Kosmiczny rolnik

W tym materiale uczniowie i uczennice staną przed zadaniem wykonania z sześciu aktywności, w których zbadają poszczególne czynniki wpływające na wzrost roślin i zastanowią się nad ich znaczeniem dla hodowli roślin w kosmosie. Dowiedzą się, że do wzrostu rośliny potrzebują powietrza, wody, substancji odżywczych i stabilnej temperatury. Uczniowie i uczennice  zaobserwują, co dzieje się z roślinami, gdy niektóre z tych czynników ulegną zmianie.

Dokumenty do pobrania:

02_Astro_Farmer-Kosmiczny_rolnik