Gdzie jest Solar Orbiter

Misja Solar Orbiter pozwoli zbliżyć się do naszej gwiazdy jak nigdy dotąd i wykona serię zdjęć jej powierzchni. Podczas 21-miesięcznej podróży sonda będzie wykorzystywać grawitację Ziemi i Wenus, żeby okrążać Słońce po stabilnej orbicie eliptycznej. Najbliższy punkt tej orbity jest oddalony od powierzchni Słońca o 42 miliony kilometrów.

Wizualizacja sondy Solar Orbiter zbliżającej się do Słońca. ESA

Solar Orbiter wyruszył w podróż 10 lutego 2020 roku. Ekipa badawcza na Ziemi będzie w stanie przewidzieć, kiedy sonda znajdzie się w swoim peryhelium, czyli miejscu na orbicie, w którym odległość od Słońca jest najmniejsza. Ta pozycja da najwięcej możliwości obserwacji. Niestety takie badania wymagają cierpliwości – Solar Orbiter będzie osiągał peryhelium raz na pół roku.

Kiedy sonda będzie w drodze do najbardziej korzystnego położenia, operatorzy na Ziemi wydadzą jej polecenie stopniowego ustawienia się pod najlepszym dla obserwacji kątem. Dzięki temu Solar Orbiter będzie obserwować Słońce z wyższych szerokości geograficznych. Pozwoli to po raz pierwszy uzyskać wysokiej jakości zdjęcia biegunów naszej gwiazdy, które odgrywają ogromną rolę w wytwarzaniu jego pola magnetycznego. https://solarorbiter.esac.esa.int/where/ Interaktywne narzędzie Where is Solar Orbiter, dostępne na stronie ESA, pozwala badać trajektorię misji i śledzić pozycję sondy każdego dnia jej podróży. Na symulatorze zielonym kolorem zaznaczona jest trajektoria, którą Solar Orbiter już przebył. Kolorem czerwonym zaznaczona jest dalsza trasa, którą sonda ma jeszcze przed sobą.

Pierwsze bliskie spotkanie Solar Orbitera ze Słońcem miało miejsce 15 czerwca 2020 roku. Sonda zbliżyła się do powierzchni gwiazdy na około 77 milionów kilometrów – była więc około dwa razy bliżej Słońca, niż Ziemia. Jest to najmniejsza odległość, z jakiej kiedykolwiek wykonane zostały zdjęcia Słońca. Po pierwszych testach sprawności instrumentów Solar Orbiter może już bez przeszkód wkroczyć w fazę badawczą. Przez najbliższe miesiące sonda będzie zacieśniać orbitę wokół Słońca i wykonywać pomiary. Rutynowe badania z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi rozpoczną się w listopadzie 2021 roku.

Warto dodać, że misja Parker Solar Probe NASA zbliża się do powierzchni Słońca na jeszcze mniejsze odległości. Ta sonda nie jest jednak wyposażona w teleskopy zdolne do bezpośrednich obserwacji naszej gwiazdy.