„How to brush your teeth in space!”

film w j. angielskim

Jak myć zęby w kosmosie” 

Film pokazuje jak astronauci radzą sobie z codziennymi zajęciami w warunkach mikrograwitacji.