Firmy

Creotech Instruments S.A.

www.creotech.pl

Creotech Instruments prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: opracowanie i produkcja elektroniki, integracja mikrosatelitów oraz przechowywanie i przetwarzania danych z zobrazowań satelitarnych. Firma opracowuje i wytwarza elektronikę dla zastosowań w przestrzeni kosmicznej, w aplikacjach przemysłowych i naukowych, np. podsystemy satelitarne i naziemne, systemy synchronizacji czasu poniżej 1 ns w nauce, zaawansowane kamery oparte na sensorach CCD/CMOS, wbudowane komputery i inne systemy pomiarowe i kontrolne oraz inteligentne zasilacze. Produkty opracowane i/lub wytworzone przez Creotech są stosowane przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz czołowe centra naukowe: CERN, GSI, DESY, IKHEF, ITER, DARPA.

Astri Polska Sp. z o.o.

www.astripolska.pl

Astri Polska to pierwsza polska firma, której 100% przychodu pochodzi z sektora kosmicznego. Specjalizuje się w elektronice, optomechatronice, GNSS, satelitarnych obserwacjach Ziemi i aplikacjach satelitarnych. Portfolio firmy liczy ok. 50 projektów związanych z rozwojem technologii kosmicznych realizowanych m.in. dla: ESA, Komisji Europejskiej (FP7, BONUS, ENIAC, Horyzont 2020) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rozwiązania Astri Polska są wykorzystywane w wiodących europejskich misjach kosmicznych, takich jak: JUICE, MetOp-SG, Sentinel-5, NeoSat, EUCLID. Firma jest autoryzowanym dystrybutorem zobrazowań satelitarnych i produktów geoinformacyjnych Airbus Defence and Space w Polsce. Posiada także kompetencje w przetwarzaniu zobrazowań satelitarnych i tworzeniu aplikacji na nich bazujących. Jest też członkiem Copernicus Relays – elitarnego grona ekspertów w dziedzinie satelitarnych obserwacji Ziemi w krajach UE. Astri Polska to joint venture pomiędzy Airbus Defence and Space i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Od momentu powstania w 2010 roku firma rozwija się dynamicznie, zatrudniając obecnie ok. 80 osób, w większości polskich inżynierów. Działalność Astri Polska jest zgodna z priorytetami Polskiej Strategii Kosmicznej.