Warsztaty dla nauczycieli w ESA! – edycja letnia i jesienna 2020

Europejska Agencja Kosmiczna zaprasza nauczycieli i nauczycielki szkół podstawowych oraz średnich do udziału w warsztatach STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Edycja letnia odbędzie się w dniach 7–10 lipca, a edycja jesienna w dniach 1–4 października. Obie edycje mają ten sam program i odbywają się w w Leiden, w Holandii.

Jaki jest program warsztatów?

Podczas warsztatów, identycznych latem i jesienią, odbędą się wykłady ekspertów kosmicznych oraz wizyty w ESTEC, największym w Europie ośrodku dedykowanym technologiom kosmicznym. W trakcie czterodniowego programu uczestnicy wezmą udział w praktycznych sesjach szkoleniowych pokazujących m. in. jak wykorzystać materiały ESA do przeprowadzenia ciekawych lekcji. Warsztaty stanowią również wyjątkową okazję do nawiązania kontaktów z ekspertami kosmicznymi z całej Europy.

Dla kogo?

W warsztatach mogą brać udział nauczyciele szkół podstawowych i średnich przedmiotów związanych ze STEM, którzy mieszkają i pracują w jednym z państw członkowskich ESA (w tym w Polsce).

Obowiązkowy jest udział w całym czterodniowym warsztacie, którego językiem roboczym jest angielski. Warsztaty są zatem otwarte jedynie dla uczestników, którzy posiadają biegłą znajomość języka angielskiego. Pierwszeństwo będą mieli nauczyciele, którzy nie brali udziału w dotychczasowych warsztatach dla nauczycieli prowadzonych przez ESA.

Koszty

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Europejska Agencja Kosmiczna organizuje i sponsoruje noclegi (4 noce), niezbędny transport lokalny podczas warsztatów, lunch i poczęstunek, a także jedną kolację towarzyską. Uczestnicy i uczestniczki sami pokrywają koszty podróży do i z Leiden oraz koszt wieczornych posiłków, z wyjątkiem kolacji towarzyskiej oferowanej przez ESA.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Nauczyciele ubiegający się o udział w jednym z warsztatów powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy. Nauczyciele są wybierani na podstawie dostarczonych informacji. Termin przyjmowania zgłoszeń na oba warsztaty upływa 12 marca 2020 r. Wybrane osoby otrzymają informację zwrotną do 24 marca 2020 r.

APLIKUJ TERAZ

Sprawdźcie również całe kalendarium warsztatów ESA w 2020 roku.