Creotech Instruments S.A.

Creotech Instruments prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: opracowanie i produkcja elektroniki, integracja mikrosatelitów oraz przechowywanie i przetwarzania danych z zobrazowań satelitarnych. Firma opracowuje i wytwarza elektronikę dla zastosowań w przestrzeni kosmicznej, w aplikacjach przemysłowych i naukowych, np. podsystemy satelitarne i naziemne, systemy synchronizacji czasu poniżej 1 ns w nauce, zaawansowane kamery oparte na sensorach CCD/CMOS, wbudowane komputery i inne systemy pomiarowe i kontrolne oraz inteligentne zasilacze. Produkty opracowane i/lub wytworzone przez Creotech są stosowane przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz czołowe centra naukowe: CERN, GSI, DESY, IKHEF, ITER, DARPA.