Zaproś ambasadora

Aneta Kołton-Janiga

Nauczycielka fizyki i chemii w ZSO nr 5 w Sosnowcu. Absolwentka biologii Uniwersytetu Matematyczno-Przyrodniczego w Kielcach, studiów podyplomowych z fizyki i chemii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz kursu oligofrenopedagogiki w Katowicach. Jest nauczycielem mianowanym z 9-letnim stażem. Wciąż doskonali swój warsztat i poszukuje nowych, lepszych metod edukacyjnych. Uczy dzieci i młodzież poznawać świat poprzez doświadczenia, konstruowanie, pracę w zespole. Jej podopieczni biorą udział w licznych projektach ogólnopolskich i międzynarodowych, m. in. „Szkoła z klasą” (CEO), „Aktywna edukacja” (CEO), „Górnictwo na fali” (Ścieżki Kopernika), „Intel Make Tommorow Poland” (Intel, Centrum Nauki Kopernik), „EarthKam” (NASA). Od dwóch lat współpracuje z Kopernikiem. Prowadzi Klub Młodego Odkrywcy „Eksplorek” oraz realizuje grant w ramach programu Konstruktorzy Marzeń, finansowanego przez firmę Boeing.

Tomasz Książczyk

Edukator, doktor nauk biologicznych i pasjonat astronomii. Członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz Sekcji Obserwacji Słońca. Promuje nauki przyrodnicze w Poznaniu i okolicach, organizując m. in. kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz pokazy astronomiczne w Otwartym Obserwatorium Wilda oraz Obserwatorium Astronomicznym „Swarzędzkie Gwiezdne Wrota”. Współpracuje z Wolnymi Szkołami Demokratycznymi. Jest słuchaczem Kursu Trenera Nauki (trenera dydaktyki aktywnej).  W tegorocznej edycji Swarzędzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019 wnioskował o stworzenie Obserwatorium Astronomicznego „Swarzędzkie Gwiezdne Wrota”. Jest członkiem narodowego panelu oceniającego projekty konkursowe w ramach konkursu 2017 „The Youth for Space Challenge – ODYSSEUS II”. Jego firma Molecularium promuje warsztatowe połączenie biologii z astronomią.

Anna Bukiewicz-Szul

Fizyk komputerowy. Od kilkunastu lat pracuje jako nauczycielka fizyki oraz informatyki we wrocławskich szkołach. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wraz z uczniami brała udział w konkursach astronomicznych „EarthKAM” (NASA), „ReMY” i „Astro Pi” (ESA, ESERO). W jednej ze szkół przeprowadziła również projekt „ARISS w Salezie”, polegający na nawiązaniu połączenia radiowego z dowódcą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W ramach doskonalenia zawodowego i samorozwoju wzięła udział w szkoleniach zorganizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną: ESA e-robotics and automatics teacher workshops oraz ESA/GTTP teacher workshops. Uczestniczyła w międzynarodowych kursach organizowanych przez Fundację New Space, Space Awareness oraz Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej w Czechach. Nieustannie zaraża swoją pasją nie tylko uczniów, ale także nauczycieli. Organizuje szkolenia z wdrażania tematyki kosmicznej w realizację podstawy programowej. Jest Inicjatorką imprez edukacyjnych World Space Week Wrocław oraz Yuri’s Night.

Zbigniew A. Staniszewski

Pochodzi z Podlasia. Ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku elektroniki ze specjalizacją radiokomunikacja. Członek Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Naukowiec – samouk, który od dzieciństwa tworzył własne konstrukcje techniczne, by ostatecznie skupić się na technice rakietowej. Od kilku lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wspólnie z nimi buduje proste rakiety. Współpracuje z fundacją CoderDojo Polska uczącą dzieci programowania. Angażuje się w spotkania białostockiej grupy coderów. Działa także w środowisku modelarskim.

Anna Rzepa

Z wykształcenia chemik i biolog. Obecnie pracuje w III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie koordynuje i zarządza innowacyjnymi projektami edukacyjnymi. Zdobyła tytuł „Microsoft Innovative Educator Expert“ i tym samym znalazła się w grupie 800 najbardziej innowacyjnych nauczycieli na świecie. Przepłynęła pod żaglami „Chopina“ Atlantyk, ucząc biologii i chemii. W 2015 roku została powołana do Rady Edukacji, organu opiniodawczo-doradczego, Prezydenta Miasta Słupsk – Roberta Biedronia. Od kilku lat oswaja także kosmos. Stworzyła i koordynowała kosmiczny projekt dla gimnazjalistów „Pan Stanisław czyli szkoła w kosmosie”, w ramach którego była organizatorką i uczestniczką „Youth for moon“ – pierwszej w Europie Edukacyjnej Misji Kosmicznej w habitacie Lunares, symulującej warunki podczas lotu na Księżyc. Obecnie koordynuje uczniowski projekt „3-SAT“, którego jednym z elementów jest skonstruowanie i testowanie drona stratosferycznego, automatycznie wracającego na Ziemię. Lubi swoich uczniów.

