczenie. Przede wszystkim ze względu na aktualną sytuację geopolityczną związaną z wojną na Ukrainie, ale też potężne ruchy migracyjne oraz ze względu na długotrwałe doświadczenie nauki hybrydowej w czasie pandemii Covid-19. Te trzy zjawiska leżą u podstaw utraty spójności społecznej, która prowadzić może do rozwarstwienia społecznego, a w rezultacie do wykluczenia osób uczących się ze środowisk defaworyzowanych.

 

Wykład inauguracyjny wygłosi dr Urszula Markowska-Manista, badaczka w międzynarodowym projekcie Uniwersytetu Harvarda (USA), dotyczącym edukacji i wychowania w różnorodnych kulturowo środowiskach. Potem – podczas paneli – uczestnicy przedyskutują, jak projektować i prowadzić zajęcia edukacyjne (np. w szkole, muzeum, domu kultury, świetlicy), by uwzględniały podejście włączające a zarazem zróżnicowane indywidualne potrzeby społeczne i edukacyjne. Albo jak wykorzystać różnorodność, wielokulturowość i międzykulturowość do wzbogacenia środowiska uczenia się, jako potencjał do rozwoju cywilizacyjnego i społecznego. Pierwszy dzień zamknie Seminarium: Koalicje dla Ziemi (wydarzenie towarzyszące programowi edukacyjnemu wystawy „Przyszłość jest dziś” powiązane z jej zwiedzaniem). Uczestnicy podejmą  próba zrozumienia i doświadczenia przynależności, wspólnoty i różnorodności, które wynikają z naszego miejsca na świecie, wiedzy i gotowości do działania. Porozmawiają o swych przekonaniach i gotowości do budowania solidarności, która pozwoli skuteczniej dbać o planetę i o nas samych.

 

Drugi dzień rozpocznie sesja dialogowa wybitnych osobistości: prof. Małgorzaty Żytko – Wydział

Pedagogiczny UW, ekspert OECD w zakresie wczesnej edukacji z prof. Jackiem Pyżalskim – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pomysłodawcą i kierownikiem ponad 60 międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Oboje, bazując na światowych raportach, przedstawią mapę najważniejszych wyzwań edukacji włączającej, uzupełnioną o konkretne przykłady działań. Potem uczestnicy wezmą udział w warsztatach, by znaleźć nową inspirację do podejmowania działań włączających oraz zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności.  Konferencję zamknie sesja nt.  scenariuszy przyszłości edukacji, między innymi, z udziałem Judyta Kotarby – Collegium Da Vinci, Pawła Małysza – studenta SGH, Zofii Dzik – Instytut Humanites.

                     

Korzyści dla uczestników: poznają sprawdzone i rekomendowane w innych krajach rozwiązania. Wymienią się doświadczeniami i dobrymi praktykami z ostatnich kilku miesięcy nauczania w  wielokulturowych i wielojęzycznych klasach. Zostaną współtwórcami praktycznych rozwiązań dla innych nauczycieli, edukatorów poprzez aktywny udział w panelach i warsztatach prowadzonych przez znanych i cenionych w kraju i zagranicą ekspertów z zakresu edukacji interkulturowej, obywatelskiej, włączającej oraz kształcenia uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Uzyskają wsparcie w doskonaleniu zawodowym i rozwoju osobistym na najwyższym poziomie. Otrzymają certyfikat udziału w konferencji z zakresu różnorodności i włączania w edukacji. Wzbogacą się o kontakty,  siłę, motywację i mnóstwo inspiracji na nadchodzący rok szkolny!!!

 

Wszyscy zainteresowani udziałem w konferencji powinni się zarejestrować i przesłać wypełniony formularz do 17 sierpnia. Opłata konferencyjna wynosi 246 zł brutto (w tym 23% VAT).

Organizator zapewnia wysokiej jakości wydarzenie oraz kanapki, gorące, zimne napoje i obiady.


Podczas wakacji organizatorzy zachęcają do oglądania mini-wywiadów z cyklu „PP na FB – live” z ekspertami zaproszonymi na PP2022, w kontekście ich wystąpień na konferencji.

Na żywo, w każdą środę sierpnia, zawsze o godz. 18.00 na profilu FB Centrum Nauki Kopernik  https://www.facebook.com/CentrumNaukiKopernik

17 sierpnia – dr Urszula Markowska-Manista, Uniwersytet Warszawski, obecnie badaczka w międzynarodowym projekcie Uniwersytetu Harvarda (USA), dotyczącym edukacji i wychowania w różnorodnych kulturowo środowiskach na obszarze Afryki i Europy Środkowo-Wschodniej.


Partnerzy Medialni konferencji: Wyborcza.pl, Głos Nauczycielski, EduNews.pl, Głos Pedagogiczny

 

Formularz i program konferencji: https://www.kopernik.org.pl/pokazac-przekazac-2022

Obserwuj FB wydarzenie: https://fb.me/e/3p4Fthu8t