Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

Stowarzyszenie non-profit mające na celu prowadzenie działalności oświatowej i naukowej poprzez rozpowszechnianie wiedzy związanej z sektorem kosmicznym i rozwijanie kontaktów pomiędzy osobami związanymi z branżą w kraju i za granicą. Wspiera w ten sposób rozwój zawodowy swoich członków oraz podmiotów tworzących sektor kosmiczny. Jego członkowie aktywnie prowadzą działania informacyjne związane z wpływem sektora kosmicznego na społeczeństwo oraz sposobów rozpoczęcia swojej kariery w tymże sektorze.

Stowarzyszenie operuje w Polsce, Holandii oraz Niemczech. Jego członkowie są również obecni we Francji, Portugalii, Singapurze.

Motto to: “Łączymy w kosmosie i na Ziemi”