Bartosz Postulka

Inżynier systemów kosmicznych. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku Mechatronic Engineering z certyfikatem ABET. Kontynuuje pracę naukową w ramach doktoratu. Współtwórca i lider AGH Space Systems – organizacji, która  zrzesza ponad 50 inżynierów i  studentów w projektach kosmicznych. Pracuje jako inżynier ds. integracji satelity KRAKSAT, który trafi na orbitę w 2019 r. Wielokrotnie zwyciężał w międzynarodowych zawodach, takich jak NASA Cansat Competition. Pracował nad wieloma projektami – konstruował mobilne roboty, balony stratosferyczne, rakiety sondujące, analizował dane obrazowania Ziemi. Trzykrotnie zdobył nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Zagorzały czytelnik Stanisława Lema.

Magdalena Kołodziejska

Nauczycielka chemii i biologii w Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2014 r. jest związana z Akademią Pedagogiki Specjalnej, gdzie realizuje doktorat oraz prowadzi zajęcia ze studentami. Była metodykiem i dydaktykiem ds. edukacji przyrodniczej w projekcie Instytutu Geofizyki PAN pt. „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. Pełniła funkcję doradcy metodycznego m. st. Warszawy w zakresie chemii. W 2018 r. ukończyła Honeywell Educators at Space Academy.

Zespół CANSATIEROS TEAM

Uczniowie technikum Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy: Tomasz Zdziebło, Kacper Bassara, Wiktor Jezioro, Łukasz Krystoń, Paweł Malisz oraz Przemysław Polek. Zwycięzcy krajowej edycji konkursu CanSat 2018. Na finale przedstawili innowacyjny projekt minisatelity, zbudowanego z lądownika oraz łazika planetarnego. W ciągu trzech lat aktywnej działalności w Kole Technologicznym „TechnoZone” stworzyli także m.in.: roboty klasy miniSUMO, AntiCollision Car System, zwiększający bezpieczeństwo kierowcy, autonomiczny system opieki nad roślinami, czy projekt miejskiego systemu obsługi parkingów.

Małgorzata Pawlik-Podgórska

Nauczycielka fizyki i matematyki z 25 letnim stażem. Pracuje w Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi. W swojej pracy poszukuje nowych rozwiązań aktywizujących uczniów do nauki i działania. Od wielu lat angażuje się w realizację krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych popularyzujących STEM. Dwukrotnie brała udział w kampaniach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej promujących odnawialne źródła energii oraz w programie edukacyjnym Krajowego Punktu Kontaktowego Euratom–IFPiLM: „Fuzja jądrowa – czysta i bezpieczna energia przyszłości”. Zrealizowała pięć projektów eTwinning o tematyce przyrodniczej (wszystkie uzyskały Krajowa Odznakę Jakości, a trzy z nich znalazły się wśród laureatów krajowego lub europejskiego konkursu eTwinning). Uczestniczka wielu kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli, m. in.: Educators at Space Academy (2016 U.S. Space & Rocket Centre, Huntsville, Alabama, USA); Space Robotics Workshop (2016, ESA Redu, Belgia); European Association for Astronomy Education Summer School of Astronomy (2004, de Glind, Holandia i 2009 Granada Hiszpania); Content and Language Integrated-Learning for Maths and Science Teachers (2013, Exeter, Anglia).

Bogna Pazderska

Astronomka z wykształcenia, od lat specjalizująca się w radioastronomii. Przez kilka lat pracowała, tworząc oprogramowanie do redukcji danych na potrzeby obserwatorium astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem. Obecnie pracuje w szkolnym obserwatorium astronomicznym w Gdańskich Szkołach Autonomicznych i uczy w Międzynarodowej Szkole Przedmiotów Ścisłych. Przez wiele lat realizowała projekty popularyzujące astronomię i fizykę doświadczalną (finansowane głównie z grantów Unii Europejskiej). Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym w Toruniu i organizuje w Trójmieście imprezy związane ze zjawiskami astronomicznymi. Ostatnio wykładowczyni astronomii na warsztatach w Polsce i w Kirgistanie (w ramach działalności stowarzyszenia „Pod Wspólnym Niebem“).

Waldemar Grabowski

Z wykształcenia fizyk komputerowy. W 2006 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na co dzień nauczyciel fizyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Prowadził warsztaty dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa, jest wiceprezesem Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki oraz Stowarzyszenia Edukacja z Trójką, wykłada w Lubuskiej Akademii Nauczycieli. W lipcu 2014 roku ukończył High School Teachers Programme – trzytygodniowy program dydaktyczny, który odbył się w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, oraz w czerwcu 2017 ukończył program Honeywell Educators at Space Academy, który odbył się w Space&Rocket Centre w Huntsville w Alabamie, USA. Przygotowuje i przeprowadza wykłady, warsztaty i prezentacje dla uczniów zielonogórskich szkół. Z jego inicjatywy organizowana jest wycieczka szkolna pt.: „Europejskie Perły”, podczas której uczniowie odwiedzili już m.in.: CERN, Europejskie Obserwatorium Fal Grawitacyjnych VIRGO czy elektrownię jądrową w Temelinie.

Zespół CANpernicus

Kajetan Rachwał, Stefan Rucki i Łukasz Komoszyński